Impact van een bedrijfsongeval
Impact van een bedrijfsongeval

De impact van een bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval kan grote gevolgen hebben. Wat als je werknemer tijdelijk of helemaal niet meer kan werken? Wat is de impact voor je bedrijf? Wie is aansprakelijk? Zo ga je als werkgever om met bedrijfsongevallen.

Bedrijfsongevallen in Nederland

Werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Toch ervaren jaarlijks bijna 100.000 werknemers een bedrijfsongeval waardoor ze tijdelijk niet kunnen werken. In 2022 ontving de Arbeidsinspectie 3.700 meldingen van bedrijfsongevallen.

Een deel van de bedrijfsongevallen is ernstig en heeft blijvende gevolgen. In een horecabedrijf kan een chef-kok bijvoorbeeld ernstige brandwonden oplopen, met als gevolg blijvend letsel.

Voorbereiden op een ongeval

Het is verstandig om als werkgever op de hoogte te zijn van de mogelijke impact voor je werknemer en voor jou als werkgever. Op die manier ben je beter voorbereid op een ongeval.

Oorzaken bedrijfsongeval

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van een ongeval op het werk? Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het bij ongevallen met ziekte­verzuim gaat om de volgende oorzaken:

Oorzaken bedrijfsongeval

Psychische overbelasting

Psychische overbelasting is dus de grootste oorzaak van langdurig verzuim in Nederland. Werknemers staan steeds meer onder druk, waardoor ze fouten maken en ongevallen veroorzaken. 

Burn-outs en andere psychische aandoeningen vormen dan ook 60 procent van de beroepsziekten in Nederland. In vrijwel alle branches is het de grootste oorzaak van ziekte­verzuim.

Lees meer over het verlagen van psychisch verzuim.

branche risico

Welke risico's loop ik?

Een adviseur kan je helpen. Hij brengt de risico’s in je bedrijf in kaart en geeft advies om deze te beperken of af te dekken.

Gevolgen bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval loopt soms met een sisser af. Maar het kan ook ernstige gevolgen hebben. Dit zijn de mogelijke gevolgen voor je werknemer:

 • Lichamelijk of geestelijk letsel

Een bedrijfsongeval kan leiden tot lichamelijk of geestelijk letsel. Ongevallen hebben niet alleen fysieke gevolgen, de mentale gevolgen zijn soms nog groter. Je werknemers kunnen hierdoor lang uit de running zijn.

 • Overlijden van een werknemer na een bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval kan soms zo ernstig zijn dat het leidt tot het overlijden van een werknemer. Volgens cijfers van de Arbeidsinspectie valt er meer dan 50 keer per jaar een dodelijk slachtoffer op het werk, gemiddeld dus (bijna) een dode per week. Dat wil je als werkgever nooit meemaken.

Gevolgen voor werkgever na bedrijfsongeval

Dit zijn de mogelijke gevolgen voor jou als werkgever:

 • Ziekte­verzuim

Lichamelijk of geestelijk letsel kan leiden tot ziekte­verzuim. Als werkgever ben je dan verplicht om maximaal twee jaar lang het loon door te betalen.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat werknemers bij lichamelijk letsel het snelst weer aan het werk zijn. Ruim de helft van de werknemers is dan de volgende dag weer aan de slag.

Bij geestelijk letsel is er al snel sprake van langdurig ziekte­verzuim. Een werknemer kan vaak maandenlang niet meer goed functioneren en werkt stap voor stap aan zijn re-integratie. In sommige gevallen gaat hij na twee jaar ziek uit dienst.

Bij lang verzuim loop je extra werkgeversrisico’s, bijvoorbeeld dat je tot tien jaar lang wordt doorbelast voor de gedifferentieerde WGA-premie.

 • Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor een bedrijfsongeval rust al snel op de schouders van jou als werkgever. Je hebt namelijk een zorgplicht en moet ervoor zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken.

Je bent niet aansprakelijk als je werknemer of zijn collega met opzet of bewuste roekeloosheid het ongeluk veroorzaakte. Dit is vaak moeilijk te bewijzen. De kans dat je (deels) aansprakelijk wordt gesteld is dus vrij groot.

Ongevallen en ziekte voorkomen

Hoe kun je bedrijfsongevallen voorkomen? Zorg dat je werknemers altijd veilig kunnen werken. Gebruik de checklist verzuim voorkomen.

Bedrijfsongeval melden bij de Arbeidsinspectie

Je bent in een aantal gevallen verplicht om een bedrijfsongeval te melden bij de Arbeidsinspectie. Dat is het geval als het slachtoffer:

 • in een ziekenhuis moet worden opgenomen
 • blijvend letsel oploopt
 • aan de gevolgen overlijdt.

