Minimumloon werknemers
Minimumloon werknemers

Hoe hoog is het minimumloon vanaf 2014?

Het wettelijk minimumloon per 1 januari 2014 is bekend. Bij een volledig dienstverband moet je straks 1485,65 euro per maand betalen aan een werknemer van 23 jaar of ouder. Lees meer over het minimumloon, dat twee keer per jaar wordt aangepast.

Volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is iedere werkgever verplicht om zijn personeel het minimumloon en een vakantietoeslag uit te betalen. Deze verplichting geldt voor werknemers van 23 jaar tot de AOW-leeftijd. Er is een lager minimumjeugdloon voor werknemers jonger dan 23 jaar.

In de oorspronkelijke publicatie in de Staatscourant vind je de tabel met het minimum(jeugd)loon per 1 januari 2014. Daarbij gaat het om brutobedragen per maand, per week en per dag. Een minimumuurloon staat niet in de wet. Dit is afhankelijk van het aantal uren dat in je onderneming geldt als fulltime dienstverband (36, 38 of 40 uur).

De Inspectie SZW ziet toe of werkgevers het minimumloon betalen. De inspectiedienst kan boetes uitdelen tot maximaal 10.000 euro per werknemer als je onder het minimumloon betaalt en tot maximaal 2.000 euro als je geen vakantietoeslag uitbetaalt. Ook moet je dan uiteraard het achterstallige loon overmaken aan de werknemer.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken

Meest gelezen

Whitepapers en online tests