2017
2017

Nieuwe wetten en regels rond personeel in 2017

Ondernemers met personeel opgelet! Dit verandert er per 1 januari 2017 aan wetten en regels op het gebied van personeels­zaken. Negen belangrijke wijzigingen op een rij.

1. Stijging minimumloon

Het wettelijk minimumloon stijgt. Werknemers van 23 jaar en ouder met een fulltime dienstverband hebben per 1 januari recht op 1.551,60 euro bruto per maand. Dat is 14,40 euro meer ten opzichte van het oude minimumloon. Het minimumjeugdloon (voor werknemers jonger dan 23 jaar) stijgt hierdoor ook. Het minimumjeugdloon is een vastgesteld percentage van het minimumloon, ingedeeld per leeftijd. Zo heeft een werknemer van 22 jaar recht op 85 procent van het minimumloon en bijvoorbeeld een werknemer van 18 jaar op 45,5 procent van het minimumloon.

2. Kosten inhouden op minimumloon verboden

Per 1 januari 2017 mag je geen verrekeningen meer doen met het wettelijk minimumloon. Je mag dus geen kosten, bijvoorbeeld voor maaltijden of ziektekostenpremies, aftrekken van het minimumloon van je werknemer. Op het minimumloon mogen alleen volgens de wet verplichte of toegestane bedragen worden ingehouden, zoals belastingen en loonheffingen. Deze regel is onderdeel van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS), bedoeld om uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie tegen te gaan. De overige regels in deze wet waren al van kracht.

Let op!

Per 1 juli 2017 zullen er weer nieuwe wetswijzigingen in werking treden. Bekijk regelmatig de meest actuele wetswijzigingen.

3. AOW-leeftijd verder omhoog

De AOW-leeftijd wordt per 1 januari 2017 verhoogd naar 65 jaar en 9 maanden. Ieder jaar stijgt de AOW-leeftijd met drie maanden. In 2018 is het dus 66 jaar. In 2021 is de AOW-leeftijd 67 jaar. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank kun je aan de hand van de geboortedatum van je werknemer berekenen wat zijn AOW-leeftijd is.

4. Voordeel bij werknemers met laag inkomen (LIV)

Dankzij het lage-inkomensvoordeel (LIV) is het per 1 januari 2017 goedkoper om bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Je krijgt dan van de Belastingdienst een financiële bijdrage per medewerker van maximaal 2.000 euro per jaar. Hierdoor blijven de loonkosten laag voor werknemers die tussen 100 en 125 procent van het minimumloon verdienen. De Belastingdienst keert automatisch, op basis van gegevens van het UWV, de vergoeding over 2017 aan je uit in 2018. Je hoeft hiervoor geen aanvraag in te dienen.

Verzeker je personeel tegen ziekte

Verzuim­verzekering

Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak.

5. Jongere met arbeidsbeperking aannemen makkelijker

Het aannemen van een jongere met een arbeidsbeperking wordt makkelijker en gunstiger. Leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs worden in 2017 zonder beoordeling door het UWV opgenomen in het doelgroepregister. Zo weet je direct dat je deze jongeren volgens de zogenoemde banenafspraak in dienst kunt nemen.

Je krijgt bij het in dienst nemen van een jongere met een arbeidsbeperking nu ook extra premiekorting, namelijk 50 procent van het wettelijk minimumloon in de eerste zes maanden van het dienstverband. Ook kun je in 2017 loonkostensubsidie aanvragen voor jongeren die je nu al in dienst hebt, maar die vanwege hun beperkingen niet het minimumloon kunnen verdienen.

6. Werknemer mag om bedrijfsarts en second opinion vragen

Per 1 juli 2017 wordt de Arbowet gewijzigd. Werknemers krijgen het recht om een bedrijfsarts te spreken. Als je werknemer twijfelt over het oordeel van de arts, mag hij een second opinion aanvragen bij een tweede, onafhankelijke, bedrijfsarts.

Arbodiensten en bedrijfsartsen moeten vanaf 2017 ook zorgen voor een onafhankelijke klachtenregeling, zodat jij en je werknemers zonder gevolgen een klacht kunnen indienen als dit nodig is. Vraag bij je arbodienst of bedrijfsarts om een contract waarin deze en eventuele aanvullende afspraken zijn vastgelegd. Ook moet je als werkgever gaan werken volgens de regels van het basiscontract.

7. Wijziging voor eigenrisicodragers WGA

Per 1 januari 2017 worden de premies WGA-vast en WGA-flex samengevoegd. Dat heeft gevolgen voor eigenrisicodragers. WGA-vast heeft betrekking op werknemers die na twee jaar loondoorbetaling in de WGA terechtkomen. Bij WGA-flex gaat het om ex-werknemers die via de Ziektewet de WGA instromen. Lees meer over deze wijziging in het artikel: Dit verandert vanaf 2017 voor eigenrisicodragers.

8. Autobelastingen op de schop

Let op met het aanschaffen van nieuwe auto’s voor jezelf en/of je personeel. Per 1 januari 2017 verandert de hoogte van de bijtelling. De bijtelling voor volledig elektrische auto’s (geen CO2-uitsoot) blijft vier procent. Over alle andere nieuwe auto’s die je aanschaft vanaf 2017 betaal je 22 procent bijtelling.

De aanschafbelasting (bpm) en de motorrijtuigenbelasting (mrb) gaan stapsgewijs dalen vanaf 2017 en het rijden van dieselauto’s wordt duurder. Meer hierover lees je in het artikel: 5 wijzigingen autobelasting 2017 – 2020.

9. Werkgever in transport verantwoordelijk voor volledig loon

Ben je opdrachtgever of werkgever in de transportsector? Dan ben je per 1 januari 2017 verantwoordelijk voor het volledige loon van je werknemer, ook wanneer je onderaannemer bent. Voor werknemers in de transportsector is het per 1 januari 2017 eenvoudiger om achterstallig loon te vorderen. 


Bronnen: Rijksoverheid, Ondernemersplein, UWV

Meest gelezen

Whitepapers en online tests