Advies nodig over jouw bedrijfsrisico’s?

Wil je weten waar je in jouw bedrijf op moet letten? Vraag het aan een adviseur.

Nieuwe wetten 1 juli ondernemers personeel
Nieuwe wetten 1 juli ondernemers personeel

Nieuwe wetten 1 juli 2019 voor werkgevers

Wat verandert er op 1 juli 2019 rond personeel? Volledig minimumloon vanaf 21 jaar en gratis loopbaanadvies voor medewerkers vanaf 45 jaar. Dit zijn de belangrijkste wetswijzigingen voor ondernemers met personeel.

Volledig minimumloon vanaf 21 jaar

Vanaf 1 juli 2019 hebben alle medewerkers van 21 jaar en ouder recht op het wettelijk minimumloon. De overheid verlaagt hiermee opnieuw de startleeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen. In 2017 werd de leeftijd voor het minimumloon al verlaagd van 23 naar 22 jaar.

Het minimumloon voor 21-jarigen is door de wijziging aanzienlijk gestegen: het bruto maandbedrag voor een volledig dienstverband gaat van 1.373,45 euro naar 1.635,60 euro, een stijging van ruim 19 procent. Werknemers onder de 21 hebben nog altijd recht op het minimumjeugdloon.

Nieuw minimumloon 1 juli 2019

Het minimumloon wordt aangepast op 1 juli 2019. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor volwassenen (nu dus vanaf 21 jaar!) gaat iets omhoog. Bij een volledig dienstverband gaat het nu om 1.635,60 euro bruto per maand.

Het minimumjeugdloon stijgt ook, in een aantal gevallen zelfs fors. Er zijn met name grote verhogingen bij 18-, 19- en 20-jarigen. Bekijk het volledige overzicht met nieuwe bedragen per leeftijd in het artikel Minimumloon 2019, vragen en antwoorden.

Gratis loopbaanadvies voor 45-plus werknemers

Als je werknemers van 45 jaar of ouder in dienst hebt, kun je hen wijzen op de nieuwe subsidieregeling ‘ontwikkeladvies voor 45-plussers’.

checklist

Ben jij aantrekkelijk?

Hoe zorg je dat personeel gemotiveerd blijft? Laat zien dat je een goede werkgever bent. Met deze gratis test ontdek je of jij klaar bent voor nieuw personeel.

Iedere werknemer van 45-plus kan dit jaar gratis ontwikkeladvies en coaching krijgen van een loopbaanadviseur. Heb je zelf een onderneming die gespecialiseerd is in loopbaanadviezen: dan kun je per ontwikkeladvies 600 euro subsidie aanvragen.

Overige wetswijzigingen 1 juli 2019

Er gaan nog meer wetswijzigingen in die niet direct betrekking hebben op personeel, maar misschien wel van belang zijn voor jouw bedrijfsvoering. Zoals:

Nieuwe wetten 1 januari 2019

Aan het begin van 2019 zijn er meer nieuwe wetten voor ondernemers met personeel in werking getreden. Hieronder nog even de belangrijkste wetswijzigingen van 1 januari 2019 op een rij:

Uitbreiding geboorteverlof

Werknemers hebben sinds 1 januari 2019 al recht op extra vrije dagen na de geboorte van hun kind. Volgens de nieuwe wet WIEG hebben werknemers van wie hun vrouw of vriendin op of na 1 januari 2019 is bevallen, nu recht op vijf dagen betaald geboorteverlof. Voorheen was dit twee dagen.

Uitbreiding pleegzorg- of adoptieverlof

Een ander onderdeel van de wet WIEG is van toepassing op werknemers die een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen. Zij hebben recht op adoptie- of pleegzorgverlof. Sinds 1 januari 2019 kunnen werknemers 2 weken langer met pleegzorg- en adoptieverlof. Het verlof is van 4 naar 6 weken gegaan en geldt voor beide ouders. Tijdens het verlof heeft een werknemer recht op een uitkering ter hoogte van het maximumdagloon.

Wet vergoeding affectieschade

Als jouw bedrijf aansprakelijk is voor een situatie waardoor iemand overlijdt of ernstig en blijvend letsel oploopt, moet je een vergoeding betalen aan deze persoon of zijn naasten. Dat staat in de Wet vergoeding affectieschade. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een bedrijfsongeval.

Verkorting fiscale regeling voor buitenlandse werknemers

De looptijd van de 30%-regeling is verkort van 8 naar 5 jaar. Dit is een fiscale regeling voor werknemers uit het buitenland en houdt in dat je 30% van het loon, inclusief vergoedingen, belastingvrij mag verstrekken. Hier hoef je dus geen loonbelasting over te betalen.

Veranderingen kinderopvang

Als je een kinderopvangorganisatie hebt, ben je vanaf dit jaar verplicht te werken met een pedagogisch beleidsmedewerker. Deze beleidsmedewerker coacht de pedagogisch medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden en houdt zich ook bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid.

Verder is de rekenmethode voor de beroepskracht-kindratio veranderd. De rekenmethode richt zich nu meer op de behoeften van het kind, niet meer op het aantal kinderen per medewerker.

Nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans vanaf 2020

De belangrijkste wetswijziging per 1 januari 2020 is de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De Eerste Kamer nam eind mei deze wet aan die het verschil in kosten en risico’s tussen vaste werknemers en flexwerkers moet verkleinen.

Er staan veranderingen in rond het ontslagrecht, de ketenregeling, de WW-premie en andere zaken. Als ondernemer met personeel is het verstandig om je hier dit jaar nog goed op voor te bereiden.

Rechtsbijstand voor ondernemers

Rechtsbijstand­verzekering

De kans op een conflict is altijd aanwezig en juridische bijstand kan behoorlijk in de papieren lopen. Met een rechtsbijstand­verzekering ben je als ondernemer verzekerd van juridische hulp.

Meest gelezen

Nieuwe wetten op 1 juli 2020

Op 1 juli 2020 zijn er een aantal wetswijzigingen in Nederland. Welke nieuwe wetten en regels zijn van belang voor ondernemers met personeel?

Whitepapers en online tests