Sociale zekerheid personeel
Sociale zekerheid personeel

Sociale zekerheid voor je personeel in 2024

Een deel van de loonheffing die je afdraagt is bedoeld voor sociale zekerheid van je medewerkers. Wat houdt die sociale zekerheid precies in? Welke sociale verzekeringen zijn van belang voor je werknemers? En hoe zit het met personeel in of vanuit het buitenland? Met tips van expert Joey de Klerk.

Sociale zekerheid in Nederland

Sociale zekerheid is het financiële vangnet als iemand geen of onvoldoende middelen heeft om zelf in zijn levensonderhoud te voorzien. Dat kan bijvoorbeeld komen door ziekte, werkloosheid of ouderdom.

Het sociale zekerheidsstelsel bestaat in ons land grofweg uit twee onderdelen:

 1. Sociale voorzieningen
  Uitkeringen voor personen die niet kunnen werken of moeilijk aan werk kunnen komen. Deze uitkeringen worden betaald vanuit de algemene belastinginkomsten. Voorbeelden van sociale voorzieningen zijn de Wajong en de Participatiewet.
 2. Sociale verzekeringen
  Uitkeringen of regelingen om het verlies van inkomen op te vangen als iemand tijdelijk of langdurig niet in staat is om voor zijn eigen inkomen te zorgen. Werkgevers betalen mee aan deze verzekeringen.

Sociale lasten werkgever

Client Relations Manager expert Joey de Klerk: "Je hebt dus vooral te maken met kosten voor sociale verzekeringen. Die bestaan uit inkomensafhankelijke premies en belastingen. Deze draag je namens je werknemers af via de loonheffing."

Welke sociale verzekeringen zijn er? Sociale zekerheid personeel MKB

Er zijn twee soorten sociale verzekeringen: de voor iedereen verplichte volks­verzekeringen en daarnaast de werknemers­verzekeringen voor iedereen in loondienst.

1. Volks­verzekeringen

Zoals de naam al doet vermoeden, zijn volks­verzekeringen bedoeld voor in principe iedere inwoner van Nederland. Iedereen is dan ook verplicht verzekerd, maar alleen werkende inwoners zijn een premie verschuldigd. Volks­verzekeringen zorgen voor het inkomen van gepensioneerden, nabestaanden bij overlijden of bij intensieve zorg.

Je betaalt premies namens je werknemers voor de volgende sociale verzekeringen:

 • AOW (Algemene Ouderdomswet)
  Misschien wel de bekendste sociale verzekering is de AOW, het basispensioen waar bijna iedere Nederlander recht op heeft. Je betaalt hier premie voor tot maximaal de AOW-leeftijd.
 • Anw (Algemene nabestaandenwet)
  Voorziet in een nabestaandenuitkering als een partner overlijdt.
 • Wlz (Wet langdurige zorg)
  Alle begeleiding, hulp en andere regelingen die speciaal bedoeld zijn voor personen die afhankelijk zijn van (intensieve) zorg in de nabije omgeving.

2. Werknemers­verzekeringen

Een belangrijk deel van de sociale verzekeringen zijn alle premies die je betaalt voor de werknemers­verzekeringen. Die compenseren deels het verlies van inkomen in het geval je werknemer arbeidsongeschikt, langdurig ziek of werkloos wordt.

De premies werknemers­verzekeringen bestaan uit:

 • WW (Werkloosheidswet)
  Voorziet in een werkloosheidsuitkering als je medewerker werkloos wordt.
 • WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)
  Bij 35% of meer arbeidsongeschiktheid kan een werknemer een uitkering krijgen vanuit de WIA. Afhankelijk van het percentage en de duur van arbeidsongeschiktheid wordt via deze sociale verzekering een WGA- of IVA-uitkering betaald.
 • WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheids­verzekering)
  De WAO is een oude arbeidsongeschiktheids­verzekering en geldt alleen nog voor werknemers die ziek zijn geworden vóór 1 januari 2004. Maar je betaalt nog steeds premie voor deze sociale verzekering omdat er nog uitkeringen mee worden betaald.
 • ZW (Ziektewet)
  Als een zieke werknemer geen loonbetaling meer vanuit zijn werkgever krijgt, kan hij wellicht een uitkering via de Ziektewet krijgen.

