Prinsjesdag 2020 personeel
Prinsjesdag 2020 personeel

Prinsjesdag 2020, aanpassingen voor werkgevers

320 Op Prinsjesdag 2020 maakte het kabinet de plannen bekend voor komend jaar en daarna. Voor ondernemers met personeel gaat er veel veranderen. Wat precies? Dit zijn de 9 belangrijkste aanpassingen.

Door de coronacrisis was het dit jaar een andere Prinsjesdag dan normaal. Minder pracht en praal en een sobere troonrede door Koning Willem-Alexander.

Maar zoals ieder jaar is er een nieuwe begroting (miljoenennota 2021) en de aankondiging van een aantal wetswijzigingen en aangepaste belastingen. Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor jou als ondernemer met personeel?

1. Werkgelegenheid prioriteit

Het kabinet kondigde aan te bijven investeren in werkgelegenheid. Dat is goed nieuws voor alle ondernemers met personeel. De toenemende werkloosheid in Nederland moet daarmee bestreden worden.

 • De financiële steunmaatregelen tijdens de coronacrisis moeten ervoor zorgen dat zo veel mogelijk banen behouden blijven. Zoals al eerder bekend werd gemaakt volgt er een derde steunpakket met onder andere een voortzetting van de NOW-regeling.
 • Naast de aangekondigde steun moeten werkgevers en werknemers zich ook aanpassen aan de nieuwe omstandigheden en waar nodig de overstap mogelijk maken naar ander werk waar meer behoefte aan is.

2. Bonus voor de zorg

De zorgsector krijgt in 2021 extra aandacht. Het kabinet wil werken in de zorgsector aantrekkelijker maken, bijvoorbeeld door minder administratie en meer doorgroeimogelijkheden en zeggenschap.

Daarnaast krijgen de meeste zorgmedewerkers naar verwachting eind dit jaar een bonus van 1.000 euro en in 2021 nog eens 500 euro voor hun extra inspanningen.

3. Onzekere economie en arbeidsmarkt

Door de coronacrisis zijn de de economische verwachtingen onzeker. Er wordt dit jaar rekening gehouden met een economische krimp van 5 procent en volgend jaar een stijging van 3,5 procent. 

 • De economische situatie zal ook effect hebben op je strategische personeels­planning. Wat voor type contracten ga je nieuwe werknemers aanbieden?
 • Flexibele contracten, zoals het nulurencontract en het min-maxcontract, lijken op dit moment meer in trek door de onzekere economie. Maar minister Hoekstra van Financiën belooft: 'We gaan door met de hervorming van de arbeidsmarkt', waardoor vaste contracten weer aantrekkelijker moeten worden.

4. Werkkostenregeling aangepast

De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) is aangepast. Daardoor kun je werknemers in 2020 nog belastingvrij bloemetjes, kerstpakketten en andere geschenken geven naast hun loon.

In 2021 komt er weer een kleine aanpassing in de vrije ruimte die vooral grote bedrijven treft.

 • In 2020 is de vrije ruimte 3 procent over de eerste 400.000 euro van de totale loonsom.
 • Op 1 januari 2021 gaat het percentage boven de 400.000 euro naar 1,18 procent. Dit was 1,2 procent.

5. Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Het kabinet kondigde nog een extra crisismaatregel aan om bedrijven en organisaties te stimuleren banen te creëren: de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

 • Als je een nieuwe baan creëert mag je een percentage van de gedane investering in mindering brengen op de premie volks­verzekeringen die je betaalt.
 • Het kabinet wil de BIK-korting vanaf 2021 voor twee jaar laten gelden. De percentages en voorwaarden worden later bekend gemaakt.
 • Na afloop van de twee jaar zal er een nieuwe regeling voor in de plaats komen met ook als doel om de werkgeverskosten te verlagen.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

6. Omscholing en bescherming

Het kabinet investeert ongeveer 1,4 miljard euro in (om)scholing en in andere maatregelen om de overstap naar ander werk te ondersteunen. Kwetsbare groepen krijgen extra aandacht, via bijvoorbeeld de eerder gemaakte banenafspraak.

 • Er komen regionale mobiliteitsteams die, waar mogelijk, beginnen met de ondersteuning voordat iemand werkloos wordt. (Om)scholingtrajecten kunnen deel uitmaken van deze ondersteuning.
 • Daarnaast wil het kabinet zich inzetten om personen met problematische schulden te helpen. Hiervoor komt er een Waarborgfonds.
 • In 2021 stelt het kabinet ongeveer 50 miljoen euro beschikbaar vanuit de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen (SLIM). Dit is een subsidie gericht op werkgevers in het MKB. Je kunt de subsidie bijvoorbeeld krijgen als je BBL-leerplekken aanbiedt.
 • In 2022 wordt de STAP-regeling ingevoerd. STAP staat voor Stimulans arbeidsmarktpositie. Deze regeling vervangt de huidige fiscale aftrek voor scholing. Werknemers en werkzoekenden kunnen het STAP-budget inzetten voor scholing gericht op hun eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

7. Transitievergoeding MKB

Vanaf 2021 kun je in meer gevallen compensatie krijgen voor transitievergoedingen aan je personeel.

 • Als je moet stoppen met je bedrijf vanwege pensionering of ziekte heb je, onder bepaalde voorwaarden, recht op compensatie transitievergoeding.
 • Ook als je onverhoopt komt te overlijden en dit leidt tot bedrijfsbeëindiging kunnen je nabestaanden de betaalde transitievergoeding gecompenseerd krijgen.

8. Arbeidskorting omhoog

De arbeidskorting gaat omhoog en dat is vooral goed nieuws voor je werknemers. Zij houden in 2021 meer netto loon over. De arbeidskorting wordt verhoogd naar:

 • 179 euro bij een belastbaar inkomen van ongeveer 10.000 euro
 • 184 euro bij een belastbaar inkomen van ongeveer 22.000 euro
 • 324 euro bij een belastbaar inkomen van ongeveer 35.500 euro

9. Gevolgen pensioenakkoord

Daarnaast worden er de komende jaren nog belangrijke veranderingen verwacht door het eerder gesloten Pensioenakkoord. Het wetsvoorstel voor de aanpassing van het pensioenstelsel wordt naar verwachting in 2021 ingediend waardoor pensioenen persoonlijker en transparanter worden.

Blijf op de hoogte van nieuwe wetten en regels voor ondernemers met personeel. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Ondernemer wil groeien met personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests