Minimumloon, 7 vragen en antwoorden

- bijgewerkt op 06 januari 2020
Minimumloon 2019

Wie hebben recht op het minimumloon? Wat is het wettelijk minimumloon (WML) op dit moment? Hoe zit het met jeugdloon? Zeven vragen en antwoorden voor werkgevers.

Minimumloon 2019

Het wettelijk minimumloon is het loon dat jij je werknemers minimaal moet betalen. Zeven belangrijke vragen en antwoorden over het minimumloon:

1. Wie heeft recht op het minimumloon?

Alle medewerkers vanaf 22 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit wordt geregeld in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Dit wettelijke minimum is van toepassing op zowel vast als tijdelijk personeel.

Arbeidskrachten met een flexibel contract hebben dus ook recht op het wettelijk minimumloon, zoals oproepkrachten en uitzendkrachten. Ook buitenlands personeel moet je het minimumloon betalen.

Werk je samen met aannemers of onderaannemers?

Op grond van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is niet alleen de aannemer zelf aansprakelijk wanneer hij verzuimt het cao-loon of het minimumloon te betalen aan zijn werknemers. Ook jij bent als opdrachtgever aansprakelijk.

2. Hoe bereken je het minimumloon?

De hoogte van het brutominimumloon is afhankelijk van hoeveel uur de medewerker werkt. Werkt iemand parttime, dan is het minimumloon evenredig lager.

Elk jaar per 1 januari en 1 juli wordt het minimumloon aangepast. Minimumloonbedragen zijn vastgesteld per maand, per week en per (werk)dag. Een minimumloon per uur kent de wet niet.

Het uurloon per branche kan verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.

Minimumloon per maand fulltime (bruto bedragen per 1 juli 2019 en 1 januari 2020)

Leeftijd 1 juli 2019 1 jan 2020
21 jaar (minimumjeugdloon) € 1.635,60 € 1.653,60
20 jaar (minimumjeugdloon) € 1.308,50 € 1.322,90
19 jaar (minimumjeugdloon) € 981,35 € 992,15
18 jaar (minimumjeugdloon) € 817,80 € 826,80
17 jaar (minimumjeugdloon) € 646,05 € 653,15
16 jaar (minimumjeugdloon) € 564,30 € 570,50
15 jaar (minimumjeugdloon) € 490,70 € 496,10

Op 1 juli 2020 gaat het minimumloon waarschijnlijk weer omhoog. Bekijk ook het minimumloon in 2020 per week, per dag en per uur.

Minimumloon per uur

De wet hanteert geen minimumlonen per uur. Toch kun je dit wel berekenen. Wil je weten wat het minimumloon per uur is of wat ongeveer het netto bedrag is? Volg onderstaande tips:

 • Op de site van de Rijksoverheid staat een handige rekentool: minimumloon per uur.
 • Wat is ongeveer het netto bedrag? Op Loonwijzer.nl staat een bruto/netto-check.
 • Valt je bedrijf onder een cao? Dan betaal je het loon dat in deze cao staat. Dit cao-loon mag niet lager zijn dan het minimumloon. 
 • Vakantiegeld? Bovenop het loon moet je vakantiegeld betalen. Dat is 8 procent van het bruto minimumloon.
 • Nog geen 15 jaar? Voor jongeren onder de 15 jaar is er geen wettelijk minimumloon afgesproken.

3. Waarom bestaat het minimumloon?

Het minimumloon beschermt werknemers tegen onderbetaling. De overheid pakt onderbetaling streng aan, onder andere door hoge boetes te geven aan werkgevers. 

Ken jij de risico's in jouw branche?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Lees meer over de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, zakelijke dienstverlening of persoonlijke dienstverlening en beperk je risico's.

Ga voor zekerheid

Schijnconstructies

Ook zogenoemde schijnconstructies worden bestreden. Met de invoering van de Wet aanpak schijnconstructies wil het kabinet een einde maken aan oneerlijke concurrentie. Bijvoorbeeld doordat andere werkgevers voor minder geld personeel inhuren, terwijl jij netjes het minimumloon betaalt.

4. Hoe is het minimumloon opgebouwd?

Het wettelijk minimumloon is opgebouwd uit het basisloon en een aantal toeslagen, zoals voor ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden.

Ook worden prestatiebeloningen zoals een maandelijkse provisie en beloningen van derden die uit het werk voortvloeien meegeteld. Denk hierbij aan fooien.

Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon. In een eventuele verplichte cao kan een minimumloon zijn voorgeschreven dat hoger is dan het wettelijk minimumloon.

5. Welke inkomsten tellen niet mee?

De volgende vergoedingen voor personeel komen bovenop het minimumloon:

6. Hoe zit het precies met minimumjeugdloon?

Het minimumjeugdloon geldt sinds 1 juli 2017 voor werknemers van 15 tot 22 jaar. Werknemers van 22 jaar en ouder verdienen nu het standaard minimumloon. De hoogte van het minimumjeugdloon is afhankelijk van de leeftijd van je werknemer.

Wajonguitkering

De enige uitzondering op de hoogte van het minimumjeugdloon geldt voor jongeren met een Wajonguitkering. In enkele gevallen (als je dit hebt aangevraagd bij het UWV) kan het loon lager zijn dat het minimumjeugdloon.

7. Minimumloon, wat gaat er vaak mis?

In de praktijk blijkt dat een aantal zaken vaak mis gaat bij werkgevers. Bijvoorbeeld:

 • Een werkgever vergeet de halfjaarlijkse verhoging van het minimumloon door te voeren.
 • Het minimumjeugdloonsalaris wordt niet verhoogd nadat een werknemer de leeftijd van 22 jaar bereikt en dus recht heeft op het volwassen minimumloon.
 • Een werkgever vergeet de verhoging door te voeren nadat een werknemer (15-22 jaar) een jaar ouder is geworden. De hoogte van het minimumjeugdloon is leeftijdsafhankelijk.
 • Een werkgever maakt met een werknemer een nettoloonafspraak. Het wettelijke minimumloon wordt berekend als brutobedrag. Hij heeft daarbij niet in de gaten dat het bijbehorende brutoloon lager is dan het wettelijke minimumloon.
 • Het uurloon van een parttimer wordt verkeerd berekend, hierdoor verdient de werknemer minder dan het minimumloon.
 • De minimumvakantiebijslag wordt vergeten. Naast het recht op een minimumloon hebben werknemers ook recht op een minimumvakantiebijslag van 8 procent van het brutojaarloon.

Tips

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit complete pakket aan personeelsverzekeringen zorg je goed voor je personeel.

Zo beperk je risico's

- bijgewerkt op 06 januari 2020

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Wat zijn de kosten van personeel?

X
Kosten van personeel

Krijg grip op je personeelskosten met dit gratis whitepaper.

Download

En ga direct aan de slag met slimme bespaartips.