Nieuwe wetten 2023 wetswijzigingen personeel HR MKB 1 januari
Nieuwe wetten 2023 wetswijzigingen personeel HR MKB 1 januari

Nieuwe wetten 2023 voor werkgevers

Een nieuw jaar brengt nieuwe kansen, maar ook: nieuwe wetten. Met welke wetswijzigingen moet je rekening houden? Wat is er veranderd op 1 januari 2023? En wat gaat er nog veranderen? Een overzicht voor ondernemers met personeel.

Nieuwe wetten 2023

Werkgevers moeten ieder jaar rekening houden met nieuwe wetten. Dit is belangrijk om je bedrijf stabiel te houden. Zeker als je personeel in dienst hebt is het rondom de jaarwisseling weer opletten. Veel nieuwe wetten gaan in op 1 januari of 1 juli 2023.

Ben je op zoek naar de veranderingen op 1 juli? Bekijk alle wetswijzigingen per 1 juli 2023.

Op zoek naar de aanpassingen op 1 januari 2024. Check de nieuwe wetten 2024.

Waarom nieuwe wetten 2023 toepassen?

Door nieuwe wetten direct toe te passen zorg je voor goed werkgeverschap. Je voorkomt boetes en arbeidsconflicten. Zo kun je goed personeel behouden en nieuwe werknemers aantrekken.

Op 1 januari 2023 is er flink wat veranderd voor ondernemers in Nederland. Wat zijn de belangrijkste nieuwe wetten rond personeel? Een opsomming:

1. Extra stijging minimumloon 2023

Vanwege de inflatie is er een extra stijging van het wettelijk minimumloon. Op 1 januari 2023 ging het minimumloon direct met 10,15 procent omhoog.

 • Werknemers van 21 jaar en ouder hebben sinds 1 januari 2023 recht op een brutoloon van minimaal 1.934,40 euro per maand. Dat is 12,40 euro per uur bij een 36-urige werkweek.

Bedragen minimumloon 2023

Leeftijd: Per maand: Per week: Per dag:
Minimumloon 21 jaar en ouder € 1.934,40 € 446,40 € 89,28
Minimumloon 20 jaar € 1.547,50 € 357,10 € 71,42
Minimumloon 19 jaar € 1.160,65 € 267,85 € 53,57
Minimumloon 18 jaar € 967,20 € 223,20 € 44,64
Minimumloon 17 jaar € 764,10 € 176,35 € 35,27
Minimumloon 16 jaar € 667,35 € 154,00 € 30,80
Minimumloon 15 jaar € 580,30 € 133,90 € 26,78

Bekijk ook het minimumloon per uur en de lonen voor BBL-leerlingen in het Overzicht minimumloon 2023.

Lonen 2023 aanpassen

De cao-lonen zullen naar verwachting ook flink stijgen in 2023. In jouw branche kan dus een hoger minimumloon gelden. Kijk goed wat er in de cao voor jouw bedrijf staat.

Zorg dat je de lonen op tijd aanpast, anders kun je een boete krijgen voor onderbetaling. Werknemers zullen door de inflatie ook sneller vragen om een salarisverhoging. Kijk wat er mogelijk is om je beste mensen aan boord te houden.

2. Tijdelijke uitbreiding WKR 2023

De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) gaat in 2023 tijdelijk omhoog. Het gaat om 3 procent over de eerste 400.000 euro van de fiscale loonsom.

Hiermee worden de kosten voor werkgevers iets gecompenseerd. Je kunt werknemers daardoor in 2023 meer cadeau's, werkmiddelen en vergoedingen geven zonder dat je daar loonbelasting over hoeft te betalen.

Lees meer over de werkkostenregeling voor bedrijven.

3. Hogere thuiswerkvergoeding 2023

Sinds 2022 mag je werknemers een belastingvrije vergoeding geven voor de kosten die ze maken bij thuiswerken. Per 1 januari 2023 is dit bedrag 2,15 euro per dag. Over deze vergoeding hoef je dus geen loonbelasting te betalen.

Ook als werknemers een deel van de dag thuiswerken mag je ze 2,15 euro belastingvrij geven. Als je een hogere vergoeding betaalt, moet je over het meerdere wel belasting afdragen.

Lees meer over de belastingvrije thuiswerkvergoeding.

verkeersverzekering

Verkeer en vervoer

Zowel jij als jouw werknemers zijn weleens op pad. Welke zakelijke auto­verzekeringen zijn belangrijk voor jouw onderneming?

4. Reiskostenvergoeding naar 21 cent per kilometer

Ook de onbelaste reiskostenvergoeding voor zakelijk reizen is aangepast. Deze vergoeding stond heel lang vast op 19 cent per kilometer. Dit is 21 cent per kilometer sinds 1 januari 2023.

