Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

Stijging minimumloon
Stijging minimumloon

Minimumloon omhoog per 1 januari 2016

Het wettelijk minimumloon vanaf 1 januari 2016 is bekend. Dit bedrag stijgt met 1,11 procent ten opzichte van het huidige minimumloon. Dat blijkt uit een regeling die onlangs is gepubliceerd in de staatscourant.

De overheid past twee keer per jaar het wettelijk minimumloon aan en maakt dit bekend in de staatscourant. De bedragen voor het eerste halfjaar van 2016 zijn inmiddels beschikbaar. Het nieuwe minimumloon bedraagt 1.524,60 euro voor een fulltime werknemer van 23 jaar of ouder. In de publicatie staat een tabel met de bedragen per maand, week en dag, evenals een tabel met de minimum jeugdlonen. 

Iedere werkgever is volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) verplicht om zijn personeel het minimumloon en een vakantietoeslag uit te betalen. Dit geldt voor werknemers van 23 jaar tot de AOW-leeftijd. 

Wet aanpak schijnconstructies

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid scherpt de regels rond het minimumloon momenteel aan. Per 1 januari 2016 wordt de nieuwe Wet aanpak schijnconstructies volledig ingevoerd. Een deel van de regels was al van kracht per 1 juli 2015, maar vanaf volgend jaar gaan ook de laatste onderdelen van deze wet in.

Deze maatregelen zijn het verbod op constructies waarmee inhoudingen op- of verrekeningen met het wettelijk minimumloon plaatsvinden; het verplicht giraal betalen van ten minste het minimumloon en de specificatie van alle onkostenvergoedingen op de loonstrook.


Bron: Ministerie van Sociale Zaken

Meest gelezen

Dit zijn de kosten van personeel

99830 Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Als werkgever draag je namelijk verplichte bijdragen en reserveringen af.

Minimumloon, 7 vragen en antwoorden

74447 Wie hebben recht op het minimumloon? Wat is het wettelijk minimumloon (WML) op dit moment? Hoe zit het met jeugdloon? Zeven vragen en antwoorden voor werkgevers.

Whitepapers en online tests