Nieuwe wetten 2021
Nieuwe wetten 2021

Nieuwe wetten in 2021 voor MKB

6343 In 2021 zijn er belangrijke nieuwe wetten voor ondernemers met personeel. Wat kun je precies verwachten? Bekijk een overzicht met de 8 belangrijkste wetswijzigingen voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Op zoek naar de nieuwe wetten? Bekijk de:

1. Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Om werkgevers te helpen toch te investeren in (en na) coronatijd is er vanaf 2021 de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

Als je een investering doet, zoals de aankoop van een nieuwe machine, zonnepanelen of een elektrische bestelauto, krijg je korting die je kunt verrekenen met je loonheffingen.

Korting op je investering

De korting is:

 • 3 procent bij investeringen tot 5 miljoen euro per kalenderjaar.
 • 2,44 procent bij investeringen boven 5 miljoen euro per kalenderjaar.

Het moet gaan om minimaal 1.500 euro per bedrijfsmiddel en 20.000 euro per aanvraag. De investeringskorting geldt alleen voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. 

Je moet de investeringen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 helemaal hebben betaald en binnen 6 maanden na betaling ook gebruiken.

Wijziging BIK per mei 2021

Het kabinet heeft in mei 2021 besloten om de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in te trekken en het vrijvallende budget in te zetten voor verlaging van de werkgeverspremie AWf.

2. MKB krijgt hulp bij omscholing personeel

Kun je moeilijk aan geschikt personeel komen? Of wil je personeel (laten) omscholen? Dan kun je in 2021 mogelijk hulp krijgen van de overheid.

In 2021 investeert het kabinet namelijk in het omscholen van personeel naar beroepen in sectoren waar een tekort is aan arbeidskrachten. Ook wel krapteberoepen genoemd. Om welke beroepen het precies gaat is nog niet bekend.

50 procent omscholing vergoed

Naast krapteberoepen gaat het om banen die nodig zijn om de klimaat- en energietransitie uit te voeren. Als je een werknemer wil (laten) omscholen, betaal je zelf de helft van de kosten van het omscholingstraject. De overheid betaalt de andere helft.

Om in aanmerking te komen moet je minder dan 250 werknemers hebben. Dan valt je bedrijf in de categorie midden- en kleinbedrijf (MKB).

3. Nieuw minimumloon 2021

Het minimumloon in 2021 voor volwassenen vanaf 21 jaar is 1.684,80 euro bruto per maand. Dat is een kleine stijging ten opzichte van 2020.

Het minimumjeugdloon stijgt daarmee ook. Bekijk het volledige overzicht met nieuwe bedragen per leeftijd in het artikel over minimumloon in 2021.

Als er voor jouw werknemers een cao geldt, kijk dan goed naar eventuele aanpassingen van het minimumloon per functie.

4. Vrije ruimte WKR aangepast

De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) is aangepast in 2021. Daardoor heb je minder ruimte om je werknemers belastingvrij bepaalde werkmiddelen, cadeau's of vergoedingen te geven.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Aanpassingen vrije ruimte WKR

 • De vrije ruimte voor het fiscale loon tot en met 400.000 euro gaat terug naar 1,7 procent. In 2020 was dit percentage tijdelijk 3 procent in verband met de coronamaatregelen.
 • Het percentage boven de 400.000 euro is op 1 januari 2021 omlaag gegaan naar 1,18 procent van de loonsom. Dit was 1,2 procent.

Buiten de vrije ruimte om kun je bepaalde dingen wel belastingvrij blijven geven als die vallen onder de 'gerichte vrijstellingen' van de WKR. Zo is er in 2021 ook een extra vrijstelling voor bepaalde scholingskosten.

5. Alleen vergoeding voor gemaakte reiskosten

Veel werkgevers betalen een vaste reiskostenvergoeding aan hun werknemers. Als reiskosten niet worden gemaakt, bijvoorbeeld omdat werknemers veel thuiswerken, mag je sinds 1 januari niet meer belastingvrij een vergoeding geven.

Het door laten lopen van de vaste reiskostenvergoeding werd in 2020 nog toegestaan door de belastingdienst uit coulance voor de nieuwe werksituatie die ontstond door corona.

Aanpassing reiskostenvergoeding WKR

 • Je mag in 2021 alleen reiskosten onbelast vergoeden voor de dagen dat je werknemer daadwerkelijk naar zijn werk reist.
 • Alleen als de werknemer in een kalenderjaar minstens 36 weken of 128 dagen naar de vaste werkplek reist, heeft hij recht op een onbelaste vaste reiskostenvergoeding.

6. Compensatie transitievergoeding 2021

Sinds 1 januari 2021 kun je ook compensatie krijgen voor betaalde transitievergoedingen na bedrijfsbeëindiging door pensioen of overlijden.

Om in aanmerking te komen voor deze compensatie moet je voldoen aan 3 voorwaarden:

 • Je ontslaat werknemers omdat je onderneming is beëindigd vanwege pensioen of overlijden.
 • Je onderneming heeft op 1 januari in het jaar van de beëindiging minder dan 25 werknemers in dienst.
 • De vergoeding was verschuldigd in een periode van zes maanden voor het ontslag, of negen maanden na het ontslag.

Als ondernemer met personeel kon je sinds 1 april 2020 ook al compensatie aanvragen bij het UWV wanneer je een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer ontslaat of hebt ontslagen. 

