Welke risico’s loop ik?

Verzekeringen whitepaper ondernemer

Ontdek het in de whitepaper over risico's en verzekeringen, inclusief een handige risico-checklist

Re-integratie langdurig verzuim ziek personeel tips regels
Re-integratie langdurig verzuim ziek personeel tips regels

7 tips bij langdurig verzuim

Hoe ga je om met een werknemer die lange tijd uit de running is? Wat kun je concreet doen om hem te helpen? Expert Ike Sarlemijn geeft 7 tips.

Bij de re-integratie van je zieke werknemer is het uitgangspunt dat je samen aan re-integratie werkt. Dit is verplicht vanuit de wet- en regelgeving.

Daarnaast wil je ook vanuit de menselijke relatie tussen jou en je werknemer dat de re-integratie soepel verloopt. Hoe vind je daar een goede balans in? Een paar tips voor beide aspecten.

7 tips van Ike Sarlemijn bij langdurig verzuim:

1. Maak een verzuimprotocol

Het is slim om een verzuimprotocol op te stellen. Daarin beschrijf je concreet de stappen die genomen worden als iemand ziek is. Je kunt als werkgever zelf een verzuimprotocol maken, maar dit moet wel voldoen aan de wettelijke regels. De basisregels zijn te vinden in de Wet verbetering poortwachter.

Daarnaast kun je nog specifieke regels opnemen die gelden binnen jouw bedrijf en passen bij jouw kijk op personeel.

2. Handel direct bij conflict

Als er een conflict dreigt te ontstaan, bijvoorbeeld als een werknemer passend werk weigert, dan moet je direct in actie komen. Je werknemer heeft bepaalde verplichtingen rondom de re-integratie, maar jij moet hem daar wel op wijzen.

Loonsanctie

Soms moet je als werkgever een waarschuwing geven of een loonsanctie opleggen als je werknemer zich niet aan de spelregels houdt. Doe je dit niet, dan kun je zelf een sanctie krijgen van het UWV.

Het is slim om bij een dreigend conflict direct advies in te winnen bij een juridisch expert. In de tussentijd moet je blijven voldoen aan de wet- en regelgeving. Dat is heel belangrijk. De re-integratie staat immers niet stil.

3. Houd het re-integratiedossier bij

Een belangrijke spelregel bij langdurig verzuim is het bijhouden van een re-integratiedossier. Het UWV eist namelijk een volledig re-integratiedossier als je werknemer na 2 jaar ziekte een uitkering aanvraagt.

In dit dossier bewaar je alle afspraken en formulieren rondom de re-integratie van je zieke werknemer. Zo toon je aan dat jij alles aan de re-integratie gedaan hebt. Dit dossier start je al in de beginperiode van het verzuim op, ook als je verwacht dat het verzuim minder dan 2 jaar gaat duren.

4. Wees kritisch op de partijen die je inschakelt

Vanuit wet- en regelgeving ben en blijf je als werkgever zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van je zieke werknemer. Je kunt niet blind vertrouwen op een specialist, ook al betaal je hem hiervoor.

Arbodienst, bedrijfsarts, casemanager en andere specialisten

Kijk dus kritisch naar de arbodienst waarmee je samenwerkt en naar de oordelen van de bedrijfsarts, casemanager en eventuele andere specialisten.

Kijk of afspraken en verwachtingen logisch en goed onderbouwd zijn en of ze gehaald worden. Als zo’n expert een steekje laat vallen ben jij degene die daarvoor een sanctie van het UWV opgelegd kan krijgen.

5. Onderhoud je belangrijkste kapitaal

Je personeel is je belangrijkste kapitaal. Daar wil je goed mee omgaan. Het is te vergelijken met de meest waardevolle machines die je hebt. Je doet je best om ervoor te zorgen dat ze niet kapot gaan (preventie).

Ook pleeg je regelmatig onderhoud door in de gaten te houden of je werknemers hun werk goed kunnen uitvoeren, en ze te helpen om dat zo goed mogelijk te doen. Bijvoorbeeld door bijscholing aan te bieden, persoonlijke ontwikkeling regelmatig te bespreken, of aanpassing van roosters wanneer daar behoefte aan is. 

Probeer doorlopend in de gaten te houden hoe je werknemer ervoor staat.

  • Zijn er tekenen dat iemand ziek wordt?
  • Wat heeft een werknemer nodig?

Zorg dat je de werknemer goed kent of wijs iemand anders aan die dagelijks te maken heeft met je werknemer. Zo kun je veel sneller op iemands behoeften inspelen. De persoonlijke zorg voor je mensen is in iedere fase heel belangrijk.

6. Houd doorlopend contact tijdens het verzuim

Mocht het ondanks preventie toch misgaan? Dan is een goede reparatie (re-integratie) op zijn plaats. Zodra iemand zich ziek meldt, moet je het contact oppakken. Plan bij de ziekmelding direct een volgend contactmoment.

Bedrijfsarts

Als het verzuim langer duurt, is het handig om contact op te nemen na iedere afspraak met de bedrijfsarts. Vaker mag natuurlijk ook, tenzij de bedrijfsarts dit afraadt. Een goed contact werkt bevorderlijk bij de re-integratie.

Zo kun je snel en makkelijk afspraken maken wanneer werkhervatting mogelijk is.

7. Stel de juiste vragen

Als een werknemer langdurig ziek is, bespreek dan samen wat je kunt doen aan de re-integratie. Hoe kun je daar als werkgever aan bijdragen?

Kijk in hoeverre jij het verschil kunt maken. Als iemand zijn been breekt, kun je dat niet voorkomen of het herstel versnellen. Maar je kunt wel een vervoersprobleem oplossen - ervoor zorgen dat iemand wordt opgehaald bijvoorbeeld, zodra hij weer in staat is te werken.

Stel daarom de vragen:

  • Wat heb je nodig om weer (gedeeltelijk) te kunnen werken?
  • Wat kun je zelf doen?
  • Wat kan de bedrijfsarts voor je doen?
  • Wat kan ik als werkgever voor je doen?

Dat is iets anders dan over ziekte praten. Dat mag niet vanuit de wetgeving op de privacy, maar dat is ook niet nodig: je praat met elkaar over re-integratie naar het werk. Soms is het voeren van een gesprek lastig. Binnenkort geef ik tips over het voeren van een verzuimgesprek.

Ike Sarlemijn

Ike heeft ruime ervaring als casemanager verzuim en wga. Daarnaast is zij opgeleid als Register Adviseur op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid. Sinds 2016 is zij werkzaam bij De Goudse als VerzuimCoach. Vanuit die rol begeleidt ze werkgevers op het gebied van verzuim en re-integratie.

Whitepapers en online tests