Zakelijke verzekeringen voor het MKB

- bijgewerkt op 07 februari 2018
Zakelijke verzekeringen MKB

Ondernemers in het MKB hebben te maken met heel verschillende risico’s. Er bestaan tal van mogelijkheden om deze risico’s te voorkomen, te beperken en indien nodig af te dekken. Een overzicht van de belangrijkste zakelijke verzekeringen voor het MKB.

Zakelijke verzekeringen MKB

Elke onderneming is uniek. Afhankelijk van de branche waarin een ondernemer actief is, kunnen bijvoorbeeld de bedrijfsactiviteiten behoorlijk van elkaar verschillen. En waar de ene ondernemer zelf alle ballen in de lucht houdt, doet de ander dat in een team of met behulp van meerdere bedrijfsonderdelen en vestigingen.

Door deze verschillen heeft elke onderneming te maken met andere risico’s. Zo kunnen in de bouw hele andere dingen misgaan dan in de horeca.

En als je medewerkers in dienst hebt, loop je weer andere risico’s dan een ondernemer zonder personeel. Zakelijke verzekeringen helpen je om deze risico’s af te dekken.

Overzicht van zakelijke verzekeringen

In dit artikel vind je een overzicht van de belangrijkste zakelijke verzekeringen, onderverdeeld in drie hoofdcategorieën. Daarnaast lees je voor wie deze verzekeringen zijn en krijg je voorbeelden van risico’s die je hiermee kunt afdekken.

1. Bedrijfsverzekeringen

Bedrijfsverzekeringen dekken risico’s af die te maken hebben met je bedrijf. Het voert te ver om alle losse verzekeringen te benoemen, omdat het om een heel groot aantal gaat.

Daarom gaan we in op de voornaamste subcategorieën:

  • bedrijfsactiviteiten,
  • bedrijfsmiddelen en
  • verkeer en vervoer.

Bedrijfsactiviteiten

De eerste subcategorie richt zich op bedrijfsactiviteiten. Dit zijn de activiteiten die je onderneemt vanuit je bedrijf. Als gevolg hiervan kun je te maken krijgen met schadeclaims, bijvoorbeeld bij een fout van jou of een werknemer.

De financiële gevolgen kunnen dan groot zijn, afhankelijk van de grootte van je bedrijf en het soort werkzaamheden.

Welke verzekeringen heb ik nodig?

Gratis whitepaper met:

  • Je eigen risico-checklist
  • Tips van ondernemers
  • Top 5 verzekeringen per branche

Download whitepaper

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt je bedrijf tegen deze schadeclaims. Daarbij kan het gaan om verschillende soorten aansprakelijkheid, zoals algemene aansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid en milieuaansprakelijkheid.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een bijzondere aansprakelijkheidsverzekering is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Die is interessant voor ondernemers in specifieke beroepsgroepen, zoals advocaten, ingenieurs en belastingadviseurs. Zij lopen het risico dat zij worden aangesproken op beroepsfouten en kunnen dit hiermee afdekken.

Car- en montageverzekering

Een CAR- en montageverzekering is er voor ondernemers in de bouw. Deze verzekering sluit aan op een aansprakelijkheidsverzekering en biedt uitkomst als zich bij bouwprojecten tegenvallers voordoen.

Dan gaat het onder andere om schade door diefstal, vandalisme, hevige storm en schade door bouwwerkzaamheden aan eigendommen van de opdrachtgever.

Bedrijfsmiddelen

Andere bedrijfsverzekeringen hebben betrekking op bedrijfsmiddelen. In deze subcategorie gaat het vaak om onmisbare zaken die je gebruikt in je bedrijf. Als daaraan schade ontstaat, kan je bedrijf stil komen te liggen, met alle gevolgen van dien.

Bedrijfsgebouwverzekering

Een bedrijfsgebouw is een voorbeeld van een onmisbaar bedrijfsmiddel. Als je hiervan de eigenaar bent, kun je dit beschermen met een bedrijfsgebouwenverzekering. Je bent dan verzekerd tegen materiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, storm of water.

Inventaris- en goederenverzekering

Een inventaris- en goederenverzekering verzekert de inhoud van je bedrijfsgebouw. Daarbij maken verzekeraars meestal een onderscheid tussen inventaris en goederen. Inventaris is bedoeld voor de uitoefening van je bedrijf. Bij goederen gaat het onder meer om grond- en hulpstoffen, halffabricaten en eindproducten die bestemd zijn voor de verkoop.

