Werkgeverslasten overzicht
Werkgeverslasten overzicht

Werkgeverslasten berekenen

66370 Naast het loon van je werknemers heb je nog een aantal lasten voor werkgevers. Welke precies? En hoe bereken je de totale werkgeverslasten in 2023? Bekijk dit overzicht voor ondernemers met personeel.

Wat zijn werkgeverslasten?

Je werknemers zijn natuurlijk heel kostbaar. Voor veel bedrijven is personeel aannemen en behouden dan ook de belangrijkste investering. Maar wat kost het eigenlijk? Volg de stappen hieronder om je werkgeverslasten in kaart te brengen.

Definitie werkgeverslasten

Met werkgeverslasten worden vaak de verplichte kosten bedoeld die je betaalt bovenop het loon. De vaste werkgeverslasten in Nederland zijn:

Aanvullende werkgeverslasten

Naast de wettelijk verplichte kosten kunnen er nog andere lasten zijn. Dit is afhankelijk van de regels in je cao en/of de individuele arbeids­overeenkomsten met werknemers. Denk aan:

Houd ook rekening met kosten voor werkplekken, eventuele werkkleding en arbovoorzieningen. Daarnaast maak je waarschijnlijk ook kosten voor werving en selectie en de opleiding van personeel. Alle uitgaven aan personeel kun je meetellen.

Bekijk een handig overzicht van alle personeels­kosten.

Werkgeverslasten berekenen

Lasten werkgever berekenen 2023Je kunt de werkgeverslasten berekenen door alle bovenstaande kosten te achterhalen en bij elkaar op te tellen.

Houd daarbij rekening met alle afspraken in de collectieve arbeids­overeenkomst (cao) voor jouw branche, de individuele arbeidscontracten en de collectieve afspraken in jullie personeels­handboek

Inschatting werkgeverslasten 2023

Wil je een snelle indicatie van je totale lasten als werkgever in 2023? Houd dan de volgende vuistregel aan: tel bovenop de loonkosten 20 tot 36 procent daarvan aan extra werkgeverslasten.

Voorbeeldberekening loonkosten en werkgeverslasten

In dit rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een vast contract met 3.000 euro salaris per jaar, een flexibel contract kost ongeveer 2.090 euro meer per jaar.  

Bruto salaris per jaar: 36.000 euro
Vakantiegeld per jaar: 2.880 euro
Dertiende maand: 3.000 euro
Werknemers­verzekeringen per jaar: 4.194 euro
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw: 2.797 euro
Totale kosten: 48.871 euro
Extra werkgeverslasten: 36%

Bereken je loonkosten + werkgeverslasten

Wil je weten wat jij in 2023 betaalt aan loonkosten en werkgeverslasten? Gebruik dan deze rekentool en bereken het zelf.

Voor een exacte berekening van je lasten kun je beter een beroep doen op een boekhouder of loonadministratiekantoor. Wil je het zelf doen? Gebruik dan de gegevens uit je loonadministratie en/of boekhoudsoftware.

Houd rekening met de actuele premies, tarieven en loonheffingen.

Loonheffing berekenen

Een belangrijk onderdeel van je kosten is de loonheffing. Loonheffing bestaat uit de loonbelasting en de premie volks­verzekeringen. De loonheffing wordt berekend op basis van een schijventarief. Maak voor de berekening gebruik van de actuele loonbelastingtabellen.

Loonheffingskorting toepassen

Als je werknemer daarom vraagt, houd je rekening met een loonheffingskorting.

Premie werknemers­verzekeringen

Tot 2009 was het zo dat de werkgever en de medewerker een deel van de premies betaalden. Tegenwoordig draag je die kosten als werkgever alleen. Je betaalt per medewerker een premie voor de:

  1. Werkeloosheidswet (WW),
  2. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA),
  3. Wet op de arbeidsongeschiktheid­verzekering (WAO) en
  4. Ziektewet (ZW)

Je leest meer over de berekening van deze premies in het meest recente Handboek Loonheffingen op de website van de Belastingdienst.

