Prinsjesdag
Prinsjesdag

Prinsjesdag 2016 voor ondernemers met personeel

Het kabinet heeft op Prinsjesdag zijn plannen voor volgend jaar gepresenteerd. Deze maatregelen raken ook ondernemers met personeel. Wat zijn de belangrijkste maatregelen?

Arbeidsrecht

Regels voor seizoenswerk versoepeld

De Wet werk en zekerheid heeft bij seizoenswerk gezorgd voor knelpunten. Zo is het door de nieuwe regels mogelijk dat werkgevers eerder een vast contract moeten aanbieden. Zij kunnen dat alleen voorkomen als zij een tussenpoos van zes maanden inlassen. Voor seizoensgebonden werk wil het kabinet de regels nu in samenwerking met de sociale partners versoepelen. Dit houdt in dat via de cao de tussenpoos van zes maanden kan worden teruggebracht naar drie maanden.

Compensatie voor transitievergoeding na twee jaar ziekte

Een werknemer die je na twee jaar ziekte ontslaat, kan door de Wet werk en zekerheid ook aanspraak maken op een transitievergoeding. Als werkgever maak je echter ook al kosten voor de loondoorbetaling en re-integratie van een zieke werknemer. Het kabinet komt daarom met een compensatie voor de kosten van de transitievergoeding. Het is de bedoeling dat de compensatieregeling ingaat per 1 januari 2018 en een terugwerkende kracht zal hebben tot 1 juli 2015.

personeel in dienst

Heb je personeel in dienst?

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit pakket aan personeels­­verzekeringen dek je de risico’s af en zorg je goed voor je personeel.

Arbeidsmarkt

Actieplan voor vijftigplussers

Vijftigplussers die werkloos worden, hebben vaak moeite om weer aan het werk te komen. Langdurige werkloosheid onder deze groep wordt daarom aangepakt met het actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’. In het kader van deze campagne worden werkgevers gestimuleerd om deze oudere werknemers aan te nemen. Dat gebeurt in samenwerking met sociale partners, die bijvoorbeeld extra vakantiedagen voor ouderen kunnen schrappen uit cao’s. Die maken hen namelijk minder aantrekkelijk voor werkgevers. Het kabinet draagt een steentje bij door onder meer de leeftijdsgrens van de no-riskpolis te verlagen naar 56 jaar.

Voordeel bij werknemers met een laag inkomen

Het moet aantrekkelijker worden om werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Vanaf 2017 kun je als ondernemer daarom profiteren van het lage-inkomensvoordeel (LIV). Dit is een financieel voordeel voor werkgevers die een werknemer in dienst nemen – of houden – die het wettelijk minimumloon verdient of net iets meer.

Voor dit voordeel hoef je niets te doen. De Belastingdienst betaalt het LIV namelijk automatisch uit aan werkgevers die hiervoor in aanmerking komen. Daarmee profiteer je dubbel van lagere personeels­kosten: aan de ene kant door het lage inkomen en aan de andere kant door het voordeel dat je krijgt van de overheid.

Voordeel bij ouderen en mensen met een arbeidsbeperking

Veel ouderen en mensen met een arbeidsbeperking staan te trappelen om aan de slag te gaan. Verschillende premiekortingen moeten werkgevers over de streep trekken om hen in dienst te nemen. Kleine werkgevers profiteren echter nauwelijks van deze personeels­subsidies. Zij betalen namelijk lagere premies en krijgen daardoor niet de volledige korting.

Vanaf 2018 wil het kabinet hier verandering in brengen met eenvoudigere loonkostenvoordelen. Die worden onafhankelijk van de afgedragen premies uitbetaald, zodat ook kleine werkgevers een volledige tegemoetkoming kunnen ontvangen.

Arbeidsvoorwaarden

Minimumjeugdloon vanaf 21 jaar wordt in twee stappen afgeschaft

Werknemers hebben op dit moment vanaf 23 jaar recht op het volwassen minimumloon. Het kabinet vindt die leeftijdsgrens niet meer van deze tijd. Jongeren worden namelijk al vanaf 21 jaar geacht financieel zelfstandig te zijn. Het minimumjeugdloon vanaf 21 jaar wordt daarom in twee stappen afgeschaft. De eerste stap houdt in dat per 1 juli 2017 de leeftijdsgrens voor het volwassen minimumloon naar 22 jaar gaat. Een verdere verlaging naar 21 jaar is voorzien voor 2019.

Minimumjeugdloon 18- t/m 21-jarigen gaat omhoog

Het minimumjeugdloon wordt berekend als percentage van het volwassen minimumloon. Jongeren voor wie het minimumjeugdloon geldt, zijn daardoor relatief goedkope werknemers. Het kabinet gaat dit verschil met oudere werknemers verkleinen door het minimumjeugdloon van 18- t/m 21-jarigen te verhogen. Dat gebeurt eveneens in twee stappen, tegelijk met de afschaffing van het minimumjeugdloon vanaf 21 jaar.

Het minimumjeugdloon wordt naar verwachting als volgt verhoogd:

Leeftijd: 18 19 20 21 22 23
Huidig (% van het minimumloon) 45,5% 52,5% 61,5% 72,5% 85,0% 100%
Eerste stap (% van het minimumloon) 47,5%(+2%) 55,0%(+2,5%) 70,0%(+8,5%) 85,0%(+12,5%) 100%(+15%) 100%
Tweede stap (% van het minimumloon) 50,0%(+4,5%) 60,0% (+7,5%) 80,0% (+18,5%) 100% (+27,5%) 100% 100%

Bron: SZW

Onderzoek naar invoering wettelijk minimumuurloon

Het wettelijk minimumloon wordt op dit moment uitgedrukt per maand, per week en per (werk)dag. Daardoor verschilt het minimumloon per uur (dat in de praktijk wordt gehanteerd) voor werknemers met een 36-, 38- of 40-urige werkweek. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid om in plaats daarvan een wettelijk minimumuurloon in te voeren, zodat het minimumloon per gewerkt uur niet meer afhankelijk is van de arbeidsduur.

Zolang er nog geen minimumuurloon is, wordt alvast wettelijk geregeld dat wie meer dan 40 uur per week werkt (meerwerk), ook recht krijgt op evenredig meer dan het wettelijk minimumloon.

Minimumloon voor werknemers die stukloon ontvangen

Stukloon houdt in dat je een werknemer betaalt per eenheid van een product. Een bezorger kan bijvoorbeeld betaald krijgen voor elk poststuk dat hij aflevert. Een bezwaar is hierbij dat werknemers onder het minimumloon kunnen verdienen. Het kabinet wil het probleem van onderbetaling desondanks niet oplossen door het stukloon af te schaffen. Wel gaan werknemers die stukloon ontvangen ook ten minste het wettelijk minimumloon verdienen.

Bron: Rijksoverheid.nl

Meest gelezen

WW-premie, hoe werkt het nu?

Voor iedere werknemer betaal je maandelijks WW-premie. Wat is WW-premie? Wat zijn de veranderingen door de WAB? En hoe bereken je de WW-premie?

Whitepapers en online tests