Prinsjesdag 2021 MKB
Prinsjesdag 2021 MKB

Impact Prinsjesdag 2021 op MKB

Op Prinsjesdag 2021 werden een aantal wetswijzigingen aangekondigd. Wat zijn de gevolgen voor ondernemers met personeel? Bekijk de belangrijkste aanpassingen voor werkgevers in het MKB.

Er is nog geen nieuw kabinet, maar traditiegetrouw werd op Prinsjesdag wel een troonrede gehouden en de begroting (miljoenennota 2022) gepresenteerd. Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor jou als ondernemer met personeel?

Wijzigingen op een rij voor Prinsjesdag 2022.

1. Thuiswerkvergoeding belastingvrij

Vanaf 1 januari 2022 mag je werknemers die thuiswerken een onbelaste vergoeding geven van maximaal 2 euro per dag. Ook als werknemers een deel van de dag thuiswerken mag je ze 2 euro belastingvrij geven.

Met deze thuiswerkkostenvergoeding kun je de extra uitgaven van thuiswerkers compenseren. Zoals kosten voor water en elektriciteit, verwarming, toiletpapier, koffie en thee.

Je hoeft dus geen loonheffing te betalen over deze thuiswerkvergoeding.

Thuiswerkvergoeding óf reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer blijft ook bestaan. Deze vergoeding is maximaal 0,19 euro per kilometer. Als werkgever moet je kiezen welke van de twee vergoedingen je toepast: óf de thuiswerkkostenvergoeding, óf de reiskostenvergoeding.

Je mag met je werknemer afspraken maken over een vaste vergoeding op basis van zijn thuiswerkdagen per week. Dan hoef je niet per werkdag bij te houden welke vergoeding je geeft.

De vaste vergoeding hoef je niet direct aan te passen als je werknemer een dagje meer of minder thuiswerkt. Pas als dit structureel is, pas je de vaste vergoeding aan.

Vergoeding thuiswerkplek

Voor het inrichten van een thuiswerkplek mag je als werkgever al een onbelaste vergoeding geven. De kosten voor een bureaustoel, een computer of een telefoon kun je vergoeden via gerichte vrijstellingen binnen de werkkostenregeling (WKR).

2. Meer Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Je kunt vanaf 2022 extra voordelig investeren in innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De steunpercentages van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) worden namelijk verhoogd.

Bedrijven kunnen hierdoor meer kosten van hun fiscale winst aftrekken. De percentages worden vanaf 1 januari 2022 verhoogd van 13,5%, 27% en 36% naar 27%, 36% en 45%.

3. Personeels­tekort houdt aan

De economie herstelt snel uit de coronacrisis. Ook voor volgend jaar wordt een forse economische groei verwacht. De verwachte economische bbp-groei is 3,9% in 2021 en 3,5% in 2022.

De werkloosheid is dit jaar ongeveer 3,4% en loopt naar verwachting licht op tot 3,5% in 2022. De lage werkloosheid is goed nieuws maar ook een uitdaging, want goed personeel is lastig te vinden. In veel branches blijft er dus een personeels­tekort in 2022.

Hoe kom jij wel aan goede werknemers? Bekijk 7 oplossingen voor je personeels­tekort.

4. Belastingontwijking aangepakt

Het kabinet wil belastingontwijking aanpakken via een maatregel tegen zogenoemde hybride mismatches. Bedrijven kunnen daardoor niet meer een betaling in meerdere landen aftrekken of een betaling (bijvoorbeeld rente) in het ene land aftrekken van hun belastingen zonder dat deze in het andere land wordt belast.

Eerder ingevoerd beleid wordt nu aangepast zodat het beter aansluit op de vennootschapsbelasting, de dividendbelasting en de bronbelasting. Daarnaast is er een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd waarmee mismatches worden aangepakt.

Bekijk het Belastingplan 2022 met alle voorstellen en aangepaste belastingtarieven.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

5. Makkelijker betalen in aandelen

Als je ondernemer bent met een start-up kun je werknemers vanaf 2022 makkelijker betalen in aandelenopties in plaats van een regulier salaris. Daarmee kun je toch talentvolle medewerkers aantrekken als je nog niet genoeg geld hebt om een passend salaris te betalen.

