Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Prinsjesdag 2018 gevolgen ondernemers
Prinsjesdag 2018 gevolgen ondernemers

Prinsjesdag 2018, de gevolgen voor werkgevers

Prinsjesdag was een belangrijke dag voor ondernemers met personeel. Zo presenteerde het kabinet tal van maatregelen die betrekking hebben op personeel. We zetten de verwachte gevolgen voor werkgevers op een rij.

Arbeidsrecht

Compensatie transitievergoeding na 2 jaar arbeidsongeschiktheid

De arbeidsongeschiktheid van een werknemer kan flink in de papieren lopen. De kosten lopen verder op als je een werknemer na 2 jaar arbeidsongeschiktheid ontslaat. Bij een dienstverband van 2 jaar of langer ben je als werkgever namelijk een transitievergoeding verschuldigd.

Vanaf 1 januari 2020 komt er een compensatie voor de transitievergoeding. Die kun je ontvangen voor een transitievergoeding die je verstrekt als je een werknemer ontslaat wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Het is de bedoeling dat de regeling een terugwerkende kracht krijgt tot 1 juli 2015.

Compensatie transitievergoeding kleine werkgevers

De verplichting tot het betalen van een transitievergoeding heeft enkele scherpe randjes, valt te lezen in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die zorgen ervoor dat het MKB nog steeds terughoudend is om personeel in (vaste) dienst te nemen.

Het kabinet wil daarom de transitievergoeding voor kleine werkgevers compenseren. Als kleine werkgever kun je dan in een aantal gevallen in aanmerking komen voor een compensatie. Dat zal het geval zijn bij ontslag als gevolg van bedrijfsbeëindiging, pensionering of ziekte.

Maatregelen ter vervanging van de Wet DBA

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) heeft de tongen losgemaakt bij opdrachtgevers en zzp’ers. Na alle kritiek is de handhaving van de wet voorlopig opgeschort, behalve in gevallen van kwaadwillendheid. Dit besluit viel al in de vorige kabinetsperiode en werd steeds verlengd.

Het huidige kabinet kondigt nu aan dat het in 2019 met maatregelen komt ter vervanging van de Wet DBA. De nieuwe maatregelen moeten niet alleen schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegengaan, maar ook zekerheid bieden aan zzp’ers en opdrachtgevers.

Bonus: persoonlijke rapport

Klaar voor (meer) personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel.

Arbeidsmarkt

Loonkostenvoordeel structureel voor specifieke doelgroep

Als werkgever kun je profiteren van verschillende soorten loonkostenvoordelen oftewel LKV’s. Deze subsidies zijn op dit moment vaak beperkt tot 3 jaar. Het kabinet wil deze per 2020 echter structureel maken voor werknemers uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden. Deze maatregel moet mensen met een arbeidsbeperking duurzaam aan de bak helpen.

Arbeidsomstandigheden

Fysieke belasting tijdens het werk in de spotlights

Het zal je wellicht niet zijn ontgaan: beroepsziekten staan centraal in veel campagnes van de overheid die zijn gericht op ondernemers. Veilig werken met gevaarlijke stoffen krijgt daarbij nu de nadruk.

Vanaf 2019 staat een nieuw onderwerp in de spotlights: het voorkomen van gezondheidsschade door fysieke belasting tijdens het werk.

Grotere pot met geld voor de Inspectie SZW

De Inspectie SZW ziet onder meer toe op gezond en veilig werk. Om de handhaving en fraudebestrijding te versterken, investeert het kabinet extra geld in de inspectiedienst. Deze extra investering loopt jaarlijks op en bedraagt uiteindelijk (in 2022) 50 miljoen euro per jaar. Dit moet bijdragen aan een eerlijke arbeidsmarkt, de bevordering van gezond en veilig werk, en het aanpakken van schijnzelfstandigheid.

Verlofmogelijkheden

Kraamverlof omgedoopt tot geboorteverlof

Krijgt een van je werknemers gezinsuitbreiding? Dan kan de partner momenteel gebruikmaken van 2 dagen betaald kraamverlof. Vanaf 1 januari 2019 wordt dit verlof omgedoopt tot geboorteverlof. De omvang van het verlof bedraagt vanaf die datum eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Bij een werkweek van 5 dagen krijgt de partner dus 5 dagen verlof.

Vanaf 1 juli 2020 maakt daarnaast het aanvullend geboorteverlof zijn entree. De omvang van dit verlof zal vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur bedragen. Tijdens dit verlof krijgt de partner van het UWV een uitkering ter hoogte van 70 procent van zijn (maximum)dagloon.

Maakt de partner gebruik van zowel het geboorteverlof als het extra geboorteverlof? Dan krijgt de partner straks maximaal 6 weken verlof. Het kabinet wil partners op deze manier beter betrekken bij de zorg en opvoeding van hun kind, de arbeidsparticipatie van vrouwen bevorderen en een meer evenwichtige verdeling van arbeid en zorg bereiken.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests