Minimumloon 2019, vragen en antwoorden

- bijgewerkt op 29 oktober 2018
Minimumloon 2019

Minimumloon 2019. Wat is het wettelijk minimumloon (WML) op dit moment? En hoe zit het met jeugdloon? De bedragen per 1 januari en 1 juli vind je hier.

Minimumloon 2019

Het wettelijk minimumloon is het loon dat jij je werknemers minimaal moet betalen. Houd je aan de regels en voorkom vervelende boetes en sancties. De zeven belangrijkste vragen en antwoorden over het minimumloon:

1. Wie heeft recht op het minimumloon?

Alle medewerkers vanaf 22 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit wordt geregeld in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Dit wettelijke minimum is van toepassing op zowel vast als tijdelijk personeel.

Arbeidskrachten met een flexibel contract hebben dus ook recht op het wettelijk minimumloon, zoals oproepkrachten en uitzendkrachten. Ook buitenlands personeel moet je het minimumloon betalen. Werk je samen met aannemers of onderaannemers?

Op grond van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is niet alleen de aannemer zelf aansprakelijk wanneer hij verzuimt het cao-loon of het minimumloon te betalen aan zijn werknemers. Ook jij bent als opdrachtgever aansprakelijk.

2. Hoe bereken je het minimumloon?

De hoogte van het brutominimumloon is afhankelijk van hoeveel uur de medewerker werkt. Werkt iemand parttime, dan is het minimumloon evenredig lager. Elk jaar per 1 januari en 1 juli wordt het minimumloon aangepast. Minimumloonbedragen drukt men uit in bedragen per maand, per week en per (werk)dag. Een wettelijk minimumloon per uur kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.

Minimumloon per maand fulltime (bruto bedragen per 1 januari 2019 en per 1 juli 2018)

Leeftijd 1 jan 2019 1 juli 2018
Vanaf 22 jaar € 1.615,80 € 1.594,20
21 jaar (minimumjeugdloon) € 1.373,45 € 1.355,05
20 jaar (minimumjeugdloon) € 1.131,05 € 1.115,95
19 jaar (minimumjeugdloon) € 888,70 € 876,80
18 jaar (minimumjeugdloon) € 767,50 € 757,25
17 jaar (minimumjeugdloon) € 638,25 € 629,70
16 jaar (minimumjeugdloon) € 557,45 € 550,00
15 jaar (minimumjeugdloon) € 484,75 € 478,25

Check ook de bedragen per week en per dag op de site van de Rijksoverheid.

Minimumloon per uur

Wil je weten wat het minimumloon per uur is of wat ongeveer het netto bedrag is?Volg onderstaande tips:

 • Op de site van de Rijksoverheid staat een handige rekentool: minimumloon per uur.
 • Wat is ongeveer het netto bedrag? Op Loonwijzer.nl staat een bruto/netto-check.
 • Valt je bedrijf onder een cao? Dan betaal je het loon dat in deze cao staat. Dit cao-loon mag niet lager zijn dan het minimumloon. 
 • Vakantiegeld? Bovenop het loon moet je vakantiegeld betalen. Dat is 8 procent van het bruto minimumloon.
 • Nog geen 15 jaar? Voor jongeren onder de 15 jaar is er geen wettelijk minimumloon afgesproken.

3. Waarom bestaat het minimumloon?

Het minimumloon beschermt werknemers tegen onderbetaling. De overheid pakt onderbetaling streng aan, onder andere door hoge boetes te geven aan werkgevers. 

Krijg grip op personeelskosten

Lees het gratis whitepaper met daarin:

 • De waarde van personeel
 • Personeelskosten op een rij
 • 5 manieren om te besparen

Download whitepaper

Ook zogenoemde schijnconstructies worden bestreden. Met de invoering van de Wet aanpak schijnconstructies wil het kabinet een einde maken aan oneerlijke concurrentie. Bijvoorbeeld doordat andere werkgevers voor minder geld personeel inhuren, terwijl jij netjes het minimumloon betaalt.

4. Hoe is het minimumloon opgebouwd?

Het wettelijk minimumloon is opgebouwd uit het basisloon en een aantal toeslagen, zoals voor ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden. Ook worden prestatiebeloningen zoals een maandelijkse provisie en beloningen van derden die uit het werk voortvloeien meegeteld. Denk hierbij aan fooien.

Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon. In een eventuele verplichte cao kan een minimumloon zijn voorgeschreven dat hoger ligt dan het wettelijk minimumloon.

5. Welke inkomsten tellen niet mee?

Bij het vaststellen van het minimumloon tellen deze inkomsten niet mee:

 • vergoedingen voor overwerk
 • vakantiebijslag
 • winstuitkeringen
 • prestatieloon
 • vergoedingen van kosten die de werknemer voor de onderneming heeft gemaakt
 • eindejaarsuitkeringen
 • uitkeringen op termijn die de werknemer onder bepaalde voorwaarden ontvangt, zoals pensioen- en spaarregelingen waaraan je bijdraagt

6. Hoe zit het precies met minimumjeugdloon?

Het minimumjeugdloon geldt sinds 1 juli 2017 voor werknemers van 15 tot 22 jaar. Werknemers van 22 jaar en ouder verdienen nu het standaard minimumloon. De hoogte van het minimumjeugdloon is afhankelijk van de leeftijd van je werknemer.

De enige uitzondering op de hoogte van het minimumjeugdloon geldt voor jongeren met een Wajonguitkering. In enkele gevallen (indien je dit hebt aangevraagd bij het UWV) kan het loon dan lager zijn dat het minimumjeugdloon.

7. Minimumloon, wat gaat er vaak mis?

In de praktijk blijkt dat een aantal zaken vaak mis gaat bij werkgevers. Dit komt bijvoorbeeld vaak voor:

 • Een werkgever vergeet de halfjaarlijkse verhoging van het minimumloon door te voeren.
 • Het minimumjeugdloonsalaris wordt niet verhoogd nadat een werknemer de leeftijd van 22 jaar bereikt en dus recht heeft op het volwassen minimumloon.
 • Een werkgever vergeet de verhoging door te voeren nadat een werknemer (15-22 jaar) een jaar ouder is geworden. De hoogte van het minimumjeugdloon is leeftijdsafhankelijk.
 • Een werkgever maakt met een werknemer een nettoloonafspraak. Het wettelijke minimumloon wordt berekend als brutobedrag. Hij heeft daarbij niet in de gaten dat het bijbehorende brutoloon lager is dan het wettelijke minimumloon.
 • Het uurloon van een parttimer wordt verkeerd berekend, hierdoor verdient de werknemer minder dan het minimumloon.
 • De minimumvakantiebijslag wordt vergeten. Naast het recht op een minimumloon hebben werknemers ook recht op een minimumvakantiebijslag van 8 procent van het brutojaarloon.

Tip

Je hoeft dit natuurlijk niet allemaal zelf te doen. Je kunt ervoor kiezen om je loonadministratie uit te besteden. 

- bijgewerkt op 29 oktober 2018

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Wat zijn de kosten van personeel?

X
Kosten van personeel

Krijg grip op je personeelskosten met dit gratis whitepaper.

Download

En ga direct aan de slag met slimme bespaartips.