Bijdrage Zvw voor 2023 lager

Daarnaast draag je als werkgever een werkgeversheffing of bijdrage Zvw af aan de Belastingdienst. Het kabinet heeft op Prinsjesdag 2022 plannen gepresenteerd voor 2023. Een wijziging die is voorgesteld is om de Zorg­verzekeringswet (Zvw) in 2023 goedkoper te maken voor werkgevers. De bijdrage Zvw daalt namelijk van 6,75 procent naar 6,68 procent.

Het maximumbijdrageloon, waarover je de bijdrage Zvw berekent, stijgt wel. Naar verwachting zal dit komend jaar 66.952 euro zijnIn 2022 is dit nog 59.706 euro.

Bijdrage Aof-premie

Een ander voorstel dat is gepresenteerd op Prinsjesdag 2022 is om de Aof-premie voor kleine werkgevers te verlagen. De voorlopige tarieven zijn als volgt:

Werkgeverslasten 2023

Blijf op de hoogte van nieuwe wetten en regels voor ondernemers met personeel. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Besparen op werkgeverslasten

Beperk onnodige kosten en bespaar slim met subsidies en belastingvoordelen. Met subsidies voor personeel kun je de kosten drukken. Je kunt als werkgever kiezen uit een aantal subsidieregelingen en fiscale voordelen.

Veel personeels­subsidies zijn gericht op personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ouderen en arbeidsgehandicapten. Als je goed gebruikmaakt van subsidies kun je er duizenden euro’s per jaar mee besparen. Gebruik meer tips uit het whitepaper personeels­kosten.

Ondernemer wil groeien met personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

Vragen over werkgeverslasten

  • Welke werkgeverslasten zijn er?Werkgeverslasten kun je verdelen in twee categorieën: Je hebt verplichte werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en loonheffingen. Daarnaast heb je mogelijk allerlei extra werkgeverslasten, zoals onkostenvergoedingen en pensioen, kosten voor de werkplek en werkkleding.
  • Wat is loonheffing?Loonheffing is de verzamelnaam van de belasting en premies die op het bruto salaris worden ingehouden. Op het moment dat je loon uitbetaalt, moet je daar loonheffingen op inhouden. Die betaal je vervolgens aan de Belastingdienst.
  • Wanneer krijgt iemand loonheffingskorting?Alle werknemers in Nederland hebben recht op loonheffingskorting. Met een formulier loonheffingskorting kan een werknemer zelf de korting aanvragen. Daarna kun je de korting toepassen op de loonheffingen die je aftrekt van zijn brutoloon. Zo houdt je werknemer meer nettoloon over.
  • Wie betaalt de loonbelasting?Jij als werkgever betaalt de loonbelasting van je personeel aan de Belastingdienst. De loonbelasting en premies gaan af van het brutoloon van je werknemers. Zij houden een nettoloon over. In feite draait iedere werknemer dus zelf op voor de loonbelasting.
  • Hoe kun je besparen op werkgeverslasten?Er zijn bepaalde subsidies voor personeel waardoor je lasten lager worden. Dit worden loonkostenvoordelen genoemd, voorheen beter bekend als premiekorting of afdrachtvermindering. Er zijn vier soorten loonkostenvoordelen voor ondernemers met personeel.
  • Welke personeels­kosten zijn er nog meer?Goed personeel is heel kostbaar voor jou als ondernemer. Het is misschien wel de belangrijkste investering die je zult doen. Met een goed team van gemotiveerde werknemers kun je je bedrijf laten groeien. Maar wat kost dat? Verplichte kosten zijn in ieder geval: het salaris, de loonheffingen en de vakantietoeslag. Daarnaast heb je nog veel aanvullende kosten zoals verzekeringen voor personeel, dertiende maand, werkkleding etc. Bekijk een handig overzicht van personeels­kosten.

Meest gelezen

Wat is het minimumloon in 2022?

249632 Hoe hoog is het minimumloon in 2022? Wat moet je betalen per leeftijd, per week, dag en uur? Bekijk een overzicht van de minimumlonen per 1 januari en 1 juli 2022.

Dit is het minimumloon 2023

182686 In 2023 is het minimumloon een stuk hoger. Er is sprake van een stijging van ruim 10 procent. Wat is het minimumloon in 2023?

Dit zijn de kosten van personeel

169614 Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Als werkgever draag je namelijk verplichte bijdragen en reserveringen af.

Whitepapers en online tests