Seizoensarbeid
Seizoensarbeid

Tijd voor seizoensarbeid

1849 Met het aanbreken van de zomer is ook de tijd voor seizoensarbeid aangebroken. Seizoenswerkers of vakantiekrachten zijn ideaal om een tijdelijke piek op te vangen. Waar moet je als werkgever op letten als je aan de slag gaat met seizoenswerkers?

Kenmerkend voor seizoenswerk is dat het werk aan het einde van een seizoen automatisch eindigt. Seizoenswerk komt veel voor in de agrarische sector, de horeca en de toeristische sector.

De gemene deler is dat de hoeveelheid werk ineens sterk toeneemt. Denk bijvoorbeeld aan horeca die profiteert van zomers weer of fruittelers die in een korte tijd de oogst moeten plukken.

Normale arbeids­overeenkomst

Seizoensarbeid is een variant op een arbeids­overeenkomst voor bepaalde tijd. Het is dus een normale arbeids­overeenkomst waar de regels uit het arbeidsrecht volledig van op toepassing zijn. Een seizoencontract eindigt automatisch op de afgesproken datum, na afloop van het seizoen of bij het intreden van de bepaalde gebeurtenis. Je hebt geen ontslagvergunning nodig, hoeft geen opzegtermijn in acht te nemen en bent niet gebonden aan de ontslagverboden. 

branche risico

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Financieel voordeel seizoenswerkers

Het inhuren van een seizoenswerker heeft financiële voordelen. Huur je studenten of scholieren in? Maak dan gebruik van de studenten- en scholierenregeling en je betaalt minder loonbelasting en volks- en werknemers­verzekeringen. 

Bij het berekenen van de loonheffing mag je gebruik maken van het kalenderkwartaal. Deze langere periode houdt in dat je in de praktijk vaak minder of helemaal geen loonheffing hoeft in te houden.

Hoe vind je vakantiekrachten?

Je hebt voor een bepaalde periode extra capaciteit nodig, maar waar en hoe weet jij de beste seizoenswerkers te vinden? Kijk eerst rond in je eigen netwerk. Is het vakantiewerk wat ook door een jongere kan worden gedaan?

Social media

Vraag eens rond in familie- of vriendenkring. Er is altijd wel een scholier of student die een zakcentje wil verdienen. Je kunt natuurlijk ook social media inzetten zoals Facebook of LinkedIn. Of zet een uitzendbureau of payrollbedrijf in.

Waar moet je op letten bij seizoensarbeid?

Ketenbepaling

Bij seizoensarbeid heb je te maken met de ketenregeling en de Wet werk en zekerheid (Wwz). Hierdoor heeft een werknemer na drie tijdelijke contracten in twee jaar*, recht op een vast contract. De keten van achtereenvolgende contracten kan alleen worden doorbroken door een tussenpoos te hanteren van zes maanden. Dit levert problemen op bij seizoensarbeid.

* Vanaf 2020 wordt de ketenregeling uitgebreid naar 3 contracten in 3 jaar tijd.

Door een uitzondering op de ketenregeling kan de tussenpoos van zes maanden worden verkort naar ten hoogste drie maanden. Dit is mogelijk voor functies waarin de werkzaamheden als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden zijn en gedurende ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden verricht. De versoepeling kan door werkgevers en vakbonden worden aangepast in de cao.

Minimumloon

Net als bij een vaste werknemer moet je je ook bij een seizoenswerker aan de regels voor het minimumloon houden. Betaal ook deze werknemers het wettelijk minimumloon en voorkom boetes en sancties.

Jongeren als vakantiekracht

Werken er jongeren in je bedrijf als vakantiekracht? De Rijksoverheid stelt regels voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar. Tot 18 jaar moet je rekening houden met de maximale werktijden en de werkzaamheden die ze mogen doen.

Doorbetalen bij ziekte

Seizoensarbeid is een variant op een arbeids­overeenkomst voor een bepaalde tijd. De rechten en plichten voor deze tijdelijke kracht zijn dus hetzelfde als voor vast personeel. In het geval van ziekte, moet je als werkgever een seizoenswerker doorbetalen tot maximaal het einde van zijn contract.

Zekerheid horecapersoneel

Ga voor zekerheid in de horeca

Wat doe je als er brand uitbreekt in de keuken of je kok een bedrijfsongeval krijgt? Zorg dat jouw horecazaak blijft bestaan als het even tegenzit. 

Meest gelezen

Hoe werkt detachering van personeel?

26635 Als ondernemer kun je ook tijdelijk een werknemer 'inhuren' van een ander bedrijf. Dat heet detachering. Zo kun je snel over deskundig personeel beschikken.

Whitepapers en online tests