Werkgeverslasten overzicht
Werkgeverslasten overzicht

Werkgeverslasten berekenen

11538 Naast het loon van je werknemers heb je nog een aantal lasten voor werkgevers. Welke precies? En hoe bereken je de totale werkgeverslasten? Bekijk dit overzicht voor ondernemers met personeel.

Wat zijn werkgeverslasten?

Je werknemers zijn natuurlijk heel kostbaar. Voor veel bedrijven is personeel aannemen en behouden dan ook de belangrijkste investering. Maar wat kost het eigenlijk? Volg de stappen hieronder om je werkgeverslasten in kaart te brengen.

Definitie werkgeverslasten

Met werkgeverslasten worden vaak de verplichte kosten bedoeld die je betaalt bovenop het loon. De vaste werkgeverslasten in Nederland zijn:

Aanvullende werkgeverslasten

Naast de wettelijk verplichte kosten kunnen er nog andere lasten zijn. Dit is afhankelijk van de regels in je cao en/of de individuele arbeids­overeenkomsten met werknemers. Denk aan:

Houd ook rekening met kosten voor werkplekken, eventuele werkkleding en arbovoorzieningen. Daarnaast maak je waarschijnlijk ook kosten voor werving en selectie en de opleiding van personeel. Alle uitgaven aan personeel kun je meetellen.

Bekijk een handig overzicht van alle personeels­kosten.

Werkgeverslasten berekenen

Lasten werkgever berekenenJe kunt de werkgeverslasten berekenen door alle bovenstaande kosten te achterhalen en bij elkaar op te tellen.

Houd daarbij rekening met alle afspraken in de collectieve arbeids­overeenkomst (cao) voor jouw branche, de individuele arbeidscontracten en de collectieve afspraken in jullie personeels­handboek

Inschatting werkgeverslasten

Wil je een snelle indicatie van je totale lasten als werkgever? Houd dan de volgende vuistregel aan: tel bovenop de loonkosten 20 tot 35 procent daarvan aan extra werkgeverslasten.

Bereken je loonkosten + werkgeverslasten

Wil je weten wat jij dit jaar betaalt aan loonkosten en werkgeverslasten? Gebruik dan deze rekentool.

Voor een exacte berekening van je lasten kun je beter een beroep doen op een boekhouder of loonadministratiekantoor. Wil je het zelf doen? Gebruik dan de gegevens uit je loonadministratie en/of boekhoudsoftware.

Houd rekening met de actuele premies, tarieven en loonheffingen.

Loonheffing berekenen

Een belangrijk onderdeel van je kosten is de loonheffing. Loonheffing bestaat uit de loonbelasting en de premie volks­verzekeringen. De loonheffing wordt berekend op basis van een schijventarief. Maak voor de berekening gebruik van de actuele loonbelastingtabellen.

Loonheffingskorting toepassen

Als je werknemer daarom vraagt, houd je rekening met een loonheffingskorting.

Premie werknemers­verzekeringen

Je betaalt als werkgever ook een bijdrage voor werknemers­verzekeringen, zoals de WW-premie. Je leest meer over de berekening van deze premies in het meest recente Handboek Loonheffingen op de website van de Belastingdienst.

Bijdrage ZVW

Daarnaast draag je als werkgever een werkgeversheffing of bijdrage Zvw af aan de Belastingdienst. Lees meer over de inkomensafhankelijke bijdrage Zorg­verzekeringswet.

Besparen op werkgeverslasten

Beperk onnodige kosten en bespaar slim met subsidies en belastingvoordelen. Gebruik de tips uit het whitepaper personeels­kosten.

Ondernemer wil groeien met personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

Vragen over werkgeverslasten

  • Welke werkgeverslasten zijn er?Werkgeverslasten kun je verdelen in twee categorieën: Je hebt verplichte werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en loonheffingen. Daarnaast heb je mogelijk allerlei extra werkgeverslasten, zoals onkostenvergoedingen en pensioen, kosten voor de werkplek en werkkleding.
  • Wat is loonheffing?Loonheffing is de verzamelnaam van de belasting en premies die op het bruto salaris worden ingehouden. Op het moment dat je loon uitbetaalt, moet je daar loonheffingen op inhouden. Die betaal je vervolgens aan de Belastingdienst.
  • Wanneer krijgt iemand loonheffingskorting?Alle werknemers in Nederland hebben recht op loonheffingskorting. Met een formulier loonheffingskorting kan een werknemer zelf de korting aanvragen. Daarna kun je de korting toepassen op de loonheffingen die je aftrekt van zijn brutoloon. Zo houdt je werknemer meer nettoloon over.
  • Wie betaalt de loonbelasting?Jij als werkgever betaalt de loonbelasting van je personeel aan de Belastingdienst. De loonbelasting en premies gaan af van het brutoloon van je werknemers. Zij houden een nettoloon over. In feite draait iedere werknemer dus zelf op voor de loonbelasting.
  • Hoe kun je besparen op werkgeverslasten?Er zijn bepaalde subsidies voor personeel waardoor je lasten lager worden. Dit worden loonkostenvoordelen genoemd, voorheen beter bekend als premiekorting of afdrachtvermindering. Er zijn vier soorten loonkostenvoordelen voor ondernemers met personeel.
  • Welke personeels­kosten zijn er nog meer?Goed personeel is heel kostbaar voor jou als ondernemer. Het is misschien wel de belangrijkste investering die je zult doen. Met een goed team van gemotiveerde werknemers kun je je bedrijf laten groeien. Maar wat kost dat? Bekijk een handig overzicht van personeels­kosten.

Meest gelezen

Dit zijn de kosten van personeel

87521 Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Als werkgever draag je namelijk verplichte bijdragen en reserveringen af.

Minimumloon, 7 vragen en antwoorden

64864 Wie hebben recht op het minimumloon? Wat is het wettelijk minimumloon (WML) op dit moment? Hoe zit het met jeugdloon? Zeven vragen en antwoorden voor werkgevers.

Whitepapers en online tests