Trends HR 2024 Nederland Personeel Arbeidsmarkt
Trends HR 2024 Nederland Personeel Arbeidsmarkt

Trends HR 2024, veranderingen rond personeel

Groeien is mogelijk in 2024. Dat is de verwachting binnen veel bedrijven. Maar hoe ga je die groei mogelijk maken? Wat speelt er op de arbeidsmarkt? En welke trends zijn er binnen HR (human resources) die effect zullen hebben op jouw bedrijf? Bekijk een overzicht van de HR-trends in 2024.

Trends HR 2024

Wat gaat er in 2024 gebeuren op het gebied van personeel? Voor werkgevers is het belangrijk om op de hoogte te blijven van trends en ontwikkelingen. Niet alleen in je eigen markt en branche, maar ook op de arbeidsmarkt in Nederland. Wat is er mogelijk in 2024 en hoe kun je jouw bedrijf (verder) laten groeien?

Groei verwacht in 2024

Ondernemers kijken optimistisch vooruit. Een ruime meerderheid van de werkgevers (69%) heeft voor 2024 meer vertrouwen in hun groeivooruitzichten dan in 2023. Ook 63 procent van de werknemers heeft vertrouwen in bedrijfsgroei. Dat blijkt uit onderzoek van Robert Half recruitment.

Ondanks turbulente jaren, spanningen op de arbeidsmarkt en economische onzekerheden houden bedrijven vertrouwen. Dit komt vooral door de groeiende vraag naar producten of diensten en de huidige economische situatie.

Meer personeel nodig

Bedrijven willen daarom in 2024 hun vaste personeels­bestand behouden en uitbreiden. Dat willen ze doen op de volgende manieren:

 • 41% procent van de bedrijven wil meer vaste banen creëren.
 • 35% overweegt extra inzet van interim-werknemers.
 • 30% wil nieuwe tijdelijke werknemers werven.
 • 28% is van plan het personeels­bestand uit te breiden met freelancers.

Personeels­tekort op de arbeidsmarkt

Ondanks de optimistische plannen voor 2024 blijft het werven en behouden van werknemers een flinke uitdaging op de krappe arbeidsmarkt. Zeker voor bedrijven in het MKB. Tweederde van de werkgevers (66%) maakt zich hier zorgen over.

Bedrijven zien met name de volgende uitdagingen bij het aantrekken van nieuwe werknemers:

 1. Werven duurt lang.
 2. Het bedrijf wordt minder flexibel door vaste werknemers.
 3. Andere bedrijven bieden een beter salaris.

Voor het behouden van talentvolle werknemers noemen bedrijven de volgende drie uitdagingen:

 1. Hoge werkdruk breekt werknemers op.
 2. De concurrentie kaapt goede werknemers weg.
 3. De balans tussen werk en privé behouden is lastig.

Wil je ondanks deze uitdagingen blijven groeien met personeel? Ga aan de slag met personeels­behoud en bekijk 7 tips tegen een personeels­tekort.

Trends HR 2024 in Nederland

Wat staat je verder te wachten in 2024? Welke trends zijn er binnen HR (human resources) en hoe ga je daarmee om? Bekijk de belangrijkste trends, verwachtingen, uitdagingen en oplossingen voor 2024:

 1. Verdere stijging loonkosten
 2. Mentale gezondheid personeel
 3. Artificial intelligence (AI)
 4. Van flexibel naar vast
 5. Personeel zelf opleiden

1. Verdere stijging loonkosten

In 2023 was er al een recordstijging van cao-lonen en het minimumloon. In 2024 gaat daar nog een schepje bovenop. Naast de regulieren stijging van het minimumloon, moet je rekening houden met een extra toename door de introductie van het minimum uurloon

Voor het eerst is het minimumloon namelijk vastgesteld per uur. En dat heeft voor veel bedrijven gevolgen. Als je de lonen in jouw bedrijf baseert op het minimumloon en je uitgaat van een fulltime werkweek van 38 of 40 uur, dan leidt de invoering van het wettelijk minimumuurloon tot een automatische salarisverhoging

Dat komt omdat het oude minimumloon werd berekend op basis van 36 uur per maand, maar ook gold voor 40 uur per maand. In 2024 is er een vast minimumloon per uur: 13,27 euro per uur voor volwassenen vanaf 21 jaar. Reken maar uit hoeveel je dan kwijt bent voor een 40-urige werkweek.

Nog meer loon vanaf 1 juli 2024

Halverwege het jaar, op 1 juli 2024, wordt het minimumloon opnieuw aangepast. Er komt dan waarschijnlijk een extra verhoging van 1,2% bovenop de reguliere verhoging. De exacte stijging en bedragen worden later bekendgemaakt. Ook de uitkeringen die gekoppeld zijn aan het minimumloon, zoals de AOW, bijstand en de Wajong stijgen mee.

Wat ga jij betalen in 2024? Bekijk een tabel per leeftijd van het nieuwe minimumloon 2024.

Compensatie door belastingvoordelen

Oké, een kleine compensatie vanuit de overheid voor je personeels­kosten. Je kunt werknemers in 2024 namelijk meer belastingvrij vergoeden. Zo stijgt de belastingvrije reiskostenvergoeding naar 23 cent per kilometer en ook de thuiswerkvergoeding gaat omhoog: naar 2,35 euro per dag.

Daarnaast is er vanaf 2024 structureel meer ruimte in de werkkostenregeling (WKR): 1,92%. Dit was voorheen 1,7%, al was er in 2023 een tijdelijk verhoging tot 3%. Dankzij deze vrije ruimte kun je werknemers meer cadeaus en werkmiddelen geven, zonder dat je daarover loonbelasting hoeft te betalen.

Personeels­kosten 2024

Met welke personeels­kosten moet je rekening houden en hoe kun je daarop besparen? Bekijk een handig overzicht met de kosten van personeel.

Bonus: persoonlijke rapport

Klaar voor (meer) personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel.

2. Mentale gezondheid personeel

De mentale gezondheid van werknemers is een belangrijk topic. In veel bedrijven vallen werknemers uit door de toenemende werkdruk, een stressvolle thuissituatie en spanningen in de maatschappij. Dat veroorzaakt vaak psychisch verzuim en langdurige afwezigheid. Naar verwachting zal deze trend zich doorzetten in 2024.

Vooral in kleine bedrijven is de impact van langdurig ziekte­verzuim enorm. De (mentale) gezondheid van je team is dus een belangrijk aandachtspunt. Binnen veel bedrijven komt daar gelukkig steeds meer aandacht voor. Wat kun je doen?

 • Maak bijvoorbeeld een plan voor duurzame inzetbaarheid en houd je werknemers langer fit en gemotiveerd.
 • Help je werknemers met een gezonde werk-privé balans en blijf in gesprek over de werkdruk en gezondheid. Voer op tijd een verzuim­gesprek.
 • Denk ook aan een prettige werkomgeving, ontspanning op het werk en het vergroten van werkplezier. Dat is vaak het beste medicijn tegen verzuim.

Hoe kun je het verzuim in jouw bedrijf verlagen? Ga aan de slag! Gebruik de checklist verzuim voorkomen.

3. Artificial Intelligence (AI) Trends HR 2024 bedrijven MKB

AI, AI, AI, je hoort en leest er vrijwel dagelijks over. Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie) is definitief doorgebroken en zal de komende jaren steeds meer worden ingezet in het bedrijfsleven.

Ook voor bedrijven in het MKB kan dit een interessante oplossing zijn. Juist omdat er een personeels­tekort is en de toepassingen heel laagdrempelig zijn.

