Geen transitievergoeding bij slapend dienstverband

In de Wet werk en zekerheid (Wwz) is geregeld dat een zieke werknemer na twee jaar ziekte aanspraak heeft op een transitievergoeding bij ontslag. Maar wat als de werkgever geen ontslag aanvraagt? Een interessante rechtszaak onder de loep.

Case: werknemer 2 jaar ziek

De werknemer werkt sinds 1997 als medewerker afwas in een motel. Hij is twee jaar ziek geweest. Na die ziekte ontvangt hij met ingang van juni 2016 een IVA-uitkering.

De werknemer heeft echter geen transitievergoeding ontvangen van zijn werkgever. Daarom maant de werknemer de werkgever in oktober 2016 die vergoeding aan hem te betalen. De werkgever weigert. De werkgever stelt zich op het standpunt dat het niet verplicht is om een einde te maken aan een slapend dienstverband. Zolang het dienstverband bestaat, heeft de werknemer geen recht op de transitievergoeding.

De werknemer neemt geen genoegen met het antwoord van de werkgever, en besluit de zaak voor te leggen aan de kantonrechter. 

Rechter: werkgever heeft gelijk

De kantonrechter is het met de werkgever eens. De kantonrechter overweegt dat het de beleidsvrijheid van de werkgever is om wel of niet een ontslag aan te vragen via het UWV. Een wettelijke verplichting om dat te doen bestaat volgens de kantonrechter niet.

Het slapend laten voorbestaan van de arbeids­overeenkomst is niet ongeoorloofd en is ook niet in strijd met de eisen aan goed werkgeverschap. De rechter wijst de vorderingen van de werknemer vervolgens af.

Conclusie: slapend dienstverband mag

Deze uitspraak bevestigt dat een werkgever een dienstverband na twee jaar ziekte door kan laten 'slapen' om op die manier aan de betaling van de transitievergoeding te ontkomen.

Let op

De werkgever die voor deze weg kiest loopt echter wel een risico. Indien de werknemer toch herstelt, kan de werknemer zich weer aanmelden bij de werkgever. De werkgever moet hem dan weer werk geven en loon betalen. Het is daarom van belang om toch eerst eens met een advocaat te overleggen voordat de keuze wordt gemaakt om het dienstverband niet te beëindigen.

Bron: rechtspraak.nl: ECLI:NL:RBLIM:2017:7394

Maarten Menger

Het kantoor van mr. Maarten Menger is gevestigd aan de Herengracht 503 in het hart van Amsterdam. Zijn praktijk richt zich op grotere bedrijven, het MKB in binnen- en buitenland en daarnaast op particulieren. Er is een jarenlange ervaring opgebouwd op tal van rechtsgebieden, met name op het gebied van arbeidsrecht.

Whitepapers en online tests