Jobcrafting
Jobcrafting

Aan de slag met jobcrafting in 7 stappen

392 Bij jobcrafting geef je werknemers de vrijheid om zelf hun werk in te richten. Daarbij mogen zij rekening houden met hun persoonlijke wensen. Wat zijn de voordelen hiervan en hoe breng je het in de praktijk?

Twee derde van de Nederlanders is niet bevlogen over werk. Zij zouden net zo lief een andere baan willen, blijkt uit een grootschalig onderzoek van onderzoeksbureau Effectory onder ruim 400.000 werknemers in Nederland.

  • Wat geeft werknemers wel het gevoel dat ze een droombaan hebben?
  • En hoe krijgen ze hier meer invloed op?

Wat is jobcrafting?

Met jobcrafting laat je werknemers sleutelen aan hun baan, zodat die dichter in de buurt komt van hun ideale werk. Dat kan al met kleine veranderingen die veel kunnen betekenen voor een medewerker.

Hij kan zijn takenpakket bijvoorbeeld enigszins aanpassen en zich meer richten op dingen waar hij goed in is. Dit heeft allerlei pluspunten.

Voordelen jobcrafting

1. Bevlogenheid

Een bevlogen werknemer is gepassioneerd in zijn werk. Jobcrafting draagt bij aan deze bevlogenheid. Het zorgt namelijk voor een betere balans tussen werkzaamheden die energie kosten en juist opleveren.

Het gevolg is dat het stresspeil van je medewerker zakt en hij minder snel opgebrand raakt.

2. Productieve werknemers

Wil je productief personeel? Dan kan het interessant zijn om jobcrafting te overwegen. De hiervoor genoemde bevlogenheid kan namelijk leiden tot een hogere productiviteit. Dit komt doordat bevlogen werknemers sneller geneigd zijn om een stapje extra te zetten voor hun werkgever.

3. Inzetbaarheid neemt toe

Het belang van duurzame inzetbaarheid neemt toe. Zo is het door de stijgende AOW-leeftijd inmiddels een feit dat Nederlanders langer moeten doorwerken. Met jobcrafting kunnen zij dat voor een langere tijd op een betekenisvolle manier blijven doen, want het werk sluit beter aan bij hun voorkeuren.

Stappenplan jobcrafting

Stap 1. Vraag jezelf af waarom

Jobcrafting heeft altijd een duidelijk doel. Vraag jezelf daarom eerst af wat je ermee wilt bereiken.

Wat levert het op voor jou en je personeel? Je kunt bijvoorbeeld uitgaan van de hierboven genoemde voordelen. Zo is het mogelijk dat je de bevlogenheid onder je personeel wilt vergroten.

Onderzoek ook tot op welke hoogte je werknemers in je bedrijf meer ruimte kunt geven. De mate waarin dat mogelijk is, kan per bedrijf verschillen.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Stap 2. Creëer ruimte voor jobcrafting

Bij jobcrafting geef je werknemers de regie. Daarbij pakt een ondernemende werknemer de regie wellicht sneller op dan een persoon die deze eigenschap in een mindere mate bezit.

Als je wilt dat alle medewerkers hiervan profiteren, moet je iedereen de ruimte geven om aan zijn functie te sleutelen. Laat je personeel daarom nadrukkelijk weten dat je de mogelijkheid biedt om dit te doen, zolang het aansluit bij de doelen van je bedrijf.

Stap 3. Laat je werknemer de huidige situatie in kaart brengen

Het is belangrijk dat je werknemer eerst de huidige situatie in kaart brengt. De aanleiding hiervoor kan een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) zijn.

Vooraf kan hij zichzelf onder meer de volgende vragen stellen:

  1. Wat is mijn takenpakket en hoe zijn de taken verdeeld?
  2. Wat zijn mijn sterke en minder sterke kanten?
  3. Met welke collega's of klanten heb ik vooral te maken?

Het helpt om de resultaten hiervan te visualiseren. Daarvoor kun je de medewerker zijn taken op post-its laten noteren. Hierdoor krijgt hij een goed beeld van zijn huidige takenpakket.

Hij kan dit vervolgens als uitgangspunt gebruiken als hij daadwerkelijk gaat sleutelen aan zijn baan.

Stap 4. Vraag je werknemers wat zij nodig hebben

Bij jobcrafting heb je als leidinggevende een ondersteunende rol. Het is daarbij belangrijk om goed door te vragen naar de behoeftes van je werknemers. Ga met ze in gesprek en vraag wat energiegevers of energievreters zijn. Of wellicht werken ze het beste samen met een bepaalde collega.

Op die manier ontdek je wat zij nodig hebben en kun je eventueel dingen aanpassen. Bijvoorbeeld door taken binnen je afdeling anders te verdelen.

Stap 5. Zoek samen naar een passende vorm

Jobcrafting bestaat in allerlei vormen. In de eerste plaats kan jobcrafting betrekking hebben op het takenpakket. Daarbij laat je taken weg of voeg je andere toe. Ook kun je relationeel gezien doen aan jobcrafting. Dan werk je met andere mensen samen.

Ten slotte is het mogelijk om de context te veranderen door een andere werkplek of werktijden te kiezen. Zo kun je iemand eerder naar huis laten gaan, zodat hij mantelzorg kan verlenen.

Stap 6. Maak concrete afspraken

Het is aan te raden om de afspraken met je werknemers goed vast te leggen. Maak deze afspraken SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden).

Hiermee voorkom je dat deze vrijblijvend zijn. Houd ook in de gaten of de doelen aansluiten bij die van je bedrijf. Jobcrafting betekent namelijk niet dat je medewerker uitsluitend doet wat hij zelf wil. Hij moet ook rekening houden met de bedrijfsdoelstellingen.

Stap 7. Evalueer en stel bij

Jobcrafting doet een werknemer niet één keer in zijn loopbaan. Hij kan voortdurend aan zijn functie blijven sleutelen. Daarvoor is het belangrijk om de eerder gemaakte afspraken van tijd tot tijd samen te evalueren.

Als doelen niet realistisch blijken, kan het bijvoorbeeld nodig zijn om deze bij te stellen. Als je dit regelmatig doet, zorg je voor bevlogen, productieve en inzetbare medewerkers. En kun je beter je beste mensen behouden.

Niet klaar voor personeel

Heb je personeel in dienst?

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit pakket aan personeels­­verzekeringen dek je de risico’s af en zorg je goed voor je personeel.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests