Wetswijzigingen 2022 ondernemers
Wetswijzigingen 2022 ondernemers

Nieuwe wetten in 2022

Wat gaat er in 2022 veranderen voor ondernemers met personeel? Bekijk een overzicht van nieuwe wetten en regels voor werkgevers en werknemers vanaf 1 januari 2022 en daarna.

Ben je op zoek naar de wijzigingen voor 2023? Bekijk het overzicht met nieuwe wetten 2023.

Minimumloon 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 is het minimumloon omhoog gegaan. Het minimumloon voor volwassenen is met 24 euro gestegen naar 1725 euro bruto per maand.

Dit zijn de nieuwe minimumlonen per leeftijd, per maand, week en dag:

Leeftijd Per maand: Per week: Per dag:
Minimumloon 21 jaar en ouder € 1.725,00 € 398,10 € 79,62
Minimumloon 20 jaar € 1.380,00 € 318,50 € 63,70
Minimumloon 19 jaar € 1.035,00 € 238,85 € 47,77
Minimumloon 18 jaar € 862,50 € 199,05 € 39,81
Minimumloon 17 jaar € 681,40 € 157,25 € 31,45
Minimumloon 16 jaar € 595,15 € 137,35 € 27,47
Minimumloon 15 jaar € 517,50 € 119,45 € 23,89

Het minimumjeugdloon en minimumloon voor BBL-leerlingen stijgt ook mee. Pas daarom de lonen op tijd aan als dit nodig is. Je mag een werknemer niet onderbetalen. Anders kun je een boete krijgen van de Inspectie SZW.

Bekijk alle nieuwe bedragen in het overzicht minimumloon 2022.

Loonstijging per branche

Veel cao-lonen gaan ook omhoog. Heb je in jouw branche te maken met een cao? Dan moet je mogelijk een verplichte loonsverhoging toepassen. Kijk dus goed welke bedragen en regels er gelden.

Lees meer over het minimumloon in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel en zakelijke dienstverlening.

Langer minimumloon voor dga's startups

Directeuren-groot aandeelhouders (dga's) van een innovatieve start-up mogen een jaar langer gebruikmaken van de gebruikelijkloonregeling. Daardoor mag je tot 1 januari 2023 je dga's het wettelijk minimumloon betalen in plaats van een marktconform salaris. Het kabinet wil met deze regeling start-ups helpen die nog weinig winst maken.

Onbelaste vergoeding voor thuiswerkers

Sinds 1 januari 2022 mag je werknemers die thuiswerken een onbelaste vergoeding geven van maximaal 2 euro per dag. Ook als werknemers een deel van de dag thuiswerken mag je ze 2 euro belastingvrij geven.

Compensatie kosten thuiswerken

Met deze thuiswerkkostenvergoeding kun je de extra uitgaven van thuiswerkers compenseren. Zoals kosten voor water en elektriciteit, verwarming, toiletpapier, koffie en thee. Je hoeft dus geen loonheffing te betalen over deze thuiswerkvergoeding.

Hoe werkt het precies? En mag je ook een reiskostenvergoeding geven? Lees meer over de regels voor thuiswerkvergoeding in 2022.

Rookruimtes verboden

Sinds 1 januari 2022 mogen er geen rookruimtes meer zijn in bedrijfsgebouwen. Alle gebouwen waar mensen werken moeten helemaal rookvrij zijn.

Rookruimtes in de horeca en in (semi-)publieke en openbare gebouwen werden al eerder gesloten. Dit besluit volgde op een oordeel van de Hoge Raad dat rookruimtes in de horeca in strijd zijn met een verdrag van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).

Gezonde werkplek

Lees meer over het inrichten van een gezonde werkplek voor al je werknemers.

STAP-budget 2022

Werknemers en werkgevers kunnen vanaf maart 2022 profiteren van het STAP-budget: een nieuwe subsidie voor scholing. Het STAP budget vervangt de fiscale aftrekpost voor scholing in de aangifte inkomstenbelasting.

Het STAP-budget is maximaal 1.000 euro per persoon. Het budget kan ingezet worden voor allerlei vormen van ontwikkeling, zoals opleidingen, cursussen en trainingen, inclusief bijbehorende leermiddelen en beschermingsmiddelen.

