Nieuwe wetten en regels per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 zijn er weer een aantal dingen gewijzigd voor ondernemers met personeel. Waar moet je op letten? Dit zijn de belangrijkste wetswijzigingen.

Arbowet aangepast

Per 1 juli 2017 veranderde de Arbeidsomstandighedenwet, beter bekend als de Arbowet. De wijzigingen in de wet moeten er voor zorgen dat (langdurige) ziekte beter en sneller wordt voorkomen. Werkgevers en werknemers worden actiever betrokken in het proces en de bedrijfsarts en de preventiemedewerker krijgen een grotere rol. Als ondernemer met personeel moet je enkele zaken regelen om te voldoen aan de nieuwe Arbowet. Namelijk:

  • Contracten met je arbodienst of bedrijfsarts aanpassen
  • Personeel goed informeren
  • Bedrijfsarts meer ruimte geven
  • De klachtenprocedure kennen
  • Preventiemedewerker aanstellen in samenspraak met je personeel

Meer over deze actiepunten lees je in het artikel Nieuwe Arbowet, 5 to do’s voor werkgevers.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Leeftijd minimumjeugdloon aangepast

De maximumleeftijd voor het minimumjeugdloon is per 1 juli 2017 verlaagd naar 22 jaar. Dit was voorheen altijd 23 jaar. In 2019 wordt de leeftijd verder verlaagd naar 21 jaar. Dus: werknemers die 22 jaar zijn moeten nu minimaal het standaard minimumloon krijgen dat ook geldt voor werknemers die ouder dan 22 zijn. Bekijk hier de actuele tarieven minimumloon per leeftijd

Milieuzone nu ook voor bestelauto's op diesel

In een aantal steden in Nederland is er een milieuzone. Voorheen mochten met name oudere vrachtauto's niet in die zones rijden. Per 1 juli mogen steden ook een verbod instellen voor bestelauto's die op diesel rijden en vóór 1 januari 2006 zijn toegelaten op de weg. Houd daar dus rekening mee in verband met je personeel en de verstrekking van bedrijfsauto's.

Landelijke regels brandveiligheid

Er komen landelijk regels voor brandveiligheid op locaties die in georganiseerd verband worden gebruikt. Deze regels zijn vooral van belang voor bedrijven die een evenement organiseren, recreatieondernemers en bedrijven die bijvoorbeeld tenten of tijdelijke tribunes leveren voor evenementen. Lees meer over het besluit brandveilig gebruik overige plaatsen.

Regels voor verkeersregelaars aangepast

Ondernemers die evenementen organiseren, opgelet! De regels voor verkeersregelaars worden eenvoudiger. Het gaat om verkeersregelaars die ingezet worden rondom evenementen. Zij worden per 1 juli 2017 opgenomen in de evenementenvergunning. Je hoeft voor hen niet langer apart aanstellingspassen aan te vragen.

Nieuwe pachtnormen 2017

Heb je een akkerbouw- of melkveebedrijf? Per 1 juli 2017 zijn nieuwe pachtnormen van kracht. Voor alle 14 pachtprijsgebieden voor akkerbouw- en grasland dalen de pachtnormen ten opzichte van 2016. Deze hoogst toelaatbare pachtprijzen zijn berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit. 

Bronnen: Ondernemersplein, Rijksoverheid, Overheid.nl

Meest gelezen

Cao verplicht in 4 gevallen

23837 De kans is groot dat jouw onderneming ook gebonden is aan een cao. In welke gevallen is een cao verplicht? Ga na of de cao verplicht is en voorkom hoge claims van werknemers.

Wat houdt goed werkgeverschap in?

18494 De wet verplicht bedrijven zich als 'goed werkgever' te gedragen. Daarbij spelen 6 beginselen een belangrijke rol. Wat houden deze beginselen in en hoe werken ze in de praktijk?

Whitepapers en online tests