Zieke werknemer
Zieke werknemer

Gevolgen nieuwe Ziektewet nauwelijks bekend

Werkgevers zijn onvoldoende op de hoogte van de mogelijke gevolgen van de nieuwe Ziektewet. Zij kunnen daarvoor later de rekening gepresenteerd krijgen. Dat stelt OVAL, de brancheorganisatie van onder andere arbodiensten.

De nieuwe Ziektewet heeft gevolgen voor ondernemers met personeel. Per 1 januari 2014 is namelijk sprake van een gewijzigde berekening van de premie van de Ziektewet en de WGA. Deze wijziging is vastgelegd in de Wet beperking ziekte­verzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Bezava).

OVAL deed bij een aantal arbodienstverleners navraag over de gevolgen van deze wet. Hieruit komt naar voren dat werkgevers de hoofdlijnen van de wet kennen. Volgens voorzitter Kick van der Pol zijn zij echter ‘beperkt of niet op de hoogte van wat voor financiële pijn deze kan veroorzaken’.

‘Grotere bedrijven zijn ermee bezig, maar zitten vaak nog in de inventariserende fase. Bij MKB-bedrijven leeft de Bezava niet of nauwelijks’, aldus Van der Pol. Zij moeten volgens hem aan de slag met goed preventie-, verzuim- en re-integratiebeleid. Dit helpt bij het beheersen van het verzuim.

Bron: OVAL

Meest gelezen

Whitepapers en online tests