Over de aandelenopties moet je wel loonbelasting betalen, maar vanaf 1 januari 2022 wordt de belasting pas geheven wanneer de aandelen verhandelbaar zijn en er geld beschikbaar komt. Daardoor heb je meer ruimte om deze vorm van loon in te zetten.

6. Verrekening vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2022 kunnen ongeveer 20.000 Nederlandse bedrijven vooraf betaalde dividendbelasting en kansspelbelasting (voorheffingen) alleen nog verrekenen met te betalen vennootschapsbelasting (vpb).

Is er in een jaar geen vpb verschuldigd, dan vindt er in dat jaar geen teruggaaf door de Belastingdienst meer plaats. Het bedrijf kan de voorheffingen in een later jaar verrekenen met te betalen vpb. Dit hoeft niet meteen in het eerstvolgende jaar. De niet verrekende voorheffingen kunnen onbeperkt worden doorgeschoven naar latere jaren.

7. Vrije ruimte WKR weer omlaag

De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) is vanaf 2022 weer 'normaal'. In 2020 en 2021 was de WKR tijdelijk ruimer. Daardoor had je meer ruimte om je werknemers belastingvrij bepaalde werkmiddelen, cadeaus of vergoedingen te geven.

Aanpassingen vrije ruimte WKRPrinsjesdag wijzigingen ondernemer 2022

  • De vrije ruimte voor het fiscale loon tot en met 400.000 euro gaat terug naar 1,7 procent. Dit was tijdelijk 3 procent in verband met de coronamaatregelen.
  • Het percentage boven de 400.000 euro is sinds 2021 al omlaaggegaan naar 1,18 procent van de loonsom. Dat blijft in 2022 zo.

Buiten de vrije ruimte om kun je bepaalde zaken wel belastingvrij blijven geven als die vallen onder de 'gerichte vrijstellingen' van de WKR.

8. Zelfstandigenaftrek blijft dalen 

Ondernemers kunnen de komende jaren steeds minder profiteren van zelfstandigenaftrek. Tot en met 2027 daalt de maximale zelfstandigenaftrek ieder jaar met 360 euro.

In 2022 kun je maximaal 6.310 euro zelfstandigenaftrek krijgen.

In 2028 zakt de aftrek zelfs met 390 euro en van 2029 tot en met 2036 zal het ieder jaar 110 euro minder worden. Uiteindelijk zal de zelfstandigenaftrek in 2036 uitkomen op maximaal 3.240 euro.

Meer wijzigingen Prinsjesdag 2021

Op Prinsjesdag 2021 werden meer wetswijzigingen genoemd voor 2022. Sommigen daarvan waren al bekend.

  • Zo is er vanaf 2 augustus 2022 een uitkering voor werknemers op basis van de Wet betaald ouderschapsverlof
  • Daarnaast kunnen werknemers en werkgevers vanaf maart 2022 profiteren van het STAP-budget: een nieuwe subsidie voor scholing.
  • Verder werd bekend dat de webmodule inhuur zelfstandigen voorlopig als voorlichtingsinstrument blijft bestaan. Ondernemers zijn in 2022 nog niet verplicht hier gebruik van te maken bij de inhuur van een zzp'er.

Blijf op de hoogte van nieuwe wetten en regels voor ondernemers met personeel. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

personeel

Test: Klaar voor personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel.

Meest gelezen

10 vragen over de werkkostenregeling

Wat is de werkkostenregeling? Hoe groot is de vrije ruimte? Waar moet ik op letten? Tien vragen en antwoorden over de werkkostenregeling (WKR) in 2024, een belangrijke fiscale regeling voor ondernemers met personeel.

Telefoon van de zaak voor werknemers, hoe zit dat?

Een telefoon van de zaak is voor sommige werknemers gewoon noodzaak. Gelukkig heeft de Belastingdienst dit ook ingezien. Dankzij de werkkostenregeling zijn de fiscale regels voor het gebruik van mobiele telefoons eenvoudiger geworden. Dit zijn de regels voor werkgevers in 2023 en 2024.

5 vragen van werkgevers over de leaseauto

Een auto van de zaak is voor sommige werknemers noodzakelijk, maar het kan ook een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde zijn. Lees het antwoord op vijf vragen van werkgevers over de leaseauto.

Whitepapers en online tests