Personeelstrends
Personeelstrends

5 personeels­trends voor 2015

Wat staat werkgevers in 2015 te wachten? Op de valreep van het nieuwe jaar geven we een vijftal personeels­trends, zoals een langzaam herstellende arbeidsmarkt en flexwerk dat minder aantrekkelijk wordt.

1. Langzaam herstellende arbeidsmarkt

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht in de meest recente raming dat de werkloosheid volgend jaar enigszins daalt. De arbeidsmarkt herstelt zich overigens meestal niet meteen als de economie weer gaat groeien. Bij een stijgende vraag zetten werkgevers namelijk eerst de al aanwezige capaciteit in, bijvoorbeeld door de productiviteit te verhogen. De verwachting is dat zij in 2015 weer extra mensen gaan aannemen. De werkgelegenheid neemt daardoor toe, wat zorgt voor lichtpuntjes op de arbeidsmarkt.

2. Vinden van de juiste werknemers lastiger

Ondanks de positieve signalen zal in specifieke sectoren van de arbeidsmarkt sprake zijn van een mismatch. Deze trend staat in een rapport van het UWV. De uitkeringsinstantie verwacht dat het in technische beroepen en ICT-beroepen steeds moeilijker zal zijn om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. Ook zullen de zorgen over de beschikbaarheid van capabel personeel toenemen. Bijvoorbeeld door het aantrekken van de economie en het vertrekken van vakmensen door de vergrijzing.

3. Flexwerk minder aantrekkelijk

Op verschillende momenten in 2015 treden wetswijzigingen in werking die flexwerk minder aantrekkelijk maken. Zo krijgen tijdelijke werknemers sneller een vast contract, komen er ontslagregels voor payrollwerknemers en worden opdrachtgevers mogelijk ook verantwoordelijk voor de beoordeling van de vraag of sprake is van een schijnzelfstandige zzp’er. Het valt te bezien of met deze maatregelen flexwerk daadwerkelijk wordt teruggedrongen, maar zeker is dat de nieuwe regels barrières zullen opwerpen voor werkgevers.

4. Arbeidsvoorwaarden onder de loep

Bedrijven zullen steeds vaker hun arbeidsvoorwaarden onder de loep nemen. Soms leidt dat ook tot het afschaffen van een salarisverhoging of dertiende maand. Uit een onderzoek van onder meer Berenschot blijkt dat bijna een kwart (24 procent) van de werkgevers het arbeidsvoorwaardenbeleid versobert. Voor een deel zal dit ook worden ingegeven door de werkkostenregeling. Die is per 1 januari 2015 voor alle werkgevers verplicht, wat kan vragen om andere arbeidsvoorwaarden.

5. Anders werken door de deeleconomie

Dankzij websites als Airbnb, Helpling en Peerby krijgt de deeleconomie steeds meer voeten aan de grond. Het bedrijfsleven wordt gezien als het volgende terrein waarover de deeleconomie zich zal uitstrekken. Dat zal ook invloed hebben op de manier waarop bedrijven werken met personeel. Via een online platform is het bijvoorbeeld mogelijk dat de (onzichtbare) talenten van werknemers inzichtelijk worden gemaakt. Bedrijven kunnen die dan beter benutten of beschikbaar stellen aan andere werkgevers.

Welke trends verwacht jij op het gebied van personeel? Geef hieronder in het reactieveld je mening.

Meest gelezen

Whitepapers en online tests