Wil je weten hoe hoog je sociale lasten zijn? Lees meer over werkgeverslasten berekenen.

Bonus: persoonlijke rapport

Test: Klaar voor personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel.

Hoe zorg je voor sociale zekerheid van personeel?

Sociale zekerheid is al met al een complex systeem van verzekeringen, premies en verantwoordelijkheden. Als je goed voor je personeel wilt zorgen, is het op tijd en volledig afdragen van sociale lasten een van de belangrijkste manieren. Dat kan een uitdaging zijn en daarom besteden veel ondernemers de salarisadministratie uit.

Bijdragen sociale verzekeringen

De loonheffingen die je afdraagt voor sociale verzekeringen bestaan uit de volgende premies:

Premies volks­verzekeringen

 • Premie AOW
 • Premie Anw
 • Premie Wlz

Op de site van de Belastingdienst vind je een tabel met tarieven en bedragen van de volks­verzekeringen in Nederland.

Premies werknemers­verzekeringen

Naast volks­verzekeringen en werknemers­verzekeringen kun je te maken krijgen met nog meer wettelijk verplichte verzekeringen.

Sociale zekerheid expert Joey de Klerk

Loonkostenvoordelen (LKV)

Client Relations Manager expert Joey de Klerk: "Als ondernemer met personeel kun je mogelijk profiteren van loonkostenvoordelen (LKV). Bijvoorbeeld als je ouderen (56+) of arbeidsgehandicapten in dienst hebt."

"De overheid heeft stimulansmaatregelen in het leven geroepen om de toegang tot de arbeidsmarkt voor iedereen te verbeteren. Deze maatregelen zijn er om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken iemand in dienst te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt."

"De wetgeving achter deze regelingen is complex, verandert jaarlijks en er zijn (vaak korte) aanvraagtermijnen aan gekoppeld. Naar onze inschatting wordt nog geen kwart van alle mogelijkheden op dit vlak benut door Werkgevend Nederland." Lees meer over de loonkostenvoordelen en de juiste Wtl-beschikking.

Sociale zekerheid voor buitenlandse werknemers

Als je buitenlandse werknemers in dienst hebt, moet je ook voor hen alle premies voor sociale verzekeringen betalen. Elke werknemer heeft daar namelijk recht op, net als het wettelijk minimumloon en vakantiedagen.

Als een buitenlandse medewerker bij jou is gedetacheerd, kan hij recht houden op de sociale verzekeringen in zijn land van herkomst. In die gevallen moet je een A1-verklaring aanvragen. Daarmee heeft je buitenlandse werknemer geen recht meer op sociale zekerheid in Nederland.

Lees meer over personeel uit het buitenland.

Werknemers in het buitenland

Hoe zit het met je werknemers die in het buitenland werken? Bijvoorbeeld expats. Dat is afhankelijk van hoe lang en waar je werknemer aan de slag gaat. Over het algemeen is het zo dat als je medewerker voor onbepaalde tijd in het buitenland gaat werken, hij in dat land de premies voor sociale verzekeringen moet betalen.

Als je personeel tijdelijk detacheert in het buitenland is de kans groot dat je de premies voor sociale verzekeringen gewoon in Nederland moet blijven afdragen. Maar dat kan anders zijn als je werknemer in meerdere EU-landen gaat werken. Dat is afhankelijk van factoren als locatie, aantal werkgevers en het aantal uren dat hij ergens werkt.

A1-verklaring aanvragen

Client Relations Manager expert Joey de Klerk: "In sommige landen mag je werknemer alleen aan het werk met een zogenaamde A1-verklaring (of 'certificate of coverage'). Dit geldt ook voor landen in de EU, de EER en andere verdragslanden. De verklaring moet je ook invullen als een buitenlandse werknemer bij jou gaat werken. Je kunt het certificaat gratis aanvragen bij de SVB."