Je mag als werkgever zelf bepalen of je een reiskostenvergoeding geeft en hoe hoog die is. Alleen als er al afspraken over zijn gemaakt in een cao ben je verplicht die toe te passen.

Vanaf 2024 mag je 23 cent per kilometer onbelast vergoeden. De reden voor de stijging is vooral de oplopende benzineprijs. Met de verhoogde vergoeding kun je werknemers beter tegemoet komen in de kosten.

De onbelaste reiskostenvergoeding geldt ook voor werknemers die met het openbaar vervoer reizen of een ander vervoermiddel gebruiken. Pas de tarieven dus aan in je administratie en informeer je werknemers over de wijziging.

Vergoeding reiskosten 2023 en 2024

Jaar Belastingvrije vergoeding
2022 0,19 euro per kilometer
2023 0,21 euro per kilometer
2024 0,23 euro per kilometer

5. Lagere bijdrage ZVW 2023

De Zorg­verzekeringswet (ZVW) valt in 2023 goedkoper uit. Dat levert een mooi voordeeltje op voor werkgevers. De bijdrage ZVW daalt namelijk van 6,75 procent naar 6,68 procent. Hierdoor betaal je minder premie per werknemer.

Het maximumbijdrageloon stijgt wel. Dat is het bedrag waarover je de bijdrage ZVW berekent. Naar verwachting zal dit 66.952 euro zijn in 2023In 2022 was dit 59.706 euro.

Hoe werkt de bijdrage Zvw?

Lees meer over de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw voor ondernemers met personeel.

6. Meer arbeidskorting in 2023

Je werknemers kunnen in 2023 profiteren van meer arbeidskorting. Hierdoor houden ze meer netto loon over. Het is een van de maatregelen die worden genomen om de koopkracht in Nederland weer verder op gang te krijgen. De maximale arbeidskorting in 2023 is 5.052 euro.

Arbeidskorting 2023 berekenen

Hoe bereken je de arbeidskorting? Lees meer over de onderdelen en berekening van loonheffingskorting.

7. Daling zelfstandigenaftrek 2023

Ondernemers kunnen steeds minder profiteren van zelfstandigenaftrek. Deze aftrekpost voor ondernemers daalt sneller dan eerder werd aangekondigd. In 2023 kun je maximaal 5.030 euro zelfstandigenaftrek krijgen.

De komende jaren zal de zelfstandigenaftrek blijven dalen. In 2026 krijg je maximaal 1.200 euro aftrek en in 2027 nog maar 900 euro. Zo wil de overheid het voor zzp'ers aantrekkelijker maken in loondienst te gaan.

Alle belastingtarieven 2023

Bekijk het Belastingplan 2023 met alle voorstellen en aangepaste belastingtarieven voor bedrijven.

8. Meer STAP-budget 2023

Het STAP-budget voor scholing wordt uitgebreid. Het kabinet zal jaarlijks 125 miljoen euro investeren in deze subsidie voor onderwijs. Zo komt er meer ruimte voor werknemers om zich verder te ontwikkelen of om te scholen.

In 2023 kun je maximaal 1.000 euro per persoon, per jaar aanvragen voor opleidingen en trainingen. De eerste aanvraagperiode in 2023 start op dinsdag 28 februari 2023 om 10.00 uur. Zorg dat je er op tijd bij bent, want de vraag was enorm tijdens de eerdere aanvraagperiodes.

In 2023 is er in totaal 200 miljoen euro beschikbaar. Dit budget is verdeeld over 5 aanvraagperiodes. Hiermee kunnen ruim 200.000 personen scholing volgen.

Lees meer over het STAP-budget voor scholing.

9. Wet werken waar je wilt

In deze wet is vastgelegd dat je een verzoek van je werknemer om thuis te werken in beginsel moet accepteren, als dit mogelijk is voor het type werk dat hij doet. Dat geldt ook voor verzoeken van thuiswerkers die juist op kantoor willen gaan werken.

De Wet werken waar je wilt is een aanpassing van de bestaande Wet flexibel werken. Het wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede Kamer, maar moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Daarna zal de wet worden ingevoerd. Het ziet er nu naar uit dat deze wet pas in 2024 zijn intrede zal doen.

Voor kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers is er een uitzondering. Lees meer over de Wet werken waar je wilt.

Meer nieuwe wetten 2023 Nieuwe wetten 2023 ondernemers personeel MKB wetswijzigingen

In 2023 volgen er nog meer wetswijzigingen die van invloed kunnen zijn op je bedrijf en je personeel. Wat kun je nog meer verwachten? 

