Wat is goed personeelsbeleid?

- bijgewerkt op 24 augustus 2018
Goed personeelsbeleid

Goed personeelsbeleid betekent dat je op de juiste manier omgaat met je personeel. Dit kan je bedrijf veel opleveren. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van goed personeelsbeleid?

Goed personeelsbeleid

Goed personeelsbeleid heeft veel voordelen. Het vormt de basis voor een bedrijf met gedreven werknemers. Doordat je alles op een professionele manier regelt, kunnen zij zich met volle aandacht richten op het behalen van de bedrijfsdoelen.

Dit draagt uiteindelijk bij aan het succes van je bedrijf. Het belang van goed personeelbeleid is dus groot.

Invulling personeelsbeleid

De invulling van het personeelsbeleid kan per bedrijf verschillen. Toch is het mogelijk om een aantal algemene kenmerken te noemen. Die zijn niet alleen van belang voor grote ondernemingen, maar ook voor kleine bedrijven.

Hieronder lees je hoe je de vruchten plukt van goed personeelsbeleid.

Tip

Wil je ondersteuning bij goed personeelsbeleid? Dan kun je een HR-adviseur inschakelen. Die kan je op allerlei gebieden helpen bij de inzet van personeel.

10 kenmerken van goed personeelsbeleid

1. Voldoen aan wet- en regelgeving

Rondom personeel bestaan veel wetten en regels. Als je een goed personeelsbeleid voert, dan zorg je ervoor dat je bedrijf hieraan voldoet. Je voorkomt hiermee niet alleen hoge boetes en transitievergoedingen, maar geeft je werknemers ook de bescherming waar zij recht op hebben.

Wist je dat er bijvoorbeeld een recht op flexibel werken bestaat? En dat je bij een proeftijd rekening moet houden met een aantal voorwaarden?

2. Veilige en gezonde werkomgeving bieden

Iedere werknemer moet kunnen rekenen op een veilige en gezonde werkomgeving. Goed personeelsbeleid houdt in dat je maatregelen neemt die daarvoor zorgen. Hiermee stimuleer je de duurzame inzetbaarheid van je personeel en voorkom je dat zij vroegtijdig uitvallen door werkgerelateerde klachten.

Dat vraagt om goed arbobeleid, wat onder meer inhoudt dat je risico’s voor je personeel in kaart brengt en deze aanpakt.

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Het voorkomen van ziekteverzuim en begeleiden van zieke medewerkers kan je veel geld en tijd kosten. Er gelden vele wettelijke verplichtingen. Een verzuimverzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

Beperk je risico

3. Bewust omgaan met verzuim

Ziekteverzuim kan grote gevolgen hebben voor je bedrijf. Bij een goed personeelsbeleid ga je hier bewust mee om. Als een werknemer bijvoorbeeld (tijdelijk) zijn eigen werk niet kan uitvoeren, dan moet je je samen met je werknemer inzetten voor alternatieve werkzaamheden. Hiermee beperk je de kosten van verzuim en voorkom je praktische problemen.

4. Adequaat en eerlijk belonen

Beloning is een belangrijk onderdeel van een goed personeelsbeleid. Voor een adequate beloning moet je in elk geval rekening houden met het minimumloon en een eventuele verplichte cao. Maar meestal zul je een marktconform salaris bieden dat hoger ligt dan het minimumloon.

Daarnaast houdt een eerlijke beloning in dat je werknemers op basis van de juiste criteria beloont. Dit betekent dat zij bij gelijkwaardig werk hetzelfde loon krijgen.

5. Gelijke kansen bieden

Goed personeelsbeleid gaat uit van gelijke kansen. Het moet bijvoorbeeld niets uitmaken of iemand man of vrouw is, van Nederlandse of niet-Nederlandse herkomst is of wel of geen arbeidsbeperking heeft.

Toch wordt een dergelijk onderscheid nog vaak gemaakt, waardoor niet iedereen dezelfde kansen krijgt. Pas dus op voor bewuste of onbewuste discriminatie binnen je bedrijf.

6. Afspraken goed vastleggen

Het is belangrijk om afspraken met werknemers goed vast te leggen. Als je dit een vast onderdeel maakt van het personeelsbeleid, dan voorkom je onenigheid achteraf. Dat begint met een goed arbeidscontract waarin je schriftelijk de afspraken tussen jou en je werknemer bevestigt.

Maar ook daarna maak je afspraken (zoals over een nieuwe functie). Later kun je hier bij een eventueel arbeidsconflict op teruggrijpen. Maak ook een personeelshandboek waarin je alle bedrijfsregels vastlegt.

7. Voldoende inspraak geven

Bij een goed personeelsbeleid hebben je werknemers voldoende inspraak. Dit heeft als voordeel dat je hun betrokkenheid verhoogt en meer draagvlak creëert voor besluiten.

Je regelt dit door aan de slag te gaan met medezeggenschap. Die bestaat in meerdere vormen: de personeelsvergadering, de personeelsvertegenwoordiging en de ondernemingsraad. Afhankelijk van de grootte van je bedrijf kan een van deze inspraakmogelijkheden verplicht zijn.

8. Regelmatig afstemmen

Wil je op één lijn zitten met je personeel? Dan moet je regelmatig afstemmen over het werk. Binnen een goed personeelsbeleid doe je dit op een structurele manier door aan de slag te gaan met de gesprekscyclus.

Dit is een jaarlijks terugkerende reeks gesprekken waarbij je ingaat op de doelstellingen, het functioneren en de beoordeling. Hiermee breng je de doelen van het personeel en de organisatie bij elkaar.

9. Personeel ontwikkelen

Bij een goed personeelsbeleid ga je ervan uit dat je personeel het belangrijkste bedrijfskapitaal is. Dit betekent dat je hierin ook zult moeten investeren. Je kunt dan denken aan de mogelijkheid om een opleiding te volgen, maar daarnaast heb je ook andere manieren om personeel te ontwikkelen.

Personeelsontwikkeling is overigens niet vrijblijvend, want op grond van de Wet werk en zekerheid (Wwz) heb je als werkgever een scholingsplicht.

10. Zorgvuldig omgaan met disfunctioneren

Soms gebeurt het dat een werknemer onvoldoende functioneert. Dan is het van belang om hier op een zorgvuldige manier mee om te gaan. Zo kun je een disfunctionerende werknemer niet zomaar wegsturen.

De wet stelt namelijk allerlei eisen aan ontslag bij disfunctioneren, zoals een verbetertraject. Het disfunctioneren zul je aannemelijk moeten maken met een ontslagdossier.

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Lees meer over de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, zakelijke dienstverlening of persoonlijke dienstverlening en beperk je risico's.

Ga voor zekerheid

- bijgewerkt op 24 augustus 2018

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Ben jij klaar voor (meer) personeel?

X
klaar voor meer personeel

Vul de checklist in en je weet het binnen enkele minuten.

Start

Je ontvangt na afloop een persoonlijk rapport met tips.