Welke risico’s loop ik?

Verzekeringen whitepaper ondernemer

Ontdek het in de whitepaper over risico's en verzekeringen, inclusief een handige risico-checklist

verzekeringen voor personeel
verzekeringen voor personeel

Verzekeringen voor personeel, top 8

207 Je personeel is goud waard. Daar wil je goed voor zorgen. Daarnaast wil je de financiële risico’s rond personeel beperken. Hoe doe je dat? Bekijk deze 8 verzekeringen voor personeel.

1. Verzuim­verzekering

Een verzuim­verzekering is voor veel bedrijven de belangrijkste verzekering rond personeel. Als een werknemer ziek wordt, kost je dat als ondernemer veel geld.

Loon doorbetalen tijdens ziekte

Als werkgever moet je namelijk twee jaar lang het loon doorbetalen van een zieke werknemer en in sommige gevallen nog langer. Met een verzuim­verzekering dek je dit risico af.

Als je een verzuim­verzekering afsluit ontvang je een vergoeding als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt is. Daarmee kun je het loon van de zieke werknemer betalen totdat hij weer beter is.

Bij sommige verzekeraars krijg je ook budget en ondersteuning om verzuim te voorkomen en persoonlijke coaching tijdens de ziekte en re-integratie van een werknemer.

Wat kost een verzuim­verzekering?

De kosten voor een verzuim­verzekering worden berekend aan de hand van de totale loonsom van je bedrijf (het loon van al je werknemers bij elkaar). Een verzekeraar vraagt daarvan een klein percentage.

Dit percentage is afhankelijk van de samenstelling van je personeel, de verzuim­cijfers van de afgelopen jaren en de branche waarin jouw bedrijf actief is.

De kosten zijn verder volledig afhankelijk van het verzekeringspakket dat jij kiest (dekkingspercentage, eigen risico, inclusief arbodienst of niet).

2. ZW-eigenrisico­verzekering

Als een werknemer ziek uit dienst gaat en in de Ziektewet (ZW) belandt, dan zorgt het UWV normaal gesproken voor een uitkering. Maar als jij ervoor gekozen hebt om eigenrisicodrager te zijn, moet jij de uitkering betalen. 

Met een Ziektewet-eigenrisico­verzekering breng je dit risico onder bij een verzekeraar. 

Wat kost een ZW-eigenrisico­verzekering?

De premie hangt onder andere af van de branche waarin jouw bedrijf actief is. Ook wordt er gekeken naar het aantal werknemers met een tijdelijk contract en de verhouding tussen het loon van deze tijdelijke werknemers en de totale loonsom.

Verzekeringen ondernemers noodzakelijk

Welke verzekeringen heb ik nodig?

Lees in ons gratis whitepaper tips van ondernemers, doe je eigen risico-checklist en ontdek de top 5 verzekeringen per branche.

3. WGA-eigenrisico­verzekering

Als een werknemer na twee jaar nog steeds ziek is en voorlopig niet kan werken, krijgt hij een WGA-uitkering. Als jij ervoor gekozen hebt eigenrisicodrager te zijn voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), dan moet jij deze uitkering betalen.

Met een WGA-eigenrisico­verzekering dek je dit financiële risico. Je krijgt ook persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers.

4. Collectieve WIA-verzekering

Met een collectieve WIA-verzekering bied je je personeel een extra vangnet bij arbeidsongeschiktheid. Dit kan een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde zijn voor (nieuwe) werknemers.

WIA-uitkering

Je werknemers kunnen namelijk een forse inkomensdaling ervaren door ziekte, omdat er vaak beperkt of geen recht is op een WIA-uitkering.

Met een WIA-verzekering zorg jij voor een financiële aanvulling en de nodige coaching.

5. Anw-pensioen

Als een werknemer overlijdt, kunnen de nabestaanden te maken krijgen met inkomensverlies. De achterblijvende partner krijgt vaak geen of een lage Anw-uitkering van de overheid.

Met een Anw-pensioen vul je dat tekort aan tot een gewenst bedrag. Daarmee zorg je goed voor de familie van je personeel.

6. Collectieve nabestaanden­verzekering

Een andere optie om te zorgen voor de nabestaanden van een overleden werknemer is de collectieve nabestaanden­verzekering. Je zorgt hiermee voor een eenmalige of maandelijkse uitkering.

Bij deze verzekering kun je ook jezelf meeverzekeren als ondernemer.

7. Expat­verzekering

Als je werknemers in het buitenland laat werken is een expat­verzekering aan te raden. Je kunt in veel gevallen zelf een pakket samenstellen voor je expat(s). Zo kun je de ziektekosten, tandheelkundige kosten, ongevallen en arbeidsongeschiktheid verzekeren. Je kunt deze verzekering voor een of meerdere werknemers (collectief) afsluiten.

8. Ongevallen­verzekering

Met een ongevallen­verzekering regel je een eenmalige uitkering bij overlijden of invaliditeit door een arbeidsongeval. Hiermee kun je de getroffen werknemer of zijn nabestaanden financieel ondersteunen.

Ook extra kosten voor omscholing en aanpassing van de werkplek, auto of huis zijn meeverzekerd. Voor ondernemers in bepaalde branches is deze verzekering verplicht.

Ondernemer wil groeien met personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

Meest gelezen

WGA-premie, wat is dat?

56779 Aan het einde van het jaar ontvang je een beschikking van de Belastingdienst voor een aantal premies, waaronder de WGA-premie.

Top 5 personeels­verzekeringen

15487 Personeel zorgt voor extra risico’s voor je bedrijf. Denk aan een werknemer die langdurig ziek wordt. Dat kan je flink wat geld kosten.

Whitepapers en online tests