uurloon detailhandel retail loon uur berekenen
uurloon detailhandel retail loon uur berekenen

Uurloon in de detailhandel, hoe bereken je dat?

De maandsalarissen van winkel­personeel zijn gebaseerd op uurlonen. Hoe bereken je het uurloon? En moet je op zon- en feestdagen een hoger uurloon betalen? Dit zijn de regels.

Als je personeel aanneemt, horen daar salarisbesprekingen bij. Een nieuwe werknemer wil uiteraard weten wat hij per uur gaat verdienen. Zijn uurloon is van drie factoren afhankelijk:

  1. Het wettelijke minimumloon
  2. Het minimumloon in je cao
  3. De individuele afspraken die je met je winkelmedewerker maakt

Wettelijk minimumloon

Je moet een werknemer minimaal het wettelijke minimumloon betalen. De wet gaat hierbij uit van maandlonen, een wettelijk minimumuurloon bestaat niet. Je moet het uurloon dus zelf berekenen op basis van het wettelijke minimummaandloon.

De overheid past het wettelijke minimumloon twee keer per jaar aan, op 1 januari en op 1 juli. Als werkgever ben je verplicht die wettelijke loonsverhoging toe te passen. Doe je dit niet, dan kan het salaris van je werknemers onder de grens van het minimumloon komen. Dat kan je op een flinke boete komen te staan.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Let op

Houd ook de minimumjeugdlonen in de gaten. Jonge werknemers (tot 22 jaar) hebben recht op loonsverhoging als zij een jaartje ouder worden. Dit staat los van de verhogingen op 1 januari en 1 juli.

Uurloon cao detailhandel

Valt jouw bedrijf onder een verplichte cao? Check dan goed wat er in deze cao staat over salaris en minimumloon.

De detailhandel kent veel verschillende cao’s. Een van de grootste is de Cao Retail non food, die op 1 juli 2018 is ontstaan door samenvoeging van meerdere cao’s.

De Cao Retail non food is van toepassing op onder andere werknemers in de detailhandel in mode, sportartikelen, juweliers, tuincentra, schoenendetailhandel, verf/behangwinkels en woonwinkels.

In de cao is voor de verschillende ‘functiefamilies’ binnen deze bedrijfstakken vastgelegd hoe hoog het loon moet zijn. Het aantal functieniveaus verschilt per functiefamilie, de maximale schaal loopt van A t/m I.

Je vindt de indeling in functiefamilies en -niveaus in bijlage 1c van de Cao Retail non food (pagina 48). Aan de functieniveaus zijn vaste salarisschalen gekoppeld. De actuele salarisschalen vind je op de website van brancheorganisatie INretail.

Tip

Wil je weten welke cao’s er nog meer zijn in de detailhandel? Bekijk het overzicht onderaan het artikel Cao in de detailhandel, hoe zit dat?

Uurloon op zondagen en feestdagen

Voor werken op zondag gelden er wat betreft het uurloon geen wettelijke regels. Wel kan in jouw cao zijn vastgelegd dat je je werknemers een toeslag moet betalen als je hen op zondagen inroostert.

Zo kent de Cao Retail non food een toeslag van 50 procent voor het werk op zondag. Voor het werken op erkende feestdagen voorziet deze cao zelfs in een toeslag van 100 procent. Kijk in je eigen cao welke toeslagregeling voor jouw bedrijf geldt.

Let op

Heb je een woonwinkel of een grootwinkelbedrijf in textiel? Dan geldt een compensatieregeling voor het afbouwen van de zondagstoeslag van 100 naar 50 procent, omdat de toeslag onder de oude cao nog 100 procent bedroeg. Zie de Cao Retail non food voor de details.

Een hoger uurloon betalen?

Wil je een werknemer een hoger salaris bieden dan de cao voorschrijft? Geen probleem, want in de meeste gevallen is dat toegestaan, behalve als er in je cao ook regels staan over een maximum uurloon.

Als je een hoger loon betaalt dan het minimum, zien je werknemers dat je serieus werk wilt maken van goed werkgeverschap. Bovendien kan het je veel voordeel opleveren.

Zeker nu veel ondernemers in de detailhandel kampen met een tekort aan winkel­personeel, kun je met een hoger salaris eerder goed opgeleide en ervaren winkelmedewerkers binnenhalen. Maak onderhandelen over het salaris daarom een vast onderdeel van de werving van nieuw personeel.

Let op

Betaal je een werknemer een hoger loon dan de cao voorschrijft? Dan ben je wel verplicht om de wettelijk voorgeschreven periodieke loonsverhogingen door te voeren. Je mag dus niet een periodiek overslaan, zelfs niet als je daarmee boven het minimum cao-loon blijft.

Uurloon berekenen, 4 tips

  1. Hoe bereken je het salaris? Gebruik een stappenplan voor salarisberekening.
  2. Vraagt je winkelmedewerker naar een bruto-nettoberekening van het uurloon? Op de site van Loonwijzer.nl staat een handige tool.
  3. Wil je een maandsalaris omrekenen naar een uurloon of andersom? Handige rekentools vind je op rijksoverheid.nl, salaris-informatie.nl en berekenen.nl.
  4. Naast het loon heb je nog allerlei andere kosten rondom personeel. Bekijk het overzicht in het gratis whitepaper ‘Wat zijn de kosten van personeel?

risico in de horeca

Iedere retailer loopt risico's

Brand in je winkel of een storing in je webshop kan omzetverlies betekenen. Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Meest gelezen

Werken op koopzondag, hoe zit dat?

16080 Wat zegt de wet over werken op zondag? Mag je personeel verplichten om op zondag te werken? En moet je dan extra loon betalen? Een uitleg en tips voor winkeliers.

Whitepapers en online tests