Wetswijzigingen ondernemers juli 2022
Wetswijzigingen ondernemers juli 2022

Wetswijzigingen voor ondernemers in juli en augustus 2022

Op 1 juli 2022 en in augustus 2022 zijn er weer belangrijke wetswijzigingen voor ondernemers met personeel. Met welke nieuwe wetten en regels krijg jij te maken? Bekijk dit overzicht.

Ben je op zoek naar de wetswijzigingen in 2023? Bekijk de nieuwe wetten 2023 voor ondernemers met personeel.

Minimumloon 1 juli 2022

Op 1 juli 2022 stijgt het minimumloon. Het nieuwe minimumloon voor volwassenen is 1,81% hoger. Een volwassen werknemer van 21 jaar en ouder moet je minimaal 1.756,20 euro bruto per maand betalen.

Dit zijn de nieuwe minimumlonen per leeftijd, per maand, week en dag:

Leeftijd: Per maand: Per week: Per dag:
Minimumloon 21 jaar en ouder € 1.756,20 € 405,30 € 81,06
Minimumloon 20 jaar € 1.404,95 € 324,25 € 64,85
Minimumloon 19 jaar € 1.053,70 € 243,20 € 48,64
Minimumloon 18 jaar € 878,10 € 202,65 € 40,53
Minimumloon 17 jaar € 693,70 € 160,10 € 32,02
Minimumloon 16 jaar € 605,90 € 139,85 € 27,97
Minimumloon 15 jaar € 526,85 € 121,60 € 24,32

Het minimumjeugdloon en het minimumloon voor BBL-leerlingen stijgen ook mee. Pas daarom je lonen op tijd aan als dit nodig is. Je mag een werknemer niet onderbetalen, ook niet per ongeluk. Dan kun je een flinke boete krijgen van de Arbeidsinspectie.

Bekijk alle nieuwe bedragen in het overzicht minimumloon 2022.

Stijging cao-lonen

Veel cao-lonen gaan ook omhoog. Er is dit jaar sprake van een gemiddelde loonstijging van 3 procent. Heb je in jouw branche te maken met een cao? Dan moet je mogelijk een verplichte loonsverhoging toepassen. Kijk dus goed welke bedragen en regels er gelden.

Lees meer over het minimumloon in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel en zakelijke dienstverlening.

Extra stijging minimumloon 2023

Er komt een extra impuls aan het minimumloon, bovenop de normale stijging. Dit gaat in drie stappen. Het minimumloon in 2023 stijgt met 2,5 procent. Het minimumloon is dan naar verwachting 11,94 euro bruto per uur bij een 36-urige werkweek. In 2024 en 2025 zal een verdere toename volgen.

Transparante arbeidsvoorwaarden

Vanwege een EU-richtlijn moeten alle werkgevers in de EU zorgen voor heldere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden voor hun personeel.

In Nederland gaat daarom op 1 augustus 2022 (naar verwachting) de 'Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden' in. Deze nieuwe wet heeft gevolgen voor verschillende arbeidsvoorwaarden en bedingen in het arbeidscontract.

Informatieplicht bij indiensttreding

Als je een nieuwe werknemer in dienst neemt, moet je hem de nodige informatie geven over zijn arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten. Je moet werknemers goed informeren over:

Verplichte opleiding personeel

Het kan zijn dat je werknemer door de wet of de cao voor jouw branche een bepaalde opleiding verplicht moet volgen. Als werkgever moet je die opleiding betalen en je werknemer moet de opleiding onder werktijd kunnen volgen.

Regels nevenactiviteiten

Je mag een werknemer niet verbieden om buiten zijn afgesproken uren in het werkrooster te werken voor een andere werkgever. Alleen als je een ‘rechtvaardigingsgrond’ hebt mag je nevenwerkzaamheden verbieden. In de EU-richtlijn worden 4 voorbeelden van rechtvaardigingsgronden genoemd:

 1. Bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers.
 2. Bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie.
 3. Integriteit van overheidsdiensten.
 4. Vermijden van belangenconflicten.