Regels STAP

Hoe benut je deze subsidie? Lees meer over het STAP-budget voor scholing.

Aof-premie omlaag

Sindsf 1 januari 2022 betaal je minder premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Dit is een onderdeel van je premies werknemers­verzekeringen.

De daling van de Aof-premie is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de loondoorbetaling bij ziekte makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Geen zorgen over verzuim

Eerder werd al de MKB Verzuim-ontzorg-verzekering geïntroduceerd om kleine werkgevers te ontzorgen bij verzuim.

kosten personeel

Krijg grip op personeels­kosten

Lees het gratis whitepaper met daarin de waarde van personeel, alle personeels­kosten op een rij en 5 manieren om te besparen.

Eenvoudiger betalen in aandelen

Vanaf 2023 kun je werknemers makkelijker betalen in aandelenopties in plaats van een regulier salaris. Daarmee kun je bijvoorbeeld talentvolle medewerkers aantrekken als je nog niet genoeg geld hebt om een passend salaris te betalen.

Later belasting betalen

Over de aandelenopties moet je wel loonbelasting betalen, maar per 1 januari 2023 kun je kiezen wanneer je dat doet: zodra de optierechten worden omgezet in aandelen, of zodra de aandelen ook echt verhandeld kunnen worden. Daardoor heb je meer ruimte om deze vorm van loon in te zetten.

Meer ruimte voor klokkenluiders

De Wet Huis voor klokkenluiders (HvK) wordt uitgebreid. Je werknemers krijgen meer bescherming als zij aan de bel trekken, bijvoorbeeld bij een vermoeden van een misstand in je bedrijf of bij inbreuk op het recht van de Europese Unie door jou als werkgever.

Werknemers die benadeeld zijn hoeven straks niet meer aan te tonen dat zij benadeeld zijn vanwege hun melding. De bewijslast verschuift naar jou als werkgever. Je zal dan moeten aantonen dat de benadeling niets met de melding te maken heeft.

Niet alleen werknemers en ambtenaren zijn nu beschermd, maar ook vrijwilligers, stagiairs, zzp’ers, (onder)aannemers, aandeelhouders en sollicitanten.

Meldregeling klokkenluiders

Heb je meer dan 50 werknemers? Dan moet je een meldregeling hebben voor klokkenluiders.

Aanpassingen inkomstenbelasting ondernemers

Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting voor inkomens tot 69.398 euro daalt over het jaar 2022 van 37,1 naar 37,07%. Dit geldt voor alle ondernemers onder de AOW-leeftijd.

Voor AOW’ers daalt het tarief van 19,2 naar 19,17%. Door deze kleine daling betaal je iets minder inkomstenbelasting. Daar staat tegenover dat de zelfstandigenaftrek omlaag gaat in 2022. Per saldo ga je er dus waarschijnlijk niet op vooruit.

Daling zelfstandigenaftrek 2022

Ondernemers kunnen de komende jaren steeds minder profiteren van zelfstandigenaftrek. Tot en met 2027 daalt de maximale zelfstandigenaftrek ieder jaar met 360 euro. 

In 2022 kun je maximaal 6.310 euro zelfstandigenaftrek krijgen.

In 2028 zakt de aftrek zelfs met 390 euro en van 2029 tot en met 2036 zal het ieder jaar 110 euro minder worden. Uiteindelijk zal de zelfstandigenaftrek in 2036 uitkomen op maximaal 3.240 euro.

Daling arbeidskorting minder snel

Geldt voor het loon van jouw werknemer een arbeidskorting of heffingskorting? Dan is er goed nieuws. De korting op het belastbare inkomen wordt afgebouwd, maar minder snel dan eerder aangekondigd.

In 2022 daalt de arbeidskorting met 0,14%.

Vrije ruimte WKR omlaag

De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) is sinds 2022 weer 'normaal'. In 2020 en 2021 was de WKR tijdelijk ruimer. Daardoor had je meer ruimte om je werknemers belastingvrij bepaalde werkmiddelen, cadeaus of vergoedingen te geven

 • De vrije ruimte voor het fiscale loon tot en met 400.000 euro gaat terug naar 1,7 procent. Dit was tijdelijk 3 procent in verband met de coronamaatregelen.
 • Het percentage boven de 400.000 euro is sinds 2021 al omlaaggegaan naar 1,18 procent van de loonsom. Dat blijft in 2022 zo.

