Loon minimumloon bouw
Loon minimumloon bouw

Loon en minimumloon in de bouw, hoe zit dat?

16842 De bouw kent heel veel beroepsgroepen, bijvoorbeeld timmerman, kraanmachinist, betonwerker, schilder of voorman. Welk loon is passend voor de verschillende functies in de bouw? De regels volgens de cao Bouw & Infra.

Een van de kenmerken van goed werkgeverschap is dat je werknemers een goed salaris betaalt, passend bij de functie die zij vervullen. Maar hoe bepaal je wat een goed salaris is?

Om te beginnen ben je altijd verplicht om je werknemers minimaal het wettelijke minimumloon te betalen. Daarnaast ben je als werkgever in de bouw gebonden aan een verplichte cao, bijvoorbeeld de cao Bouw & Infra. Hierin is voor de verschillende functiegroepen in de bouw vastgelegd hoe hoog het salaris moet zijn.

Tips

Minimumloon in de bouw

De cao Bouw & Infra maakt onderscheid tussen bouwplaatswerknemers en UTA-werknemers. 

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Bouwplaatswerknemers

Onder bouwplaatswerknemers vallen alle functies die op de bouwplaats zelf worden uitgevoerd. Denk aan timmerman, dakdekker, kraanmachinist, metselaar, opperman, tegelzetter, elektromonteur of schilder.

De functies zijn ingedeeld in groepen (A t/m E). Deze indeling is onder meer gebaseerd op opleiding, ervaring, mate van leidinggeven en mate van zelfstandigheid.

Aan je bouwplaatswerknemers moet je het zogeheten ‘garantieloon’ betalen. Dit is het minimumuurloon waarop een werknemer recht heeft volgens zijn leeftijd en functie-indeling. Voorlieden, instructeurs en leermeesters moet je bovenop dit garantieloon nog een verplichte toeslag geven.

Bekijk de loontabellen voor bouwplaatswerknemers.

UTA-werknemers

De afkorting UTA staat voor ‘Uitvoerend Technisch Administratief’. Onder deze brede groep vallen functies als werkvoorbereider, planner, calculator of uitvoerder. Maar ook de medewerkers van personeels­zaken, de salarisadministratie en het secretariaat horen hierbij. UTA kent een onderverdeling in zes functieniveaus (1 t/m 6).

Voor UTA-werknemers gelden vaste salarisschalen en loontabellen. Per functiegroep is aangegeven welk loon je volgens de cao minimaal moet betalen. Ook het maximumloon ligt vast.

Bekijk de loontabellen voor UTA-werknemers.

Mag ik een hoger loon betalen?

Je moet je werknemers minimaal betalen conform de salaristabellen in de cao. Maar het staat je als werkgever vrij om een hoger uurloon met je werknemers af te spreken dan de cao voorschrijft. Bij het bepalen van een passend salaris kun je de cao uiteraard als uitgangspunt nemen.

Betaal je je werknemers een hoger loon dan de cao voorschrijft? Ook dan ben je verplicht om de voorgeschreven periodieke loonsverhogingen door te voeren. Je mag dus niet een periodiek overslaan om bijvoorbeeld weer op gelijke hoogte met het cao-loon te komen.

Een hoger loon bieden kan je voordeel opleveren. Zeker nu het in de bouw erg lastig is om goed en gekwalificeerd bouwplaats­personeel te vinden, kun je met een hoger salaris potentiële kandidaten aantrekken en aan je bedrijf binden. Met de extra beloning laat je zien dat je hun arbeid waardeert, maar ook dat je een goed werkgever bent.

Raadpleeg altijd de cao die bij jouw bedrijfstak hoort. Bekijk een overzicht van cao's in de bouw.

Bouwondernemer

Specialist in de bouw

Wat doe je als er schade is veroorzaakt tijdens de bouw of je gereedschap is gestolen? Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Meest gelezen

G-rekening, wat is het en hoe werkt het?

23735 Werk je met uitzendkrachten? Of leen je zelf wel eens personeel uit? Dan kun je te maken krijgen met een zogeheten g-rekening. Wat is een g-rekening? Hoe gebruik je hem precies?

Tijdspaarfonds Bouw & Infra, wat en hoe?

11875 Ben je werkgever in de bouw? Dan heb je te maken met het Tijdspaarfonds Bouw & Infra. Lees wat deze regeling inhoudt en hoe je er als ondernemer mee om moet gaan.

Whitepapers en online tests