Daarnaast zijn er nog meer mogelijke rechtvaardigingsgronden voor een verbod op nevenwerkzaamheden. De paktijk zal uitwijzen hoe rechters hiermee omgaan. Maar het is duidelijk dat je als werkgever een goed onderbouwde reden nodig hebt om nevenwerkzaamheden te verbieden.

Deze regels hebben gevolgen voor het beding op nevenwerkzaamheden en het concurrentiebeding. Ga dus na wat er precies staat in jouw arbeidscontracten.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Voorspelbaar werkpatroon

Je moet zorgen voor een zo voorspelbaar mogelijk werkpatroon voor je werknemers. Dit heeft vooral gevolgen als je werkt met oproepkrachten, zoals werknemers met een nulurencontract of een min-maxcontract.

Bij een onvoorspelbaar werkpatroon moet je jouw werknemers zo goed mogelijk informeren op welke momenten zij kunnen worden opgeroepen om te werken.

Verzoek voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Een werknemer mag bovendien vragen om een vorm van werk met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Je werknemer moet hiervoor minimaal een halfjaar (26 weken) in dienst zijn.

Je werknemer mag maximaal één keer per jaar een verzoek indienen voor meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Als werkgever ben je verplicht hier serieus naar te kijken. Waar mogelijk moet je aan zijn verzoek voldoen.

Betaald ouderschapsverlof 2022

Vanaf 2 augustus 2022 is er een uitkering voor werknemers op basis van de Wet betaald ouderschapsverlof. Daardoor kunnen werkende ouders meer tijd besteden aan de opvoeding.

Ouders krijgen negen weken betaald ouderschapsverlof. Tijdens die periode ontvangen ze een uitkering van het UWV. Als werkgever hoef je dus zelf geen loon door te betalen tijdens het ouderschapsverlof.

Het kan zijn dat er in de cao voor jouw branche andere regels staan. Als werkgever kun je er ook zelf voor kiezen het loon aan te vullen tot 100 procent. Dat is een mooie daad van goed werkgeverschap.

Betaald ouderschapsverlof aanvragen

De aanvraag van de uitkering voor ouderschapsverlof loopt via jou als werkgever. Op de website van het UWV kun je vanaf 2 augustus 2022 hiervoor een digitaal formulier invullen. De aanvraag doe je pas na de opname van het ouderschapsverlof door je werknemer.

Hoeveel loon tijdens ouderschapsverlof?

De uitkering van het UWV bedraagt 70 procent van het dagloon, tot maximaal 50 procent van het maximum dagloon. Om deze uitkering te ontvangen moet je werknemer de 9 weken verlof opnemen in het eerste levensjaar van het kind.

Na de negen weken betaald verlof door het UWV mag je werknemer ook nog 17 weken onbetaald ouderschapsverlof opnemen. Dit mag ook op een later moment, maar in ieder geval vóór het kind 8 jaar is.

Tijdens het ouderschapsverlof mag je de arbeidsverhouding met je werknemer niet aanpassen. Je mag een werknemer dus niet benadelen vanwege zijn of haar verlof.

Betaald verlof bij adoptie

Ook bij het adopteren van een kind kunnen werknemers betaald verlof krijgen. Het gaat om negen weken tijdens het eerste jaar na adoptie. Dit geldt alleen als het geadopteerde kind jonger is dan 8 jaar.

STAP-budget 2022

Misschien heb je het gemist: sinds maart 2022 kunnen jij en je werknemers profiteren van het STAP-budget. Dit is een nieuwe subsidie voor scholing. Het STAP-budget is maximaal 1.000 euro per persoon en kan ingezet worden voor allerlei vormen van ontwikkeling.

STAP aanvragen

Hoe benut je deze subsidie? Lees meer over het STAP-budget voor scholing.

Ondernemers wetswijzigingen 1 juli 2022

Wetswijzigingen ondernemers 2022 en 2023

Naast belangrijke nieuwe wetten rond personeel zijn er ook nog enkele wetswijzigingen die invloed kunnen hebben op jouw bedrijfsvoering. Zoals:

Mogelijk zullen er later in 2022 nog meer wetswijzigingen volgen. En op 1 januari 2023 worden ook enkele nieuwe wetten verwacht.

