Transitievergoeding
Transitievergoeding

Lagere transitievergoeding bij kleine werkgever

Bedrijven met minder dan 25 werknemers worden in het nieuwe ontslagrecht voorlopig ontzien. Zij betalen tijdelijk een lagere transitievergoeding bij bedrijfseconomisch ontslag. Dat blijkt uit een amendement op de Wet werk en zekerheid.

Door de nieuwe wet gaan werkgevers vanaf 1 juli 2015 een transitievergoeding betalen bij het ontslag van werknemers die minimaal twee jaar in dienst zijn. Het is de bedoeling dat werknemers deze vergoeding gebruiken om over te stappen naar een andere baan of beroep. Zij kunnen dan bijvoorbeeld een opleiding financieren.

De transitievergoeding zal maximaal 75.000 euro bedragen en zowel verschuldigd zijn bij ontslag via het UWV als de kantonrechter. Omdat kleine bedrijven hier geen rekening mee konden houden, komt er dankzij het amendement een overbruggingsregeling. Die zal alleen gelden bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Overbruggingsregeling

De overbruggingsregeling houdt in dat werkgevers bij de berekening van de transitievergoeding mogen uitgaan van een kortere duur van het dienstverband. Zij mogen doen alsof die begon op 1 mei 2013, waardoor de transitievergoeding lager uitvalt. Vanaf 1 januari 2020 gaan voor kleine werkgevers de normale regels gelden.

Tot nu toe kiezen veel kleine werkgevers voor de ontslagroute via het UWV. Die kost meer tijd dan ontslag via de kantonrechter, maar heeft als voordeel voor de werkgever dat hij meestal geen ontslagvergoeding kwijt is. Door de nieuwe wet verdwijnt de mogelijkheid om te kiezen voor een bepaalde ontslagroute.

Bron: website Tweede Kamer

Meest gelezen

Whitepapers en online tests