Er zou ook compensatie komen na bedrijfsbeëindiging door ziekte van jou als werkgever, maar deze regeling is voorlopig uitgesteld.

Lees meer over de compensatie transitievergoeding.

7. Geen strafheffing voor vervroegde uittreders

In 2021 is er een tijdelijke vrijstelling van de regeling vervroegd uittreden (RVU-regeling). Je kunt daardoor afspraken maken met je werknemer om eerder te stoppen met werken zonder dat je een strafheffing moet betalen.

Het gaat om werknemers die niet gezond kunnen doorwerken tot hun AOW-leeftijd. Bijvoorbeeld werknemers die zwaar werk doen, waardoor ze niet gezond kunnen doorwerken tot aan hun pensioen.

Ga voor duurzame inzetbaarheid

Wil je werknemers langer fit houden? Lees meer over duurzame inzetbaarheid.

8. Startup krijgt sneller verblijfsvergunning personeel

Jonge innovatieve bedrijven (startups) worden geholpen om belangrijk buitenlands personeel aan te nemen. Als je een startup hebt kun je door de nieuwe regeling sneller een verblijfsvergunning voor kennismigranten krijgen.

Vaak kunnen startups nu niet het salaris betalen dat vereist is voor een snellere procedure voor een verblijfsvergunning voor de kennismigrant. Het salariscriterium voor de verblijfsvergunning is nu lager.

Voorwaarde is wel dat je de buitenlandse werknemer een salaris moet geven in combinatie met een aandeel in je bedrijf.

Nieuwe wetten ondernemers 2021

Er zijn nog een aantal wetswijzigingen per 1 januari 2021 die niet direct betrekking hebben op personeel, maar misschien wel van belang zijn voor jouw bedrijfsvoering. Zoals:

Bekijk meer wetswijzigingen voor ondernemers.

Coronaregels en hulp van de overheid

In 2020 stond Nederland op zijn kop vanwege het coronavirus en ook in 2021 zal dit nog gevolgen hebben. Naast alle maatregelen van de overheid om het virus te beperken zijn er ook in 2021 steunmaatregelen voor getroffen bedrijven.

 • De financiële steunmaatregelen tijdens de coronacrisis moeten ervoor zorgen dat zo veel mogelijk banen behouden blijven. Er is nu een derde steunpakket van kracht met onder andere een voortzetting van de NOW-regeling.
 • Blijf ook op de hoogte van de coronaregels en protocollen voor jouw branche. Volg daarbij de richtlijnen op van de overheid en het RIVM.

Wetswijzigingen 2021 en daarna

Later in 2021 zullen er nog meer wetswijzigingen volgen en voor 2022 staan er ook al een aantal op het programma. Op Prinsjesdag werden de belangrijkste toekomstplannen van het kabinet bekendgemaakt.

Lees meer over de plannen van het kabinet in het artikel Prinsjesdag 2020, aanpassingen voor werkgevers.

Daarnaast worden er nog meer wetswijzigingen verwacht in 2021 en 2022. Ben je benieuwd naar de nieuwe wetten voor ondernemers met personeel? Volg de ontwikkelingen via onze wekelijkse nieuwsbrief.

Op zoek naar de nieuwste wetten? Bekijk de wetswijzigingen voor 2022.

Vragen over nieuwe wetten in 2021

 • Wat zijn de belangrijkste wetswijzigingen in 2021?Door de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) kunnen bedrijven voordeliger investeren in bedrijfsmiddelen. Werkgevers in het MKB krijgen hulp bij de omscholing van personeel. En er zijn belangrijke aanpassingen binnen de werkkostenregeling (WKR).
 • Hoe kan ik nieuwe wetten correct toepassen?Het is belangrijk om zelf op de hoogte te blijven van nieuwe wetten en regels voor bedrijven. Schakel eventueel de hulp in van een jurist of een belastingadviseur bij het correct toepassen van nieuwe wetten in 2021. Houd ook je werknemers op de hoogte van veranderingen die voor hen van belang zijn. Pas waar nodig je contracten en personeels­handboek aan.
 • Welke nieuwe wetten zijn er voor mijn branche?Per branche kunnen er nog extra regels en aanpassingen zijn in 2021. Houd vooral de (nieuwe) cao voor jouw branche in de gaten. Zo kan er een hoger minimumloon van toepassing zijn kunnen er andere regels voor pensioen en omscholing gelden.
 • Waar kan ik wetswijzigingen voor ondernemers vinden?Via onze nieuwsbrief kun je op de hoogte blijven van nieuwe wetten en regels voor ondernemers met personeel. Op de website van de KvK vind je een overzicht met aankomende wetswijzigingen voor ondernemers.

Branches ondernemers

Ken jij de risico's al?

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Ontdek de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, persoonlijke of zakelijke dienst­verlening en beperk je risico's.

Meest gelezen

Cao in het MKB, een overzicht per branche

76612 Bijna de helft van de ondernemers in het MKB werkt met een collectieve arbeids­overeenkomst (cao). Toch hebben nog veel ondernemers 'geen idee' of een cao van toepassing is.

Nieuwe wetten in 2022

14081 Wat gaat er in 2022 veranderen voor ondernemers met personeel? Bekijk een overzicht van nieuwe wetten en regels voor werkgevers en werknemers vanaf 1 januari 2022 en daarna.

Arbowet, 7 vragen en antwoorden

6601 De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is een belangrijke wet voor ondernemers met personeel. Wat staat er in de Arbowet? Hoe pas je de regels toe?

Whitepapers en online tests