Regelgeving personeel in 2016
Regelgeving personeel in 2016

Nieuwe regels rondom personeel per 1 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 verandert er weer het nodige in de wet- en regelgeving rondom personeel. Wat moet je weten voordat het nieuwe jaar van start gaat? De belangrijkste wetswijzigingen voor ondernemers.

Arbeidsrecht

Meer mogelijkheden voor flexibel werken

Werknemers hebben vanaf 1 januari 2016 meer mogelijkheden voor flexibel werken. Zij krijgen voortaan ook het recht om een verzoek in te dienen voor een aanpassing van de werktijd of arbeidsplaats. Als ondernemer mag je zo’n verzoek niet zomaar naast je neerleggen.

De maatregel staat in de nieuwe Wet flexibel werken. Die moet het voor werknemers makkelijker maken om flexibele werktijden te hanteren of meer thuis te werken. Dit kan zorgen voor een betere werk-privébalans bij je personeel. De regels zullen van toepassing zijn op bedrijven vanaf tien werknemers.

Pensioenen

AOW-leeftijd versneld omhoog

De AOW-leeftijd gaat versneld omhoog. Vanaf volgend jaar gebeurt dit namelijk in stappen van drie maanden. Per 1 januari 2016 komt de AOW-leeftijd daardoor uit op 65 jaar en zes maanden. Je mag een werknemer dus pas met pensioen sturen als hij die leeftijd heeft bereikt. Vanaf 2018 stijgt de AOW-leeftijd nog sneller: in stappen van vier maanden. Daardoor komt deze in 2021 uit op 67 jaar.

Invoering algemeen pensioenfonds

Per 1 januari 2016 komt er een nieuw soort pensioenfonds, naast de bestaande bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen en beroepspensioenfondsen. Het algemeen pensioenfonds biedt bedrijven en sociale partners de mogelijkheid om verschillende pensioenregelingen te bundelen in één pensioenfonds. Dit levert allerlei schaalvoordelen op, zoals een professionelere uitvoering en lagere uitvoeringskosten. Ondernemers kunnen hierdoor een flinke besparing realiseren.

Een algemeen pensioenfonds mag meerdere pensioenregelingen uitvoeren, maar dit moet gescheiden gebeuren. Zo behouden de pensioenregelingen hun eigen identiteit. Het algemeen pensioenfonds staat open voor niet verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen of verplichte beroepspensioenregelingen. Verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen zijn uitgesloten van deelneming.

checklist

Klaar voor (meer) personeel?

Test jezelf en je bedrijf. Beantwoord tien vragen met ja of nee en zie direct of je klaar bent voor (meer) personeel.

Personeels­administratie

Maatregelen tegen schijnconstructies

De nieuwe Wet aanpak schijnconstructies voorziet in strengere regels rondom de betaling van het (minimum)loon. Doel van de wet is het tegengaan van uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie. Een deel van de regels was al van kracht per 1 juli 2015. Vanaf die datum is onder meer de ketenaansprakelijkheid uitgebreid, waardoor je als opdrachtgever ook aansprakelijk bent voor het betalen van het cao-loon aan een werknemer.

Met ingang van 1 januari 2016 geldt daarnaast een verbod op constructies waarmee sommige werkgevers minder betalen dan het wettelijk minimumloon. Bijvoorbeeld door ten onrechte maaltijdkosten in te houden op het loon. Daarnaast is voortaan sprake van een verplichte girale betaling van ten minste het minimumloon. Daardoor is het volledig contant uitbetalen van het salaris er niet meer bij. Ten slotte moet je alle onkostenvergoedingen specificeren op de loonstrook.

Arbeidsmarkt

Werken met AOW’ers aantrekkelijker en makkelijker

Werken met AOW-gerechtigde werknemers wordt aantrekkelijker en makkelijker. Volgens de overheid profiteert de samenleving daardoor langer van de ervaring en kennis van de generaties die nu aan het werk zijn. Ook komen AOW’ers hierdoor makkelijker aan extra inkomen naast hun AOW-uitkering.

De maatregelen zijn opgenomen in de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd, die op 1 januari 2016 in werking treedt. Vanaf dat moment hoef je bij ziekte nog maar dertien weken het loon van een AOW’er door te betalen (en in de toekomst mogelijk zelfs zes weken). Dat is nu maximaal twee jaar, wat voor veel werkgevers een struikelblok is. Ook wordt onder meer de ketenregeling voor AOW’ers verruimd, zodat bij deze groep een tijdelijk contract minder snel overgaat in een vast contract.

Steun voor uitvoering Participatiewet

Bij het in dienst nemen van mensen met een beperking kun je ondersteuning krijgen van het UWV of de gemeente. Deze instanties hebben hiervoor hun eigen instrumenten en voorwaarden, maar dit kan verwarring scheppen bij werkgevers. Vanaf 2016 komt er hiervoor daarom een eenvoudig en eenduidig basispakket van voorzieningen voor werkgevers. De overheid wil hen zo stimuleren om meer werknemers met een beperking aan te nemen.

Meest gelezen

Nieuwe wetten op 1 juli 2020

Op 1 juli 2020 zijn er een aantal wetswijzigingen in Nederland. Welke nieuwe wetten en regels zijn van belang voor ondernemers met personeel?

Whitepapers en online tests