 • Begin 2023 is de wet voor klokkenluiders aangepast. De wet heet nu Wet bescherming klokkenluiders. Meer bedrijven krijgen hier nu mee te maken.
 • De loondoorbetaling bij ziekte voor AOW'ers wordt korter. Vanaf 1 juli 2023 hoef je nog maar 6 weken loon door te betalen als een werknemer met de AOW-gerechtigde leeftijd door ziekte uitvalt.
 • Er komen mogelijk nieuwe regels rondom het concurrentiebeding. In 2023 wordt de Tweede Kamer daarover geïnformeerd.
 • Heb je een eigen kantoorgebouw? Dan moet je kantoor per 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben.
 • De premiekorting op een collectieve zorg­verzekering is in 2023 niet meer mogelijk voor jou en je personeel.
 • Ben je directeur van een bv? Houd dan rekening met een aanpassing van de gebruikelijkloonregeling voor dga's. Je gaat mogelijk ook meer vennootschapsbelasting betalen.
 • Sinds 1 januari 2023 kun je geen oudedagsreserve (FOR) meer opbouwen.
 • Er is een wetsvoorstel ingediend om het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker te maken. Pensioenen moeten zo beter aansluiten op de huidige arbeidsmarkt.
 • Ondernemers en werknemers met jonge kinderen moeten rekening houden met een aanpassing van de kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag voor kinderopvang hangt in 2023 niet meer af van het aantal gewerkte uren.

Bekijk ook alle wetswijzigingen 1 juli 2023.

Nieuwe wetten 2023 volgen

Het is voor sommige nieuwe wetten 2023 niet duidelijk wanneer ze precies ingaan. Een wetswijziging of wetsvoorstel moet eerst goedgekeurd worden door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer en geldt pas als het in het Staatsblad of de Staatscourant is gepubliceerd.

Nieuwe wetten 2023 in je inbox

Ben je benieuwd naar toekomstige wetswijzigingen voor werkgevers? Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief met nieuwe wetten 2023, tips en voorbeeld-documenten voor ondernemers met personeel.

Handig voor het nieuwe jaar. Bekijk ook een overzicht van feestdagen en vakanties in 2023.

kosten werknemers

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Vragen over nieuwe wetten 2023

 • Welke nieuwe wetten zijn er voor ondernemers in 2023?

  In 2023 daalt de zelfstandigenaftrek voor ondernemers, het minimumloon voor personeel stijgt juist flink. De werkkostenregeling (WKR) wordt tijdelijk uitgebreid en de reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding worden verhoogd. Verder zijn er nog meer wijzigingen in belastingen en regelingen. Bekijk een overzicht van wetswijzigingen op 1 januari 2023 of wetswijzigingen op 1 juli 2023.

 • Hoe kan ik voldoen aan nieuwe wetten in 2023?

  Het is belangrijk om zelf op de hoogte te blijven van wetswijzigingen voor bedrijven. Schakel eventueel de hulp in van een jurist of een belastingadviseur bij het toepassen van nieuwe wetten in 2023. Houd ook je werknemers op de hoogte van veranderingen die voor hen van belang zijn. Pas waar nodig je contracten en het personeels­reglement aan.

 • Welke wetswijzigingen zijn er in mijn branche?

  Per branche kunnen er nog extra regels en aanpassingen zijn in 2023. Houd vooral de (nieuwe) cao voor jouw branche in de gaten. Zo kan er een hoger cao-loon gelden en kunnen er andere regels voor pensioen en omscholing gelden.

 • Waar kan ik nieuwe wetten voor ondernemers vinden?

  Via de nieuwsbrief van Ondernemen met personeel kun je op de hoogte blijven van nieuwe wetten en regels in het MKB. Op de website van de KvK vind je een actueel overzicht met aankomende wetswijzigingen voor ondernemers.

Meest gelezen

Wet betaald ouderschapsverlof

Wat staat er in de Wet betaald ouderschapsverlof? Wanneer voldoe je aan de regels? Wat betekent het voor je werknemers en voor jou als werkgever? Bekijk de antwoorden en een uitleg over ouderschapsverlof in 2024.

Cao verplicht in 4 gevallen

De kans is groot dat jouw onderneming ook gebonden is aan een cao. In welke gevallen is een cao verplicht? Ga na of de cao verplicht is en voorkom hoge claims van werknemers.

Wat houdt goed werkgeverschap in?

De wet verplicht bedrijven zich als 'goed werkgever' te gedragen. Daarbij spelen 6 beginselen een belangrijke rol. Wat houden deze beginselen in en hoe werken ze in de praktijk?

Whitepapers en online tests