Meer zekerheid voor je personeel Sociale zekerheid personeel verzekeringen

Naast de sociale verzekeringen heb je te maken met andere elementen waarmee je je personeel moet of kunt verzekeren. Een paar voorbeelden:

Top 5 verzekeringen

Wil je weten wat de meest gekozen verzekeringen voor personeel zijn? Bekijk de top 5 personeels­verzekeringen.

Vragen over sociale zekerheid personeel

 • Wat is sociale zekerheid?

  In Nederland kennen we een stelsel van sociale zekerheid. Als iemand geen of onvoldoende middelen heeft om zelf in zijn levensonderhoud te voorzien, bijvoorbeeld door ziekte, werkloosheid of ouderdom, krijgt hij financiële ondersteuning. Het sociale zekerheidsstelsel bestaat uit sociale voorzieningen en verzekeringen.

 • Welke heffingen zijn er voor sociale zekerheid?Als werkgever betaal je mee aan het stelsel van sociale zekerheid. Er zijn een aantal loonheffingen die je moet betalen per werknemer. Namelijk: Loonbelasting en premie volks­verzekeringen, premies werknemers­verzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorg­verzekeringswet.
 • Wie betaalt belasting voor sociale zekerheid?

  Jij als werkgever betaalt de loonbelasting van je personeel aan de Belastingdienst. De loonbelasting en premies gaan deels af van het brutoloon van je werknemers. Zij houden een nettoloon over. In feite draait iedere werknemer dus zelf op voor een deel van de loonbelasting.

 • Hoe kun je besparen op loonbelasting?

  Er zijn bepaalde subsidies voor personeel waardoor je minder loonbelasting betaalt. Dit worden loonkostenvoordelen genoemd, voorheen beter bekend als premiekorting of afdrachtvermindering. Er zijn vier soorten loonkostenvoordelen (LKV) voor ondernemers met personeel.

 • Wat zijn de kosten van personeel?

  Goed personeel is heel kostbaar voor jou als ondernemer. Het is misschien wel de belangrijkste investering die je zult doen. Met een goed team van gemotiveerde werknemers kun je je bedrijf laten groeien. Maar wat kost dat? Bekijk een overzicht van de kosten van personeel.

Personeel aannemen in dienst

Heb je personeel in dienst?

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit pakket aan personeels­­verzekeringen dek je de risico’s af en zorg je goed voor je personeel.

Joey de Klerk

Joey de Klerk is Client relation manager bij VCSW. Er zijn vanuit de overheid stimulansmaatregelen in het leven geroepen om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken om iemand in dienst te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Joey weet alles over de wetgeving achter deze regelingen.

 

Meest gelezen

Dit is het minimumloon 2023

In 2023 is het minimumloon een stuk hoger. Na een stijging van ruim 10 procent op 1 januari gaat het minimumloon verder omhoog op 1 juli. Wat is het minimumloon in 2023? Bekijk alle bedragen per leeftijd, per maand, week en dag. En bereken het minimumloon 2023 per uur.

Wat is het minimumloon in 2022?

Hoe hoog is het minimumloon in 2022? Wat moet je betalen per leeftijd, per week, dag en uur? Bekijk een overzicht van de minimumlonen per 1 januari en 1 juli 2022.

Minimumloon 2024, overzicht per leeftijd

Het minimumloon stijgt verder in 2024. Voor het eerst is er een wettelijk minimum uurloon. Sinds 1 januari is dat 13,27 euro per uur voor werknemers van 21 jaar en ouder. Wat is het minimumloon vanaf 1 juli 2024? Bekijk het minimumloon per leeftijd.

Dit zijn de kosten van personeel

Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Als werkgever draag je namelijk verplichte bijdragen en reserveringen af. Wat voor personeels­kosten zijn er en welke zijn verplicht?

Whitepapers en online tests