Gevolgen voor nabestaanden en collega's

Het overlijden van een werknemer heeft een grote impact op de nabestaanden. Zij moeten niet alleen een plotseling verlies verwerken, maar krijgen vaak ook te maken met juridische en financiële nasleep.

Voor nabestaanden is er vaak te weinig compensatie. Vanuit de overheid is er soms wel een financieel vangnet, maar dit is lang niet altijd voldoende.

Een dodelijk bedrijfsongeval kan diepe sporen nalaten op de werkvloer. Bijvoorbeeld als collega’s van de getroffen werknemer getraumatiseerd raken nadat ze getuige zijn geweest van het ongeval.

Zorg voor goede begeleiding door een arbodienst. Schakel bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon in na traumatische ervaringen.

Verder kun je denken aan het geven van rouwverlof, waarbij je het loon volledig doorbetaald. Geef je werknemers de ruimte om het verlies te verwerken en begeleid ze bij een terugkeer naar werk. Lees meer over het steunen van een rouwende werknemer.

Financiële impact bedrijfsongeval opvangen

Ondanks alle inspanningen voor veilig en gezond werk kun je toch te maken krijgen met bedrijfsongevallen. De kosten kunnen dan flink oplopen. Hoe vang je dit op?

Je kunt als werkgever het volgende regelen:

 1. Ziekte­verzuim­verzekering

  Een ziekte­verzuim­verzekering verzekert het risico op loondoorbetaling bij ziekte. Naast financiële zekerheid voor de loondoorbetaling regel je hiermee een effectieve aanpak en de preventie van ziekte­verzuim, met persoonlijke begeleiding.

 2. Ongevallen­verzekering

  Met een ongevallen­verzekering regel je een eenmalige uitkering als werknemers een bedrijfsongeval krijgen. Sommige verzekeraars bieden als onderdeel van deze verzekering ook preventieve diensten aan om ongevallen te voorkomen.

 3. Bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering

  Een bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering beschermt je bedrijf tegen schadeclaims. Die kun je bijvoorbeeld krijgen als je onvoldoende je best hebt gedaan om een bedrijfsongeval te voorkomen.

zakelijke dienstverlener ondernemer risico

Zakelijke ongevallen­verzekering collectief

Een goede werkgever zorgt voor zijn personeel, ook na een ongeluk. Met een ongevallen­verzekering krijg je financiële dekking.

Vragen over bedrijfsongeval MKB

 • Wat is een bedrijfsongeval?

  Volgens de Arbowet is een bedrijfsongeval een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid. Het kan gaan om een ongeval in een bedrijf, in een instelling, op een (bouw)locatie of bij het werken aan de weg.

 • Wie is aansprakelijk voor een bedrijfsongeval?

  Als werkgever ben je al snel aansprakelijk voor een bedrijfsongeval. Je hebt namelijk de plicht om te zorgen voor veilige werkomstandigheden, instructies en toezicht. Alleen als een werknemer met opzet of bewuste roekeloosheid het ongeluk veroorzaakte is hij zelf aansprakelijk voor de schade.

 • Hoe kun je bedrijfsongevallen voorkomen?

  Breng je risico's in kaart met een RI&E, stel een preventiemedewerker aan en geef je werknemers instructies over veilig werken. Zorg voor een goed arbobeleid, veilige werkplekken en persoonlijke beschermingsmiddelen.

 • Wanneer moet je een bedrijfsongeval melden?

  Je bent in drie gevallen verplicht om een arbeidsongeval te melden bij de Arbeidsinspectie. Namelijk als het slachtoffer naar het ziekenhuis moet, blijvend letsel oploopt of overlijdt na een arbeidsongeval.

 • Is een bedrijfsongevallen­verzekering verplicht?

  Een bedrijfsongevallen­verzekering is niet wettelijk verplicht, maar in bepaalde cao's staat wel dat je verplicht bent een ongevallen­verzekering te hebben. Controleer dus de cao voor jouw bedrijfstak.

Meest gelezen

Hitteplan voor je personeel maken

In Nederland hebben we een Nationaal Hitteplan, maar als ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor de werkomstandigheden van je personeel. Maak dus een eigen hitteplan dat voldoet aan de regels. Zo pak je het aan.

Thuiswerken, wat zegt de Arbowet?

Door de coronacrisis werken veel mensen vanuit huis. Wat betekent dat voor jou als werkgever? Waar moet je volgens de Arbowet op letten? En hoe kun je ergonomische en psychische klachten bij jouw personeel voorkomen? Tips van twee experts.

Whitepapers en online tests