Bepaalde taken kun je met behulp van AI veel sneller doen of zelfs volledig laten overnemen. Daardoor kunnen jij en je werknemers vrijgemaakt worden voor andere werkzaamheden.

Ook voor HR-taken kan AI nuttig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de screening van personeel, het maken van een personeels­planning, verzuim­rapportages en protocols. Ga dus op zoek naar manieren om AI in te zetten binnen jouw bedrijf.

Kijk wel goed naar de risico's en houd je aan de privacywet AVG als je persoons­gegevens invoert.

4. Van flexibel naar vast

De laatste jaren was de overheid er al druk mee: het financieel aantrekkelijker maken van vaste contracten. En vooral: het onaantrekkelijk maken van flexibele contracten. Vanaf 2024 gaat het nog een stapje verder. Bepaalde flexcontracten dreigen compleet verboden te worden.

Zo moet het nulurencontract vervangen worden door een basiscontract. Een van de eisen is dat je met je werknemer een minimum aantal uren afspreekt en dat aantal mag niet nul zijn. Daarmee krijgen werknemers meer zekerheid. Het basiscontract wordt financieel aantrekkelijker dan de huidige flexcontracten, omdat je de lage ww-premie betaalt.

De plannen over het basiscontract zijn onderdeel van een groot arbeidsmarktpakket met veranderingen. Het doel is om flexwerkers meer zekerheid te geven. Werkgevers, vakbonden en het kabinet hebben daarover al afspraken gemaakt. Het pakket wordt verder uitgewerkt en in 2024 aan de Tweede Kamer aangeboden. Wanneer de wijzigingen precies ingaan is dus nog niet precies bekend.

In sommige gevallen is een nulurencontract nu al verboden. Lees meer over het verboden nulurencontract.

Aanpassing ketenregeling

Er komen waarschijnlijk ook nieuwe regels over aanpassing van de ketenbepaling voor tijdelijke contracten. Soms wordt er namelijk misbruik gemaakt van de verplichte tussenpozen van 6 maanden. De nieuwe wachttijd tussen contracten moet 5 jaar worden, ook voor uitzendkrachten.

Wat zijn de regels? Lees meer over de Ketenbepaling in 2023 en 2024.

5. Personeel zelf opleiden

Het opleiden en omscholen van werknemers wordt steeds belangrijker. Met de juiste opleiding kunnen werknemers doorgroeien binnen je bedrijf en voorkom je een personeels­tekort. De overheid probeerde de ontwikkeling van personeel te stimuleren, bijvoorbeeld met het STAP-budget.

Maar tot verbazing van velen is er geen STAP-budget meer vanaf 2024. Dat betekent dat je werknemers zelf zal moeten opleiden of dit volledig zelf moet bekostigen. Zorg in ieder geval voor genoeg doorgroeimogelijkheden en persoonlijke ontwikkeling van personeel. Daarmee houd je het werk uitdagend en zullen je werknemers langer aan boord blijven.

Van STAP- naar SLIM-subsidie?

Er komt waarschijnlijk een nieuwe tijdelijke regeling voor individuele scholing. Het overgebleven STAP-budget van 73 miljoen euro wordt mogelijk ingezet via de bestaande SLIM-subsidie. Deze subsidie is alleen aan te vragen door werkgevers. Hoe de nieuwe regeling er precies uit komt te zien is nog niet bekend. Het ministerie hoopt in het eerste kwartaal van 2024 meer duidelijkheid te geven.

Ook andere subsidies worden aangepast. Wat kun je nog wel krijgen? Bekijk de subsidies voor personeel in 2024.

Anderstalige werknemers

Een trend die zich ook verder doorzet in Nederland is de inzet van anderstalige werknemers. In de horeca en detailhandel is het inmiddels normaal dat je in het Engels wordt aangesproken.

De inzet van anderstalige werknemers is voor veel bedrijven een oplossing voor hun personeels­tekort. Overweeg deze werknemers een taalcursus Nederlands aan te bieden. Daardoor kunnen zij makkelijker doorgroeien binnen je bedrijf. 

