Impact van een bedrijfsongeval
Impact van een bedrijfsongeval

De impact van een bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval kan ingrijpende gevolgen hebben. In het uiterste geval leidt het zelfs tot het overlijden van een werknemer. Wat is de mogelijke impact en hoe vang je de (financiële) gevolgen op?

Bedrijfsongevallen op de werkvloer

Werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Toch krijgen jaarlijks meer dan 200.000 werknemers een bedrijfsongeval, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Een deel van die ongevallen is ernstig en heeft blijvende gevolgen.

In een horecabedrijf kan een chef-kok bijvoorbeeld ernstige brandwonden oplopen, met als gevolg blijvend letsel.

Het is verstandig om als werkgever op de hoogte te zijn van de mogelijke impact voor je werknemer en voor jou als werkgever. Op die manier ben je beter voorbereid op een incident.

Gevolgen van een bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval loopt soms met een sisser af. Maar het kan ook ernstiger gevolgen hebben. Dit zijn de mogelijke gevolgen voor je werknemer:

Lichamelijk of geestelijk letsel

Een bedrijfsongeval kan leiden tot lichamelijk of geestelijk letsel. Uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het bij ongevallen met langer ziekte­verzuim gaat om de volgende soorten letsel:

Lichamelijk letsel

Oorzaken lichamelijk of geestelijk letsel

Lichamelijk of geestelijk letsel kan uiteenlopende oorzaken hebben:

Oorzaken letsel

Overlijden van een werknemer na een bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval kan soms zo ernstig zijn dat het leidt tot het overlijden van een werknemer. Volgens het RIVM valt er gemiddeld 60 keer per jaar een dodelijk slachtoffer, gemiddeld dus (ruim) een dode per week. 

branche risico

Welke risico's loop ik?

Een Erkend MKB-adviseur kan je helpen. Hij brengt de risico’s in je bedrijf in kaart en geeft advies om deze te beperken of af te dekken.

Het overlijden van een werknemer heeft een grote impact op de nabestaanden. Zij moeten niet alleen een plotseling verlies verwerken, maar krijgen vaak ook te maken met juridische en financiële nasleep. Daarbij geldt dat voor nabestaanden vanuit de overheid financieel niet altijd iets is geregeld.

Verder kan een dodelijk bedrijfsongeval diepe sporen nalaten op de werkvloer. Bijvoorbeeld als collega’s van de getroffen werknemer getraumatiseerd raken nadat ze getuige zijn geweest van het ongeval.

Gevolgen voor werkgevers na een bedrijfsongeval

Dit zijn de mogelijke gevolgen voor jou als werkgever:

Ziekte­verzuim

Lichamelijk of geestelijk letsel kan leiden tot ziekte­verzuim. Als werkgever ben je dan verplicht om maximaal twee jaar lang het loon door te betalen.

Daarnaast loop je enkele andere werkgeversrisico’s, bijvoorbeeld dat je tot tien jaar lang wordt doorbelast voor de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen via de gedifferentieerde WGA-premie.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat werknemers bij lichamelijk letsel het snelst weer aan het werk zijn. Ruim de helft van de werknemers is dan de volgende dag weer aan de slag. Bij geestelijk letsel is dat bij nog geen vier van de tien werknemers het geval.

Een derde van de werknemers met geestelijk letsel is na een bedrijfsongeval een maand of langer thuis. Bij lichamelijk letsel is dat bij 6 procent van de werknemers het geval.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor een bedrijfsongeval rust al snel op de schouders van de werkgever. Als werkgever heb je namelijk een zorgplicht en moet je ervoor zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken.

Een uitzonderingsgeval is opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer, maar dat is vaak moeilijk te bewijzen.

Bedrijfsongeval melden bij de Inspectie SZW

Je bent in een aantal gevallen verplicht om een bedrijfsongeval te melden bij de Inspectie SZW. Dat is het geval wanneer het slachtoffer aan de gevolgen overlijdt, blijvend letsel oploopt, of in een ziekenhuis moet worden opgenomen.

Hoe vang je als werkgever de (financiële) gevolgen op?

Ondanks alle inspanningen voor veilig en gezond werk kun je toch te maken krijgen met bedrijfsongevallen. De kosten kunnen dan flink oplopen. Hoe vang je dit op?

Je kunt als werkgever het volgende regelen:

  1. Ziekte­verzuim­verzekering

    Een ziekte­verzuim­verzekering verzekert het risico op loondoorbetaling bij ziekte. Naast financiële zekerheid voor de loondoorbetaling regel je hiermee een effectieve aanpak van (de preventie van) ziekte­verzuim, met persoonlijke begeleiding.
  2. Ongevallen­verzekering

    Met een ongevallen­verzekering regel je een eenmalige uitkering als werknemers een bedrijfsongeval krijgen. Sommige verzekeraars bieden als onderdeel van deze verzekering ook preventieve diensten aan om ongevallen te voorkomen.
  3. Bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering

    Een bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering beschermt je bedrijf tegen schadeclaims. Die kun je onder meer krijgen als je onvoldoende je best hebt gedaan om een bedrijfsongeval te voorkomen.

Bron: CBS, RIVM

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests