Ziekte periodes optellen 28 dagen verzuim
Ziekte periodes optellen 28 dagen verzuim

Hoe werkt samengesteld verzuim?

Als werkgever kun je soms profiteren van samengesteld verzuim. Wat is dat precies? Hoe werkt het optellen van ziekteperiodes? En welke gevolgen heeft dit voor de loondoorbetaling? Een uitleg en nuttige tips voor ondernemers met personeel.

Samengesteld verzuim, wat is dat?

De term samengesteld verzuim wordt gebruikt voor opgetelde periodes van ziekte. Dit gebeurt om het recht op een bepaalde uitkering van het UWV te bepalen. Zoals een Ziektewet-uitkering of een WIA-uitkering.

Vaak bestaat langdurig ziekte­verzuim van een werknemer uit meerdere periodes van ziekte. In plaats van elke ziekteperiode los te zien, telt het UWV deze periodes soms bij elkaar op. Als werkgever mag je dat ook doen.

Samengesteld verzuim 28 dagen

Verzuim wordt opgeteld als je werknemer binnen vier weken (28 dagen) na zijn betermelding opnieuw ziek wordt.

Is je werknemer vier weken of langer helemaal beter geweest? Dan mag toekomstig verzuim niet meer opgeteld worden bij eerder verzuim. Na vier weken begint de teller dus weer op nul. 

Loon, Ziektewet- of WIA-uitkering?

Samengesteld verzuim wordt met name gebruikt om te kijken of de grens van twee jaar ziekte (104 weken) wordt doorbroken. Dan krijgt je werknemer namelijk recht op een (andere) uitkering.

Niet te snel volledig beter melden

Is je werknemer weer 'beter', maar merk je dat hij nog niet volledig kan werken? Meld hem dan, in overleg, opnieuw (gedeeltelijk) ziek. Want na vier weken begint de telling voor loondoorbetaling opnieuw.

Ziekteperiodes mogen ook opgeteld worden als je zwangere werknemer voor en na haar zwangerschapsverlof ziek is door dezelfde oorzaak. De verlofperiode zelf telt niet mee in de berekening.

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

Stappen bij samengesteld verzuim

Als een werknemer zich ziek meldt, weet je meestal nog niet of het gaat om kort of langdurig verzuim. Het is in ieder geval belangrijk dat je direct in actie komt.

Mocht je werknemer uiteindelijk twee jaar ziek zijn, dan krijgt hij alleen een WIA-uitkering als jij hebt voldaan aan de regels van de Wet verbetering poortwachter. Doe je dat niet, dan moet je mogelijk langer zijn loon doorbetalen.

Stappenplan poortwachter

Denk je dat je werknemer weleens lang uit de running kan zijn? Dan moet je een re-integratiedossier bijhouden. Hierin leg je vast wat jij en je werknemer precies doen om werkhervatting mogelijk te maken. Je doorloopt bij verzuim onder meer de volgende stappen:

 1. Geef de ziekmelding snel door aan je arbodienst of bedrijfsarts. Dit moet je volgens de wet binnen één week doen na de eerste ziektedag. Je arbodienst of verzekeraar kan je vragen dit op de eerste ziektedag al te doen.
 2. Binnen zes weken na de ziekmelding maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse.
 3. Binnen acht weken na de ziekmelding moet je als werkgever, in overleg met je zieke werknemer, een Plan van Aanpak (PvA) maken voor zijn re-integratie.

Ook daarna heb je als werkgever nog verplichtingen bij langdurig ziekte­verzuim. Bekijk alle stappen.

Samengesteld verzuim voorkomen

Verzuim kun je niet altijd voorkomen. Toch zijn er veel oorzaken en signalen van verzuim waar je wel wat mee kunt als werkgever. Als je op tijd ingrijpt kun je mogelijk langdurige uitval voor zijn.

Het is veel waard om verzuim te beperken binnen je bedrijf. Het kost je namelijk flink wat geld, tijd en gedoe. Ziekte­verzuim kan zelfs een domino-effect hebben binnen je bedrijf. Door uitval neemt de werkdruk toe op collega's en dat kan mogelijk leiden tot meer uitval.

Burn-out

De burn-out is in veel sectoren beroepsziekte nummer 1 en de grootste oorzaak van langdurig verzuim.

Verzuim­gesprek voeren

Zeker als je werknemer vaker ziek is, kun je een poging doen om toekomstig verzuim te voorkomen. Meldt je werknemer zich meer dan twee keer per jaar ziek? Ga dan het gesprek aan. In een verzuim­gesprek kun je samen met je werknemer de oorzaken en mogelijke oplossingen bespreken.

Let op: jJe mag niet vragen naar medische details. Laat dat over aan de bedrijfsarts.

Je kunt ook jaarlijks op een vast moment het ziekte­verzuim bespreken, bijvoorbeeld tijdens het functioneringsgesprek. Bespreek dan samen de ziekteperiodes van het afgelopen jaar en kijk of er bijvoorbeeld aanpassing van het werk nodig is.

Verzuim voorkomen

Wat kun je als werkgever nog meer doen? Gebruik de checklist verzuim voorkomen.

Loon bij samengesteld verzuim Loondoorbetaling ziekte optellen periodes

Een belangrijke verplichting bij verzuim is de loondoorbetaling. Je bent wettelijk verplicht je werknemer in de eerste twee jaar van ziekte minimaal 70 procent van zijn loon te betalen.

In je cao en/of in de arbeids­overeenkomst kan een hoger percentage staan. Houd daarbij rekening met het minimumloon. In het eerste jaar van ziekte mag je namelijk niet onder het wettelijke minimumloon komen.

Ziekte optellen

Als je hebt voldaan aan je verplichtingen rondom verzuim, ben je na twee jaar af van de loondoorbetaling. Houd dus goed bij hoelang je werknemer al ziek is. Een goede verzuim­registratie is dus nodig.

Volg hierbij de regels van samengesteld verzuim. Je mag periodes van ziekte dus bij elkaar optellen als er minder dan vier weken tussen zit. Zo kom je eerder aan 104 weken en daarmee het einde van de loondoorbetaling. Daarna komt je zieke werknemer mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering.

WIA aanvragen

Als je werknemer na 87 weken nog niet volledig werkt, ontvangen jullie beiden in week 88 een brief van het UWV over de WIA-aanvraag.

Kosten langdurige ziekte

Ook als je op dit moment geen langdurig zieke werknemers hebt, kan het je zomaar overkomen. Vooral als je een klein bedrijf hebt met minder dan tien werknemers is langdurig ziekte­verzuim een groot risico.

Als één van je werknemers wegvalt of zelfs meerdere werknemers lange tijd uit de running zijn, kan dat je flink wat geld kosten. Naast de verplichte loondoorbetaling heb je waarschijnlijk al snel te maken met omzetverlies, kosten voor vervanging en verzuim­begeleiding.

Verzuim­calculator

Een zieke werknemer kost veel meer dan zijn salaris. Hoe duur is het precies?

Ziek personeel kan jouw bedrijf dus veel geld kosten, maar dat hoeft niet! Met een verzuim­verzekering krijg je een vergoeding voor het loon dat je moet doorbetalen aan een zieke werknemer.

Langdurig zieke werknemer verzekeren?

Je kunt je niet verzekeren voor een werknemer die al ziek is, maar je kunt wel het risico op een langdurig zieke werknemer verzekeren.

Daarnaast helpt een verzekeraar je ook bij het voorkomen en terugdringen van verzuim. Als een arbodienst is opgenomen in het verzekeringspakket, dan krijgen jij en je zieke werknemer vanaf de eerste verzuim­dag ondersteuning bij iedere stap.