Lees meer over de inzet van werknemers uit het buitenland.

Meer wijzigingen rond personeel in 2024

Op 1 januari gaan er nog meer belangrijke wetswijzigingen in. Wat gaat er verder veranderen voor werkgevers in 2024?

 • Meer arbeidskorting voor werknemers.
 • Makkelijker belastingvrij OV-abonnement aanbieden.
 • Verlofstelsel mogelijk vereenvoudigd.
 • Recht op thuiswerken wordt aangepast: Wet werken waar je wilt.

Bekijk een volledig overzicht van nieuwe wetten 2024.

Trends HR 2024 in je inbox

Blijf op de hoogte van HR-trends, wetten en regels. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Ondernemen met personeel.

Vragen over Trends HR 2024

 • Waar liggen nog kansen op de arbeidsmarkt?

  Hoewel er een tekort is aan personeel in veel branches, zijn er toch nog kansen. Zo zijn er in het buitenland vaak geschikte werknemers te vinden. Je kunt ook het verschil maken met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Bekijk meer oplossingen voor je personeels­tekort.

 • Is salarisverhoging verplicht bij inflatie?

  Bij een algemene prijsstijging (inflatie) in Nederland verhogen veel bedrijven hun prijzen en ook het salaris van hun werknemers. Dit gaat niet automatisch. Je bent niet verplicht een salarisverhoging te geven. Houd wel rekening met de aanpassing van je cao en het minimumloon in jouw branche. Door inflatie kunnen de salariseisen per branche veranderen.

 • Welke wetswijzigingen voor ondernemers zijn er in 2024?

  Er zijn een aantal belangrijke wetswijzigingen in 2024 ingevoerd. Zo is er de invoering van een nieuw pensioenstelsel, een stijging van het minimumloon en zijn er andere regels voor ontslag via het UWV. In 2024 en 2025 worden ingrijpende veranderingen verwacht, zoals een verbod op flexcontracten en aanpassing van de ketenbepaling. Blijf op de hoogte van nieuwe wetten via de nieuwsbrief van Ondernemen met personeel.

 • Waarom personeel omscholen?

  Door de krappe arbeidsmarkt is er steeds meer vraag naar specifieke vakkennis. Door personeel bij te scholen of om te scholen kun je de nodige expertise in huis houden en hoef je geen nieuwe werknemers te zoeken.

 • Goed werkgeverschap en verzekeringen, wat is nodig?

  De meeste verzekeringen voor personeel zijn niet wettelijk verplicht. Toch kun je op basis van de wet over goed werkgeverschap concluderen dat bepaalde verzekeringen broodnodig zijn voor werknemers. Zorg bijvoorbeeld voor een ongevallen­verzekering en een vangnet bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Ondernemer wil groeien met personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

Meest gelezen

Cao in het MKB, een overzicht per branche

Bijna de helft van de ondernemers in het MKB werkt met een collectieve arbeids­overeenkomst (cao). Toch hebben nog veel ondernemers 'geen idee' of een cao van toepassing is. Een overzicht per branche.

Nieuwe wetten in 2022

Wat gaat er in 2022 veranderen voor ondernemers met personeel? Bekijk een overzicht van nieuwe wetten en regels voor werkgevers en werknemers vanaf 1 januari 2022 en daarna.

Arbowet, 7 vragen en antwoorden

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is een belangrijke wet voor ondernemers met personeel. Wat staat er in de Arbowet? Hoe pas je de regels toe? Welke aandachtspunten zijn er in jouw branche? 7 vragen en antwoorden.

Salaris vergelijken in het MKB

Wat is een passend salaris voor jouw medewerker? Hoeveel loon geven andere werkgevers in jouw branche en regio? Gebruik deze tips, tools en onderzoeken voor salaris vergelijken in het MKB.

Whitepapers en online tests