Buiten de vrije ruimte om kun je bepaalde zaken wel belastingvrij blijven geven als die vallen onder de 'gerichte vrijstellingen' van de WKR.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) voordeliger

Je kunt in 2022 extra voordelig investeren in innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De steunpercentages van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) worden namelijk verhoogd.

Bedrijven kunnen hierdoor meer kosten van hun fiscale winst aftrekken. De percentages zijn op 1 januari 2022 verhoogd van 13,5%, 27% en 36% naar 27%, 36% en 45%.

Wetten personeel HR MKB 2022 1 januariBelastingontwijking via buitenland lastiger

Sinds 1 januari 2022 moet je buitenlandse winstbelasting in een verplichte volgorde verrekenen met je belastingverplichtingen in Nederland. Tot nu toe kon je kiezen welk deel van de belasting in een jaar werd verrekend en welk deel je naar komende jaren wilde schuiven. 

Deze regel is een aanvulling op de Controlled Foreign Company (CFC)-maatregel. Als je meerdere buitenlandse samenwerkingsverbanden of vestigingen (CFC’s) hebt, verrekent de Belastingdienst de buitenlandse belasting per CFC apart.

Aanpassingen vennootschapsbelasting

Voor het berekenen van de winst voor de vennootschapsbelasting mag je verliezen verrekenen met de winst. Vanaf het boekjaar 2022 kun je verliezen onbeperkt meenemen naar toekomstige boekjaren.

Je kunt verrekenbare verliezen compenseren met toekomstige winsten (carry forward) of met winst uit het verleden (carry back). De maximumtermijn voor carry forward van 6 jaar is vanaf 2022 verdwenen. De termijn voor verrekening bij carry back blijft 1 jaar.

Je mag in een volgend boekjaar 1 miljoen euro verrekenbaar verlies met de winst verrekenen. Boven dat bedrag kun je een eventueel resterend verrekenbaar verlies tot 50% met de resterende winst verrekenen.

Dividend- en kansspelbelasting verrekenen

Sinds 1 januari 2022 mag je vooraf betaalde dividendbelasting en kansspelbelasting (voorheffingen) alleen nog verrekenen met te betalen vennootschapsbelasting (vpb). Je bedrijf mag niet meer aftrekken dan je aan vpb moet betalen.

Als je bedrijf bijvoorbeeld verlies heeft geleden, betekent dit dat je de voorheffingen in dat jaar niet kunt verrekenen. Als je bedrijf meer voorheffingen heeft betaald dan het mag verrekenen, kun je het restant aan voorheffingen eventueel in een later jaar alsnog verrekenen met de dan verschuldigde vpb. Doorschuiven is onbeperkt.

Let op: De ingangsdatum van sommige wetswijzigingen is nog niet helemaal zeker. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Wetswijzigingen ondernemers 2022

Later in 2022 zullen er nog meer wetswijzigingen volgen. Op Prinsjesdag 2021 werden de toekomstplannen van het kabinet gepresenteerd. Een aantal daarvan moeten nog verder vorm krijgen.

Bekijk het Belastingplan 2022 met alle voorstellen en aangepaste belastingtarieven voor het komende jaar.

Betaald ouderschapsverlof 2022

Vanaf 2 augustus 2022 is er een uitkering voor werknemers op basis van de Wet betaald ouderschapsverlof. Daardoor kunnen werknemers meer tijd besteden aan de opvoeding.

Webmodule zzp

Verder werd bekend dat de webmodule inhuur zelfstandigen voorlopig als voorlichtingsinstrument blijft bestaan. Ondernemers zijn in 2022 nog niet verplicht hier gebruik van te maken bij de inhuur van een zzp'er.

Blijf op de hoogte

Ben je benieuwd naar nieuwe wetten voor ondernemers met personeel? Ontvang de nieuwsbrief met wetswijzigingen.

