Werkgeverslasten overzicht
Werkgeverslasten overzicht

Werkgeverslasten berekenen voor 2024

Naast het loon van je werknemers heb je nog een aantal lasten voor werkgevers. Welke precies? En hoe bereken je de totale werkgeverslasten in 2024? Bekijk dit overzicht voor ondernemers met personeel.

Wat zijn werkgeverslasten in 2024?

Je werknemers zijn natuurlijk heel kostbaar. Voor veel bedrijven is personeel aannemen en behouden dan ook de belangrijkste investering. Maar wat kost het eigenlijk? Volg de stappen hieronder om je werkgeverslasten in kaart te brengen.

Definitie werkgeverslasten

Met werkgeverslasten worden vaak de verplichte kosten bedoeld die je betaalt bovenop het loon. De vaste werkgeverslasten in Nederland zijn:

Sociale lasten werkgever

De genoemde loonheffingen hierboven worden ook wel sociale lasten genoemd. Je betaalt als werkgever namelijk mee aan verplichte verzekeringen voor alle werknemers, werklozen, ouderen en zieken in Nederland. Daardoor krijgen personen die niet (meer) kunnen werken toch een goed inkomen.

Aanvullende werkgeverslasten

Naast de wettelijk verplichte kosten kunnen er nog andere lasten zijn. Dit is afhankelijk van de regels in je cao en/of de individuele arbeids­overeenkomsten met werknemers. Denk aan:

Houd ook rekening met kosten voor werkplekken, werkmiddelen, eventuele werkkleding en arbovoorzieningen. Daarnaast maak je waarschijnlijk ook kosten voor werving en selectie en de opleiding van personeel. Alle uitgaven aan personeel kun je meetellen bij je werkgeverslasten.

Verschil werkgeverslasten voor verzekeringen

De term werkgeverslasten wordt in de verzekeringswereld vaak voor iets anders gebruikt. Als je een verzekering afsluit, zoals een verzuim­verzekering, dan worden het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en veel andere secundaire arbeidsvoorwaarden meegenomen in het verzekerde loon (sv-loon). Als je werknemer ziek is, krijg je een percentage van dat loon uitbetaald. Dat is standaard.

Daarnaast kun je aanvullende werkgeverslasten (tot 25%) meeverzekeren. Daarmee worden dan met name de loonheffingen bedoeld die ook doorlopen als een werknemer uitvalt door ziekte. 

Hoe ziet dat financiële plaatje eruit? In het artikel over verzuim­kosten berekenen vind je een voorbeeld.

Overzicht werkgeverslasten

Wat betaal jij in totaal? Gebruik een handig overzicht van alle personeels­kosten.

Lasten werkgever berekenen 2023Werkgeverslasten berekenen

Je kunt de werkgeverslasten berekenen door alle bovenstaande kosten te achterhalen en bij elkaar op te tellen.

Houd daarbij rekening met alle afspraken in de collectieve arbeids­overeenkomst (cao) voor jouw branche, de individuele arbeidscontracten en de bedrijfsafspraken in een reglement of personeels­handboek

Inschatting werkgeverslasten 2024

Wil je een snelle indicatie van je totale lasten als werkgever in 2024? Houd dan de volgende vuistregel aan: tel bovenop de loonkosten 25 tot 45 procent daarvan aan extra werkgeverslasten.

Berekening loonkosten en werkgeverslasten 2024

In onderstaand rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een werknemer met een vast contract en 3.000 euro salaris per maand. Je betaalt dan ongeveer 36% aan extra werkgeverslasten.

Voor een flexibel contract met hetzelfde salaris betaal je ongeveer 2.090 euro meer aan werkgeverslasten. Een vast contract is dus fiscaal aantrekkelijker. Je ziet ook dat de werkgeverslasten iets omhoog zijn gegaan in 2024.  

Jaar:20232024
Bruto salaris per jaar:36.000 euro36.000 euro
Vakantiegeld per jaar:2.880 euro2.880 euro
Dertiende maand:3.000 euro3.000 euro
Werknemers­verzekeringen per jaar:4.194 euro4.467 euro
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw:2.797 euro2.751 euro
Totale extra werkgeverslasten:48.871 euro49.098 euro

Bereken je loonkosten + werkgeverslasten

Wil je weten wat jij in 2024 betaalt aan loonkosten en werkgeverslasten? Gebruik dan deze rekentool en bereken het zelf.

Voor een exacte berekening van je lasten kun je beter een beroep doen op een boekhouder of loonadministratiekantoor. Wil je het zelf doen? Gebruik dan de gegevens uit je loonadministratie en/of boekhoudsoftware. Houd rekening met de actuele premies, tarieven en loonheffingen.

Let op: in 2024 stijgt het minimumloon twee keer. Voor het eerst is er een minimum uurloon. Bekijk het minimumloon 2024.

Loonheffing berekenen

Een belangrijk onderdeel van je kosten is de loonheffing. Loonheffing bestaat uit de loonbelasting en de premie volks­verzekeringen. De loonheffing wordt berekend op basis van een schijventarief. Maak voor de berekening gebruik van de actuele loonbelastingtabellen.

Loonheffingskorting toepassen

Als je werknemer daarom vraagt, houd je rekening met een loonheffingskorting. Je kunt werknemers ook direct een formulier loonheffingskorting geven zodra ze in dienst treden van je bedrijf.

