Wat je moet weten over het arbeidsrecht

- bijgewerkt op 14 december 2018
Ondernemers en arbeidsrecht

Ieder bedrijf heeft te maken met wetten en regels. Als je personeel in dienst hebt, is kennis van het arbeidsrecht nodig. We zetten de belangrijkste wetten en artikelen voor je op een rij.

Ondernemers en arbeidsrecht

Arbeidsrecht in het Burgerlijk Wetboek

Het Burgerlijk Wetboek bevat de belangrijkste regels van het arbeidsrecht. Deze regels vind je in boek 7 titel 10 van dit wetboek. Het gaat om bepalingen over het begin en het einde van de arbeidsovereenkomst en regels waaraan werkgevers en werknemers zich moeten houden. Afzonderlijke wetten vullen deze regels aan.

Enkele belangrijke onderwerpen:

Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945

Er zijn meerdere manieren om een werknemer te ontslaan. De werknemer kan het ontslag aanvechten via de kantonrechter. Een andere belangrijke ontslagroute loopt via het UWV. De regels hiervoor staan in het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945.

Ben jij aantrekkelijk?

Hoe zorg je ervoor dat werkzoekenden voor jouw bedrijf kiezen? Laat zien dat je een goede werkgever bent. Met deze checklist ontdek je binnen 5 minuten of jij klaar bent voor nieuwe werknemers.

Doe de checklist

In dit besluit is vastgelegd dat je een ontslagvergunning nodig hebt voor het opzeggen van het arbeidscontract van een werknemer. Deze werkwijze is kort na de Tweede Wereldoorlog ingevoerd als waarborg voor de stabiliteit van de arbeidsmarkt en is tot op de dag van vandaag blijven bestaan.

Wetgeving gelijke behandeling

Het verbod op discriminatie is geregeld in artikel 1 van de Grondwet. In een groot aantal andere wetten wordt dit verbod verder uitgewerkt. Relevante wetten voor werkgevers zijn onder meer:

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag staat dat je ten minste het minimumloon moet betalen aan werknemers tussen de 22 jaar en de AOW-leeftijd. Voor jongere werknemers van 15 tot 22 jaar geldt het minimumjeugdloon. Bovenop het minimumloon ben je - voor alle leeftijden - ook verplicht vakantiegeld te betalen van minstens 8 procent van het bruto jaarloon.

Wetgeving collectieve arbeidsovereenkomsten

Een collectieve arbeidsovereenkomst of cao is een collectief contract tussen één of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties (meestal vakbonden). Zij leggen daarin afspraken over arbeidsvoorwaarden vast. Deze afspraken zijn van toepassing op een onderneming of een bedrijfstak.

De Wet cao regelt wat verstaan moet worden onder een cao en wie deze mag afsluiten. Als de partijen van een cao de gemaakte afspraken van toepassing laten verklaren op alle werkgevers en werknemers in een bedrijfstak, spreken we van een algemeenverbindendverklaring (avv). De regels daarvoor staan in de Wet avv.

Arbeidstijdenwet

In de Arbeidstijdenwet staat hoe lang werknemers in een bepaalde periode mogen werken en wanneer ze recht hebben op pauze of rusttijd. Deze regels gelden voor iedereen van achttien jaar en ouder die voor een werkgever werkt, dus ook voor stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden. Voor jongeren gelden aangepaste regels.

Arbeidsomstandighedenwet

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) regelt hoe bedrijven ervoor moeten zorgen dat werknemers de mogelijkheid hebben veilig en gezond te werken. De overheid wil daarmee werkgerelateerde ongevallen en ziekten voorkomen.

Tip

Bekijk de wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017.

Wet arbeid en zorg

De Wet arbeid en zorg gaat over verlofregelingen waar werknemers recht op hebben, namelijk:

Meer hierover lees je op onze pagina over vakantie en verlof.

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Lees meer over de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, zakelijke dienstverlening of persoonlijke dienstverlening en beperk je risico's.

Ga voor zekerheid

- bijgewerkt op 14 december 2018

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Ben jij klaar voor (meer) personeel?

X
klaar voor meer personeel

Vul de checklist in en je weet het binnen enkele minuten.

Start

Je ontvangt na afloop een persoonlijk rapport met tips.