Tip

Hoe helpt deze verzekering je bedrijf snel weer op de been na een inbraak? Bekijk de ervaring van Marc en Xander Pols (City Lens en City Bril). 

Verkeer en vervoer

Daarnaast zijn er bedrijfsverzekeringen rondom verkeer en vervoer. Zo is er de bestelautoverzekering, die schade aan bestelauto’s verzekert. Deze verzekering kan interessant zijn voor ondernemers met een bestelauto of zelfs een heel wagenpark.

De verkeersschadeverzekering komt van pas als je medewerkers tijdens hun werkzaamheden op pad zijn. Als zij daarbij een ongeval krijgen, ben je als werkgever aansprakelijk voor de schade. In het kader van goed werkgeverschap moet je zorgen voor een behoorlijke verzekering.

2. Personeelsverzekeringen

Personeelsverzekeringen verzekeren risico’s rondom personeel. Bijvoorbeeld risico’s die te maken hebben met zieke medewerkers, nabestaanden van je personeel, ongevallen en reizen.

Verzuimverzekering

Een langdurig zieke werknemer kost je als ondernemer veel geld. Je bent namelijk wettelijk verplicht om maximaal twee jaar lang het loon van een zieke werknemer door te betalen.

Met een verzuimverzekering dek je dit risico af. De verzekeraar vergoedt dan (een gedeelte van) het loon dat je moet doorbetalen bij ziekte van personeel.

Daarnaast bieden veel verzekeraars dienstverlening bij het voorkomen en terugdringen van verzuim.

Ziektewet-eigenrisicoverzekering

Een Ziektewet-eigenrisicoverzekering is bedoeld voor ondernemers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet. Dit betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor de Ziektewetuitkering van werknemers die in de Ziektewet belanden. Bijvoorbeeld als een werknemer met een tijdelijk contract ziek uit dienst gaat.

Met een Ziektewet-eigenrisicoverzekering breng je dit risico onder bij een verzekeraar.

WGA-eigenrisicoverzekering

Het is ook mogelijk om eigenrisicodrager te zijn voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Deze eigenrisicodragers zijn verantwoordelijk voor de WGA-uitkering van arbeidsongeschikte werknemers.

Voor deze uitkering kunnen werknemers in aanmerking komen als zij na twee jaar nog steeds ziek zijn en (in de toekomst) kunnen werken.

Met een WGA-eigenrisicoverzekering kun je ook dit risico onderbrengen bij een verzekeraar.

Let op

Een zieke of arbeidsongeschikte werknemer kan je tot twaalf jaar lang geld kosten. Zo wordt bij middelgrote en grote werkgevers de Ziektewetuitkering en arbeidsongeschiktheidsuitkering doorbelast.

Dit twaalfjaarsrisico kun je afdekken met een combinatie van een verzuimverzekering, Ziektewet-eigenrisicoverzekering en WGA-eigenrisicoverzekering.

Collectieve WIA-verzekering

Langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid kan iedere werknemer overkomen. Het risico bestaat dat je werknemer dan een forse inkomensdaling voor zijn kiezen krijgt. Hij heeft namelijk niet altijd recht op een WIA-uitkering en ook kan deze lager uitvallen.

Met een collectieve WIA-verzekering bied je je personeel een extra vangnet en ook nog eens een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde.

Anw-hiaatverzekering of Anw-pensioen

Een Anw-hiaatverzekering of Anw-pensioen is een oplossing voor het Anw-hiaat. Deze term zal niet bij iedereen een belletje doen rinkelen, maar toch kan dit een belangrijk onderwerp zijn voor je werknemers.

Als een medewerker overlijdt, kunnen de nabestaanden namelijk te maken krijgen met inkomensverlies. Dit kan ontstaan als de achterblijvende partner een lage of geen Anw-uitkering krijgt van de overheid. Een Anw-hiaatverzekering kan dit Anw-gat dichten.

Collectieve nabestaandenverzekering

Het overlijden van een werknemer kan een flinke klap zijn voor de nabestaanden. Niet alleen emotioneel, maar ook financieel gezien. Een collectieve nabestaandenverzekering kan dan financiële zekerheid bieden. De nabestaanden kunnen hiermee terugvallen op een eenmalige of maandelijkse uitkering.

Deze verzekering kan interessant zijn voor bedrijven waar geen partnerpensioen of Anw-pensioen is geregeld.

Expatverzekering

Een expatverzekering biedt uitkomst voor ondernemers met internationale ambities. Vaak slaan zij de vleugels uit naar het buitenland door werknemers uit te zenden. Door alles goed te regelen, kunnen expats zich met volle aandacht richten op hun internationale avontuur.

Een expatverzekering kan hier onderdeel van uitmaken. Uitgezonden werknemers zijn hiermee onder meer verzekerd van zorg en ook kunnen zij rekenen op de ondersteuning van een alarmcentrale.

Zakelijke ongevallenverzekering

Een ongeluk zit soms in een klein hoekje. En als het misgaat, kunnen de gevolgen voor de getroffen werknemer groot zijn. In het ergste geval kan het gaan om blijvende invaliditeit of zelfs overlijden.

Met een zakelijke ongevallenverzekering regel je als goed werkgever een eenmalige uitkering voor werknemers die een arbeidsongeval krijgen. Hiermee kun je de getroffen werknemer of diens nabestaanden schadeloosstellen.

Voor sommige ondernemers is deze verzekering overigens verplicht. Deze verplichting is dan opgenomen in een eventuele verplichte cao.

3. Ondernemersverzekeringen

Ondernemersverzekeringen hebben betrekking op jou als ondernemer. De risico’s kunnen onder andere te maken hebben met eventuele arbeidsongeschiktheid en nabestaanden.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de ondernemer

Het is misschien moeilijk voor te stellen dat je bedrijf het zonder jou moet doen. Toch is dat een mogelijkheid wanneer je als ondernemer arbeidsongeschikt raakt. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor de ondernemer kan dan uitkomst bieden.

Hiermee regel je financiële zekerheid voor als je zelf arbeidsongeschikt raakt. Ook krijg je vaak professionele dienstverlening om je bij arbeidsongeschiktheid weer op de been te helpen.

Tip

Lees waarom ondernemer Tom Kunen koos voor een AOV. 'Mijn vriendin en zoontje waren de aanleiding.'

Collectieve nabestaandenverzekering

Een collectieve nabestaandenverzekering hoeft niet alleen open te staan voor je personeel. Bij sommige verzekeraars kun je als ondernemer namelijk ook deelnemen aan deze verzekering. Je hebt dan niet alleen voor je personeel iets geregeld bij overlijden, maar ook voor jezelf.

Pakket met zakelijke verzekeringen

Veel verzekeraars bieden een pakket met zakelijke verzekeringen aan. Bijvoorbeeld een pakket met personeelsverzekeringen of verzekeringen voor een bepaalde branche. Vaak gaat het om zakelijke verzekeringen die veel ondernemers nodig hebben.

Zo’n verzekeringspakket heeft verschillende voordelen:

  • Eén aanspreekpunt: De dienstverlening rondom het voorkomen en het beperken van schade ligt dan in één hand. Dit in tegenstelling tot de situatie waarin je losse verzekeringen hebt.
  • Meer dienstverlening: Vaak heb je bij een verzekeringspakket recht op meer dienstverlening. Je kunt dan bijvoorbeeld gebruikmaken van extra trainingen. Ook wordt er vaak meer vergoed dan bij een losse verzekering.
  • Geen overlap: In een verzekeringspakket is de dekking van de verschillende verzekeringen op elkaar afgestemd. Hierdoor heb je geen overlap tussen de verzekeringen.
  • Aantrekkelijke pakketkorting: Bij een verzekeringspakket profiteer je meestal van een aantrekkelijke pakketkorting. Hierdoor ben je minder kwijt voor je zakelijke verzekeringen.

Welke zakelijke verzekeringen heb ik nodig?

Uiteindelijk gaat het erom welke verzekeringen bij jouw unieke situatie passen. Een verzekeringsadviseur kan je daarbij helpen. Hij is goed op de hoogte van de mogelijke risico’s en kan je advies geven over hoe je ze beperkt en voorkomt.

Ook weet hij de weg in de verschillende zakelijke verzekeringen en pakketten die verzekeraars aanbieden.

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Lees meer over de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, zakelijke dienstverlening of persoonlijke dienstverlening en beperk je risico's.

Ga voor zekerheid

- bijgewerkt op 07 februari 2018

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Welke risico’s loop ik met mijn bedrijf?

X
Maak je eigen risicochecklist

Bescherm je bedrijf, jezelf en je personeel met de juiste verzekeringen.

Download

Bonus: Maak je eigen risico-checklist