Personeel tekort in 2022

Naar verwachting zal er ook in 2022 een tekort aan personeel zijn in veel branches. De economie herstelt snel, ook al is de coronacrisis nog niet afgelopen. Ook voor volgend jaar wordt een forse economische groei verwacht. De verwachte economische bbp-groei is 3,9% in 2021 en 3,5% in 2022.

De werkloosheid is dit jaar ongeveer 3,4% en loopt naar verwachting licht op tot 3,5% in 2022. De lage werkloosheid is goed nieuws maar ook een uitdaging, want goed personeel is lastig te vinden. In veel branches blijft er dus een personeels­tekort in 2022.

Hoe kom jij wel aan goede werknemers? Bekijk 7 oplossingen voor je personeels­tekort.

Beloningsonderzoek 2022

Na het beloningsonderzoek van Berenschot is de verwachting dat de lonen nog harder gaan stijgen. Zo is bijvoorbeeld al bekend dat in 2022 het salaris van een docent in het basisonderwijs met 10 procent toeneemt. Gemiddeld zijn de lonen in 2021 met 2,5 procent gestegen en in 2019 met 2,3 procent.

Ben je op zoek naar de wijzigingen voor 2023? Bekijk het overzicht met nieuwe wetten 2023.

Vragen over wetswijzigingen 2022 voor ondernemers

 • Wat zijn de belangrijkste wetswijzigingen op 1 januari 2022?

  Het minimumloon is gestegen naar 1.725,- euro bruto per maand. Er is nu een onbelaste thuiswerkvergoeding. Rookruimtes in je bedrijf zijn in 2022 verboden. De Aof-premie gaat omlaag en je kunt werknemers makkelijker betalen in aandelen. Bekijk meer wetswijzigingen voor ondernemers in 2022.

 • Hoe kan ik wetswijzigingen doorvoeren in mijn bedrijf?

  Het is belangrijk om zelf op de hoogte te blijven van wetswijzigingen voor bedrijven. Schakel eventueel de hulp in van een jurist of een belastingadviseur bij het correct toepassen van nieuwe wetten in 2022. Houd ook je werknemers op de hoogte van veranderingen die voor hen van belang zijn. Pas waar nodig je contracten en personeels­handboek aan.

 • Welke wetswijzigingen zijn er voor mijn branche?

  Per branche kunnen er nog extra regels en aanpassingen zijn in 2022. Houd vooral de (nieuwe) cao voor jouw branche in de gaten. Zo kan er een hoger minimumloon van toepassing zijn en kunnen er andere regels voor pensioen en omscholing gelden.

 • Waar kan ik wetswijzigingen voor ondernemers vinden?

  Via onze nieuwsbrief kun je op de hoogte blijven van nieuwe wetten en regels voor ondernemers met personeel. Op de website van de KvK vind je een overzicht met aankomende wetswijzigingen voor ondernemers.

Ondernemer wil groeien met personeel

Groeien met personeel

Samen met personeel werk je aan de groei van je bedrijf. Wil je weten wat daarbij in de weg kan staan? Met een adviseur breng je dit in kaart.

Meest gelezen

Cao in het MKB, een overzicht per branche

Bijna de helft van de ondernemers in het MKB werkt met een collectieve arbeids­overeenkomst (cao). Toch hebben nog veel ondernemers 'geen idee' of een cao van toepassing is. Een overzicht per branche.

Arbowet, 7 vragen en antwoorden

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is een belangrijke wet voor ondernemers met personeel. Wat staat er in de Arbowet? Hoe pas je de regels toe? Welke aandachtspunten zijn er in jouw branche? 7 vragen en antwoorden.

Salaris vergelijken in het MKB

Wat is een passend salaris voor jouw medewerker? Hoeveel loon geven andere werkgevers in jouw branche en regio? Gebruik deze tips, tools en onderzoeken voor salaris vergelijken in het MKB.

7 HR-trends voor 2023

Wat staat ondernemers in 2023 te wachten op het gebied van personeels­zaken? Hoe kun je het verschil maken op de arbeidsmarkt? Bekijk zeven HR-trends waar je niet onderuit kunt.

Whitepapers en online tests