Verhoging werkgeverspremies
Verhoging werkgeverspremies

Werkgeverslasten stijgen in 2014

Werkgevers betalen in 2014 gemiddeld 4,5 procent meer aan premies werknemers­verzekeringen en de Zorg­verzekeringswet. Dit blijkt uit berekeningen van salarisdienstverlener ADP.

Het totaal aan werkgeverspremies stijgt gemiddeld van 18,33 procent in 2013 naar 19,16 procent dit jaar. De verschillen tussen de sectoren zijn groot. Bouwbedrijven en bedrijven in de metaal- en technieksector gaan er fors op achteruit met een toename van werkgeverspremies tot 14 procent. Ambtenaren worden voor de overheid dan juist weer goedkoper. Hoewel de totale werkgeverslasten stijgen, daalt het bedrag dat werkgevers voor de Zorg­verzekeringswet moeten betalen.

Teruggave arbeidsongeschiktheidsfonds

Werkgevers ontvangen deze maand wel een eenmalige tegemoetkoming in hun werkgeverslasten. Dit gebeurt in de vorm van een teruggaaf van de betaalde basispremie arbeidsongeschiktheidsfonds over het eerste halfjaar van 2013. De teruggaaf is 28,82 procent van de betaalde premie.

Modernisering Ziektewet

Door de invoering van de Modernisering Ziektewet per 1 januari worden ook de Ziektewet- en WGA-lasten van flexwerkers doorberekend aan werkgevers. Tot 31 december waren de werkgeverslasten van werknemers met een tijdelijk contract die ziek uit dienst gingen onderdeel van de sectorpremie WW. Voor kleine bedrijven verandert er in dat opzicht weinig: zij blijven een sectorpremie betalen. Middelgrote en grote bedrijven daarentegen betalen vanaf 2014 (deels) een individuele premie.

Bron: ADP

Meest gelezen

WW-premie, hoe werkt het nu?

12624 Voor iedere werknemer betaal je maandelijks WW-premie. Wat is WW-premie? Wat zijn de veranderingen door de WAB? En hoe bereken je de WW-premie? Een handig overzicht.

Whitepapers en online tests