Minimumloon
Minimumloon

Dit is het minimumloon 2023

182686 In 2023 is het minimumloon een stuk hoger. Er is sprake van een stijging van ruim 10 procent. Wat is het minimumloon in 2023? Bekijk alle bedragen per leeftijd, per maand, week en dag. En bereken het minimumloon 2023 per uur.

Minimumloon 2023

Het wettelijk minimumloon (WML) is het loon dat je minimaal moet betalen aan je werknemers. De hoogte van het minimumloon wordt twee keer per jaar aangepast, op 1 januari en op 1 juli.

Het minimumloon geldt voor alle medewerkers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers van 15 tot en met 20 jaar is er een minimum jeugdloon. Dit jeugdloon is een percentage per leeftijd, gekoppeld aan het minimumloon voor volwassenen.

Wet minimumloon

Je bent verplicht het minimumloon te betalen. De exacte regels voor het minimumloon staan in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Minimumloon 1 januari 2023

Mede vanwege de inflatie is er in 2023 een extra stijging van het minimumloon. Op 1 januari 2023 is het minimumloon met 10,15 procent omhoog gegaan.

  • Werknemers van 21 jaar en ouder hebben in 2023 recht op een brutoloon van minimaal 1.934,40 euro per maand.
  • Dat is 12,40 euro per uur bij een 36-urige werkweek.

Eerder werd aangekondigd dat het minimumloon drie jaar op rij met 2,5 procent zou stijgen. Nu gaat het dus een stuk sneller: direct met ruim 10 procent. 

Uitkeringen die gekoppeld zijn aan het minimumloon, zoals de AOW, bijstand en de Wajong, gaan hierdoor mee omhoog.

Bedragen minimumloon 2023

Leeftijd: Per maand: Per week: Per dag:
Minimumloon 21 jaar en ouder € 1.934,40 € 446,40 € 89,28
Minimumloon 20 jaar € 1.547,50 € 357,10 € 71,42
Minimumloon 19 jaar € 1.160,65 € 267,85 € 53,57
Minimumloon 18 jaar € 967,20 € 223,20 € 44,64
Minimumloon 17 jaar € 764,10 € 176,35 € 35,27
Minimumloon 16 jaar € 667,35 € 154,00 € 30,80
Minimumloon 15 jaar € 580,30 € 133,90 € 26,78

De cao-lonen zullen naar verwachting ook flink stijgen in 2023. In jouw branche kan dus een hoger minimumloon gelden. Kijk goed wat er in de cao voor jouw bedrijf staat.

Van bruto naar netto

Het minimumloon wordt uitgedrukt in een brutobedrag. Hoeveel houd je werknemer over? Bereken het nettoloon.

Minimumlonen 2023 BBL

Werknemers met een arbeids­overeenkomst vanuit de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) mag je een lager minimumloon betalen. Het gaat alleen om werknemers van 18, 19 of 20 jaar.

Dit zijn de BBL-lonen per 1 januari 2023:

Leeftijd: Per maand: Per week: Per dag:
20 jaar (BBL) € 1.189,65 € 274,55 € 54,91
19 jaar (BBL) € 1.015,55 € 234,35 € 46,87
18 jaar (BBL) € 880,15 € 203,10 € 40,62

Minimumloon 2023 per uur

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag bevat nog geen minimumuurloon. Pas vanaf 2024 komt er waarschijnlijk een wettelijk minimum uurloon.

Werkgevers kunnen het uurloon in 2023 nog zelf berekenen. De berekening is afhankelijk van het fulltime-begrip binnen je bedrijf: is dat 36 uur, 38 uur of 40 uur? Omgerekend is dit het minimumuurloon per leeftijd:

Leeftijd: Bij 36 uur: Bij 38 uur: Bij 40 uur:
Uurloon 21 jaar en ouder € 12,40 € 11,75 € 11,16
Uurloon 20 jaar € 9,92 € 9,40 € 8,93
Uurloon 19 jaar € 7,45 € 7,05 € 6,70
Uurloon 18 jaar € 6,20 € 5,88 € 5,58
Uurloon 17 jaar € 4,90 € 4,65 € 4,41
Uurloon 16 jaar € 4,28 € 4,06 € 3,85
Uurloon 15 jaar € 3,72 € 3,53 € 3,35

Bovenstaande bedragen zijn onder voorbehoud. Wil je zelf uitrekenen wat het minimumloon per uur is? Op de website van de Rijksoverheid staat een handige rekentool om het minimumloon per uur te berekenen.

Maximum loon 2023 Minimumloon 2023 tabel bedragen

In de wet staan geen regels over een maximum loon. Maar in je cao kunnen wel normen of richtlijnen staan over een plafond per functie of een maximale salarisschaal in je branche.

Als er geen cao van toepassing is op je werknemer mag je zelf bepalen hoe hoog zijn loon wordt. Er is dan geen maximum. Je mag onderling zelf de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden afspreken en vastleggen in een arbeids­overeenkomst.

Loon 2023 bepalen en betalen

Het bepalen van een goed loon is cruciaal. Zeker in de huidige arbeidsmarkt en met de toenemende inflatie. Door deze ontwikkelingen stijgen de salarissen in veel branches.