Premie werknemers­verzekeringen

Tot 2009 was het zo dat jij en je medewerker een deel van de premies betaalden. Tegenwoordig draag je die kosten als werkgever alleen. Je betaalt per medewerker een premie voor de:

 1. Werkeloosheidswet (WW),
 2. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA),
 3. Wet op de arbeidsongeschiktheid­verzekering (WAO) en
 4. Ziektewet (ZW)

Je leest meer over de berekening van deze premies in het meest recente Handboek Loonheffingen op de website van de Belastingdienst.

Bijdrage Zvw 2024

Daarnaast draag je als werkgever een werkgeversheffing of bijdrage Zvw af aan de Belastingdienst. De bijdrage Zvw daalde in 2023 al naar 6,68 procent en in 2024 is het 6,57 procent. Het maximumbijdrageloon voor deze heffing steeg in 2023 naar 66.952 euro. In 2024 is dat 71.624 euro.

Bijdrage Aof-premie 2024

In 2024 is de Aof-premie voor kleine werkgevers gemiddeld 7,25 procent. Voor kleine werkgevers (tot 25 keer de gemiddelde premieplichtige loonsom) is er een lager tarief, namelijk: 6,18 procent (in 2023 was dat 5,82 procent). Grote werkgevers betalen 7,49 procent in 2024 (over 2023: 7,11 procent).

Premie Whk 2024

De gemiddelde premie voor de Werkhervattingskas (Whk), waaruit de uitkeringen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en uitkeringen op grond van de Ziektewet worden betaald, is door het UWV voor 2024 vastgesteld op 1,22 procent. In 2023 was dat 1,53 procent.

Wat gaat er nog meer veranderen? Bekijk een overzicht van nieuwe wetten 2024.

Blijf op de hoogte van nieuwe wetten en regels voor ondernemers met personeel. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Besparen op werkgeverslasten

Beperk onnodige kosten en bespaar slim met subsidies en belastingvoordelen. Met subsidies voor personeel kun je de kosten drukken. Je kunt als werkgever kiezen uit een aantal subsidieregelingen en fiscale voordelen.

Veel personeels­subsidies zijn gericht op personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ouderen en arbeidsgehandicapten. Als je goed gebruikmaakt van subsidies kun je er duizenden euro's per jaar mee besparen. Gebruik meer tips uit het whitepaper personeels­kosten.

Ondernemer wil groeien met personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

Vragen over werkgeverslasten

 • Welke werkgeverslasten zijn er?

  Werkgeverslasten kun je verdelen in twee categorieën: Je hebt verplichte werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en loonheffingen. Daarnaast heb je mogelijk allerlei extra werkgeverslasten, zoals onkostenvergoedingen en pensioen, kosten voor de werkplek en werkkleding.

 • Wat is loonheffing?

  Loonheffing is de verzamelnaam van de belasting en premies die op het bruto salaris worden ingehouden. Op het moment dat je loon uitbetaalt, moet je daar loonheffingen op inhouden. Die betaal je vervolgens aan de Belastingdienst.

 • Wanneer krijgt iemand loonheffingskorting?

  Alle werknemers in Nederland hebben recht op loonheffingskorting. Met een formulier loonheffingskorting kan een werknemer zelf de korting aanvragen. Daarna kun je de korting toepassen op de loonheffingen die je aftrekt van zijn brutoloon. Zo houdt je werknemer meer nettoloon over.

 • Wie betaalt de loonbelasting?

  Jij als werkgever betaalt de loonbelasting van je personeel aan de Belastingdienst. De loonbelasting en premies gaan af van het brutoloon van je werknemers. Zij houden een nettoloon over. In feite draait iedere werknemer dus zelf op voor de loonbelasting.

 • Hoe kun je besparen op werkgeverslasten?

  Er zijn bepaalde subsidies voor personeel waardoor je lasten lager worden. Dit worden loonkostenvoordelen genoemd, voorheen beter bekend als premiekorting of afdrachtvermindering. Er zijn vier soorten loonkostenvoordelen (LKV) voor ondernemers met personeel.

 • Welke personeels­kosten zijn er nog meer?

  Goed personeel is heel kostbaar voor jou als ondernemer. Het is misschien wel de belangrijkste investering die je zult doen. Met een goed team van gemotiveerde werknemers kun je je bedrijf laten groeien. Maar wat kost dat? Verplichte kosten zijn in ieder geval: het salaris, de loonheffingen en de vakantietoeslag. Daarnaast heb je nog veel aanvullende kosten zoals verzekeringen voor personeel, dertiende maand, werkkleding etc. Bekijk een handig overzicht van personeels­kosten.

Meest gelezen

Dit is het minimumloon 2023

In 2023 is het minimumloon een stuk hoger. Na een stijging van ruim 10 procent op 1 januari gaat het minimumloon verder omhoog op 1 juli. Wat is het minimumloon in 2023? Bekijk alle bedragen per leeftijd, per maand, week en dag. En bereken het minimumloon 2023 per uur.

Wat is het minimumloon in 2022?

Hoe hoog is het minimumloon in 2022? Wat moet je betalen per leeftijd, per week, dag en uur? Bekijk een overzicht van de minimumlonen per 1 januari en 1 juli 2022.

Minimumloon 2024, overzicht per leeftijd

Het minimumloon stijgt verder in 2024. Voor het eerst is er een wettelijk minimum uurloon. Sinds 1 januari is dat 13,27 euro per uur voor werknemers van 21 jaar en ouder. Wat is het minimumloon vanaf 1 juli 2024? Bekijk het minimumloon per leeftijd.

Dit zijn de kosten van personeel

Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Als werkgever draag je namelijk verplichte bijdragen en reserveringen af. Wat voor personeels­kosten zijn er en welke zijn verplicht?

Whitepapers en online tests