Op Prinsjesdag 2022 zal er nog meer duidelijk worden over de toekomstplannen van het kabinet. Houd onze berichtgeving daarover goed in de gaten.

Nieuwe wetten in je inbox

Ben je benieuwd naar toekomstige wetswijzigingen? Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief met tips en voorbeeld-documenten voor ondernemers met personeel.

Arbeidskrapte in 2022

Nooit was de arbeidsmarkt zo krap als in het eerste kwartaal van 2022, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Naar verwachting zal het personeels­tekort nog verder oplopen. Hoe ga je daarmee om als ondernemer in het MKB? Dat is een belangrijke vraag voor de tweede helft van 2022.

 • Benut nieuwe cijfers en inzichten voor je werving en selectie. Lees het artikel 'medewerkers gezocht' en ga aan de slag.
 • Zorg ook dat je huidige team langer in tact blijft. Hoe pak je dat aan? Lees meer over het behouden van werknemers.

Lonen in 2022

Na het salarisonderzoek van Berenschot (gepubliceerd op 14 juni 2022) is de verwachting dat de salarissen nog harder gaan stijgen. Zo is bijvoorbeeld al bekend dat in 2022 het loon van een leraar in het basisonderwijs met 10 procent toeneemt. Gemiddeld zijn de lonen in 2021 met 2,5 procent gestegen en in 2019 met 2,3 procent.

personeel

Ben jij aantrekkelijk?

Hoe zorg je dat personeel gemotiveerd blijft? Laat zien dat je een goede werkgever bent. Met deze gratis test ontdek je of jij klaar bent voor nieuw personeel.

Vragen over wetswijzigingen personeel 2022

 • Wat zijn de belangrijkste wetswijzigingen rond personeel?

  Het minimumloon stijgt op 1 juli naar 1.756,20 euro bruto per maand. Vanaf augustus 2022 moet je werknemers heldere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden geven. Nevenactiviteiten mag je niet zomaar verbieden. Daarnaast krijgen je werknemers recht op betaald ouderschapsverlof.

 • Hoe kan ik wetswijzigingen doorvoeren in mijn bedrijf?

  Het is belangrijk om zelf op de hoogte te blijven van wetswijzigingen voor bedrijven. Schakel eventueel de hulp in van een jurist of een belastingadviseur bij het correct toepassen van nieuwe wetten in 2022 en 2023. Houd ook je werknemers op de hoogte van veranderingen die voor hen van belang zijn. Pas waar nodig je contracten en personeels­handboek aan.

 • Welke wetswijzigingen zijn er in mijn branche?

  Per branche kunnen er nog extra regels en aanpassingen zijn in 2022. Houd vooral de (nieuwe) cao voor jouw branche in de gaten. Zo kan er een hoger cao-loon van toepassing zijn en kunnen er andere regels voor pensioen en omscholing gelden.

 • Waar kan ik wetswijzigingen voor ondernemers vinden?

  Via de nieuwsbrief van Ondernemen met personeel kun je op de hoogte blijven van nieuwe wetten en regels in het MKB. Op de website van de KvK vind je een actueel overzicht met aankomende wetswijzigingen voor ondernemers.

Meest gelezen

Wet betaald ouderschapsverlof

Wat staat er in de Wet betaald ouderschapsverlof? Wanneer voldoe je aan de regels? Wat betekent het voor je werknemers en voor jou als werkgever? Bekijk de antwoorden en een uitleg over ouderschapsverlof in 2024.

Cao verplicht in 4 gevallen

De kans is groot dat jouw onderneming ook gebonden is aan een cao. In welke gevallen is een cao verplicht? Ga na of de cao verplicht is en voorkom hoge claims van werknemers.

Wat houdt goed werkgeverschap in?

De wet verplicht bedrijven zich als 'goed werkgever' te gedragen. Daarbij spelen 6 beginselen een belangrijke rol. Wat houden deze beginselen in en hoe werken ze in de praktijk?

Whitepapers en online tests