Je kunt als bedrijf niet achterblijven en ouderwetse lonen bieden. Een goed salaris is een belangrijk onderdeel van werkgeverschap. Het kan zelfs de oplossing zijn voor een te hoog personeels­verloop

Hoeveel salaris is redelijk? Vergelijk salarissen in jouw branche, regio en per functie.

Houd rekening met minimumloon 2023

Het minimumloon betalen is een plicht voor alle werkgevers in Nederland. Werknemers met een flexibel contract, zoals een nulurencontract of min-maxcontract hebben ook recht op het wettelijk minimumloon. En ook personeel uit het buitenland moet je minimaal het minimumloon geven.

Het minimumloon wordt ieder halfjaar aangepast. Zorg dus dat je dit op tijd aanpast in je loonadministratie en op de loonstrook van je werknemer.

Wil je meer weten over het minimumloon? Bekijk dan het artikel met 7 vragen en antwoorden voor werkgevers.

Boete bij te weinig loon

Als je minder dan het minimumloon betaalt is dat onderbetaling of uitbuiting. De Arbeidsinspectie kan een controle uitvoeren en een flinke boete geven.

Bovenop het minimum loon moet je 8% vakantiegeld betalen. Als je dit niet doet, riskeer je ook een boete van de Arbeidsinspectie.

Onderbetaling wil je natuurlijk voorkomen. Je reputatie als goed werkgever kan daarmee flinke schade oplopen en dat heeft grote gevolgen voor je bedrijf.

Je werknemers kunnen ook gedemotiveerd raken en dat kan tot vervelende arbeidsconflicten leiden. Houd je dus aan het minimumloon in 2023.

Slechts in een aantal gevallen mag je loon inhouden, uitstellen of verlagen.

Personeels­kosten 2023

Je werknemer kost meer dan alleen zijn loon. Je betaalt bijvoorbeeld ook loonbelasting per werknemer. Daarnaast kun je geld kwijt zijn aan allerlei werkmiddelen, secundaire arbeidsvoorwaarden en de nodige verzekeringen voor personeel.

Houd je personeels­kosten in de hand

Lees het gratis whitepaper 'Wat zijn de kosten van personeel?' en benut bespaartips van experts en ondernemers.

Vragen over minimumloon 2023

  • Hoe hoog is het minimumloon in 2023?Het minimumloon in 2023 is 1.934,40 euro per maand voor volwassenen vanaf 21 jaar. Dit minimumloon is geldig in de periode van 1 januari 2023 tot 1 juli 2023. Voor jongere werknemers betaal je een bepaald percentage van het minimumloon. Bekijk alle bedragen.
  • Waarom minimumloon 2023 betalen?Alle werknemers vanaf 21 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Het minimumloon is van toepassing op alle werknemers met een vast of tijdelijk contract. Betaal je minder dan het minimumloon, dan kun je een waarschuwing of een flinke boete krijgen van de Arbeidsinspectie.
  • Wanneer is het minimumloon hoger?Het wettelijke minimumloon geldt als basis voor alle werknemers in Nederland. Toch kunnen er voor bepaalde beroepen hogere minimumlonen zijn. Dit is afhankelijk van de cao voor jouw branche. In de horeca gelden bijvoorbeeld andere minimumlonen dan in de detailhandel.
  • Voor welke leeftijden is er een minimum loon? Het minimum loon geldt voor alle werknemers vanaf 21 jaar tot aan de AOW-leeftijd. Voor werknemers van 15 jaar, 16 jaar, 17 jaar, 18 jaar, 19 jaar en 20 jaar geldt een minimum jeugdloon. Dit loon is gebaseerd op een percentage van het minimum loon voor volwassenen. De jeugdlonen stijgen elk halfjaar mee met het standaard minimum loon.
  • Hoe kun je het loon berekenen?Bij de berekening van het salaris houd je rekening met bruto en netto loon. Op een salarisstrook vermeld je alle onderdelen van het loon, waaronder de loonheffingen en vergoedingen. Lees meer over salaris berekenen.
  • Waarom een salarisverhoging bij inflatie?Bij een algemene prijsstijging (inflatie) in Nederland verhogen veel bedrijven hun prijzen en ook het salaris van hun werknemers. Dit gaat niet automatisch. Je bent niet verplicht een salarisverhoging te geven. Houd wel rekening met de aanpassing van je cao en het minimumloon in jouw branche. Door inflatie kunnen de salariseisen per branche veranderen.

Ondernemer wil groeien met personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

Meest gelezen

Wat is het minimumloon in 2022?

249632 Hoe hoog is het minimumloon in 2022? Wat moet je betalen per leeftijd, per week, dag en uur? Bekijk een overzicht van de minimumlonen per 1 januari en 1 juli 2022.

Dit zijn de kosten van personeel

169614 Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Als werkgever draag je namelijk verplichte bijdragen en reserveringen af.

Minimumloon, 7 vragen en antwoorden

119876 Wie hebben recht op het minimumloon? Wat is het wettelijk minimumloon (WML) op dit moment? Hoe zit het met jeugdloon? Zeven vragen en antwoorden voor werkgevers.

Whitepapers en online tests