Loondoorbetaling bij ziekte, dit zijn de regels

13 augustus 2018
Loon doorbetaling bij ziekte regels

Hoe zit het nu met loondoorbetaling bij ziekte? Wat zegt de wet? Wat staat er in mijn cao? En komen er nieuwe regels voor kleine bedrijven? Zo zit het.

Loon doorbetaling bij ziekte regels

Als je werknemer niet kan werken door ziekte of een andere vorm van arbeidsongeschiktheid heeft hij wel recht op een groot deel van zijn salaris. Hoeveel precies? Hieronder vind je de huidige regels.

Loondoorbetaling bij ziekte, hoeveel?

Volgens de wet ben je verplicht een zieke werknemer twee jaar lang een deel van zijn loon door te betalen. In artikel 629 van het Burgerlijk Wetboek staan de volgende basisregels voor alle werkgevers in Nederland:

  • Jaar 1: je betaalt minimaal 70 procent van het loon, waarbij je niet onder het wettelijke minimumloon mag komen. 
  • Jaar 2: je betaalt minimaal 70 procent van het loon.

Let op

In je cao staat mogelijk een hoger percentage voor loondoorbetaling bij ziekte. In veel cao's staat dat je in het eerste jaar 100 of 90 procent van het loon moet doorbetalen. Ook kan er een hoger minimumloon van kracht zijn volgens je cao. Controleer dus goed de regels over loon en ziekte in jouw cao. Bekijk een overzicht van cao's per branche.

Nieuwe regels voor kleine bedrijven?

Volgens het regeerakkoord van kabinet Rutte III komen er nieuwe regels rond loondoorbetaling bij ziekte. Of en wanneer die regels ingaan is nog onduidelijk.

Het plan van het kabinet is dat kleine werkgevers (tot 25 werknemers) alleen over het tweede ziektejaar hoeven bij te dragen. De loondoorbetaling in het eerste jaar en een aantal re-integratieverplichtingen worden overgenomen door het UWV. Om de kosten voor het tweede ziektejaar te dekken komt er een gedeelde premie, waaraan alle kleine werkgevers bijdragen.

Op deze plannen van het kabinet is veel kritiek, ook vanuit werkgevers in het MKB. De grote vraag is dus of deze regels in de geplande vorm doorgaan. Voorlopig blijven de bestaande wettelijke regels van kracht, ook voor kleine werkgevers.

Langer loon doorbetalen?

In de basis betaal je dus maximaal twee jaar lang een deel van het loon bij arbeidsongeschiktheid. Maar in sommige gevallen moet je nog langer loon doorbetalen. 

Verzuimverzekering

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie, organisatie en kosten. Je wilt natuurlijk het liefst dat medewerkers zo snel mogelijk weer aan de slag gaan. Een verzuimverzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

Beperk je risico

Bijvoorbeeld als je niet kunt aantonen dat je volgens de Wet verbetering poortwachter hebt gehandeld. In die wet staat welke stappen je moet nemen als een werknemer ziek is.

Daarnaast heb je mogelijk te maken met de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Als jouw werknemer na twee jaar nog steeds ziek is en (in de toekomst) weer kan werken, komt hij vaak in aanmerking voor een WGA-uitkering. Deze uitkering loopt via het UWV, maar jij moet hier als (ex-)werkgever aan meebetalen. Als werkgever betaal je mogelijk tot tien jaar lang mee aan deze uitkering. In het 'slechtste' geval heb jij dus in totaal twaalf jaar lang extra kosten door een arbeidsongeschikte werknemer.

Let op

Volgens het eerdergenoemde regeerakkoord wordt de periode van het WGA-risico voor werkgevers gehalveerd van tien naar vijf jaar. Maar of en wanneer deze regels ingaan is nog onduidelijk.

Risico bij ziekteverzuim verlagen?

Als werkgever heb je dus flink wat extra kosten als een werknemer lange tijd uit de running is. Naast loonkosten heb je ook te maken met kosten voor re-integratie, vervanging en eventueel productieverlies.

Tips:

In het artikel Verzuimkosten berekenen, zo doe je dat vind je een handig voorbeeld en een rekentool om de totale kosten van verzuim in kaart te brengen.

Bekijk ook de video hieronder waarin andere ondernemers hun kijk op ziekteverzuim geven:

Als je de financiële risico's rond ziekte en arbeidsongeschiktheid niet zelf wil lopen, kun je kiezen voor een ziekteverzuimverzekering en een WGA-eigenrisicoverzekering. Vraag een onafhankelijke verzekeringsadviseur bij jou in de buurt wat de slimste optie is voor jouw bedrijf.

Vul de checklist in en ontdek binnen enkele minuten hoe jij ervoor staat. Na afloop ontvang je een persoonlijk rapport met tips.

Doe de checklist

13 augustus 2018

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Wat zijn de kosten van personeel?

X
Kosten van personeel

Krijg grip op je personeelskosten met dit gratis whitepaper.

Download

En ga direct aan de slag met slimme bespaartips.