Bescherm je bedrijf tegen verzuim

Langdurig ziekte­verzuim kan zelfs leiden tot een faillissement. Zorg dat het niet zover komt. Met de juiste financiële buffers en/of verzekeringen kun je dit risico flink verkleinen.

Kies de juiste verzekeringen voor jouw bedrijf. Lees het gratis whitepaper met daarin een handige risico-checklist en alle verzekeringen in 1 overzicht.

Vragen over samengesteld verzuim

 • Wat zegt de wet over loondoorbetaling bij ziekte?

  Volgens de wet ben je verplicht het salaris van een zieke werknemer door te betalen tijdens de eerste twee jaar van zijn ziekte. Het gaat om minimaal 70 procent van het salaris, waarbij je in het eerste jaar niet onder het minimumloon mag komen. Let op: In de cao voor jouw bedrijfstak kunnen hogere percentages staan.

 • Wanneer mag je periodes van ziekte optellen?

  Verzuim wordt opgeteld als je werknemer binnen vier weken (28 dagen) na zijn betermelding opnieuw ziek wordt. Dit wordt ook wel samengesteld verzuim genoemd. Je hoeft dus niet iedere keer opnieuw te beginnen met tellen. Als de opgetelde periodes samen 104 weken (twee jaar) bedragen, stopt de loondoorbetaling. 

 • Hoe kan ik mijn werknemer langdurig ziekmelden?

  Een werknemer ziek melden bij je arbodienst of bedrijfsarts doe je zo snel mogelijk nadat hij zich bij jou heeft ziek gemeld. Volgens de wet moet je dit binnen één week doen na de eerste ziektedag. Je arbodienst of verzekeraar kan je vragen dit op de eerste ziektedag al te doen. Ziek melden bij het UWV doe je als je werknemer na 42 weken nog niet volledig aan het werk is. Dit wordt de 42e-weekmelding genoemd.

 • Wanneer krijgt mijn werknemer een uitkering van het UWV?

  Is een werknemer met een vast contract na twee jaar nog steeds ziek, dan kan hij een WIA-uitkering krijgen. In bepaalde gevallen heeft een zieke werknemer al eerder recht op een Ziektewetuitkering, bijvoorbeeld als hij een tijdelijk contract had en ziek uit dienst gaat, of ziek is vanwege een orgaandonatie, zwangerschap of bevalling óf als hij onder een no-riskpolis valt.

 • Wat is een WIA-uitkering?

  De WIA-uitkering is bedoeld voor medewerkers die door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet of minder kunnen werken. Met deze uitkering wordt voorkomen dat het salaris van deze medewerker te veel daalt. Het UWV bepaalt of jouw zieke medewerker na 2 jaar in aanmerking komt voor een WIA-uitkering.

 • Hoe bereken ik de WIA?

  Bereken met de WIA-calculator wat langdurige arbeidsongeschiktheid financieel voor jouw personeel betekent. Ontdek hoe je het inkomensverlies kunt compenseren.

zieke werknemers

Verzuim­verzekering

Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak.

Meest gelezen

Contact werknemer en werkgever tijdens ziekte

Als je werknemer ziek is wil je hem graag helpen. Wat kun je doen? Welke vragen mag je stellen als werkgever? Wat moet je regelen tijdens verzuim? Bekijk de regels en tips voor het contact met je zieke werknemer.

Ziektewet, hoe werkt het?

De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever? De belangrijkste regels en aandachtspunten op een rij voor 2024.

Een bedrijfsarts inschakelen, waarom en hoe?

Als ondernemer ben je verplicht een arts in te zetten wanneer dit nodig is. Alleen een erkende arts kan bepalen of een werknemer arbeidsongeschikt of ziek is. Je mag dit als werkgever niet zelf beoordelen. Hoe vind je een goede bedrijfsarts of arboarts? En wat kost het?

Whitepapers en online tests