Salaris zieke werknemer
Salaris zieke werknemer

Salaris doorbetalen bij ziekte

1209 In welke gevallen moet je het salaris doorbetalen bij ziekte? Hoeveel salaris betaal je? En wanneer stopt de betaling? Een uitleg en handige tips voor ondernemers met personeel.

Als je werknemer niet kan werken door ziekte heeft hij recht op een groot deel van zijn salaris. Hoeveel precies? Hieronder vind je de regels.

Salaris doorbetalen bij ziekte

Volgens de wet ben je verplicht een zieke werknemer minimaal 70 procent van zijn salaris te betalen. In het eerste jaar mag je niet minder dan het minimumloon betalen, in het tweede jaar wel.

Hoger salaris volgens cao

In sommige gevallen ben je verplicht meer te betalen dan 70 procent. Bijvoorbeeld als je gebonden bent aan cao-afspraken. Of als je andere afspraken hebt gemaakt in het arbeidscontract of in je personeels­handboek.

In veel cao's staat dat je in het eerste jaar 100 of 90 procent van het loon moet doorbetalen.

Ziek personeel

Een zieke werknemer?

Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie en kosten. Je wilt het liefst dat medewerkers snel weer aan de slag gaan. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.

Minder salaris betalen bij ziekte

Je mag een zieke werknemer niet zomaar minder salaris betalen of later betalen. Het niet (op tijd) betalen kan financiële gevolgen hebben. Je werknemer heeft dan namelijk, bovenop zijn salaris, recht op:

 • Een wettelijke verhoging
  De verhoging van het salaris gaat in na drie dagen. De verhoging is 5 procent op werkdag vier tot acht. Voor elke volgende werkdag is de verhoging 1 procent. Het bedrag van de verhoging kan maximaal oplopen tot 50 procent van het verschuldigde salaris.
 • Een wettelijke rente
  Naast een verhoging betaal je wettelijke rente. De wettelijke rente is 2 procent per jaar. Deze rente wordt niet alleen over het verschuldigde salaris berekend, maar ook over de wettelijke verhoging.
 • Eventuele juridische kosten 
  Een werknemer die (niet) op tijd salaris krijgt, kan ook bijkomende kosten bij jou in rekening brengen. Bijvoorbeeld de kosten voor het inschakelen van een jurist.

Loonsanctie zieke werknemer

In enkele gevallen mag je een zieke werknemer wel minder of geen salaris betalen. Dit is bijvoorbeeld het geval als hij structureel niet meewerkt aan zijn herstel en re-integratie.

Je kunt dan een loonsanctie opleggen om ervoor te zorgen dat je werknemer weer voldoende meewerkt. Er zijn twee soorten sancties die je kunt opleggen:

 1. Loonopschorting

  Je mag het loon van een werknemer opschorten (tijdelijk inhouden) als hij zich niet houdt aan de bedrijfsregels rond ziekte­verzuim en re-integratie. Bijvoorbeeld als je zieke werknemer niet verschijnt op zijn afspraak met de bedrijfsarts of lange tijd niet bereikbaar is. Als hij later wel weer aan de regels voldoet, moet je hem het achtergehouden loon alsnog betalen.
 2. Loonstop

  Je mag het loon van je werknemer stopzetten als hij zich niet houdt aan de wettelijke regels rondom ziekte­verzuim en re-integratie. Bijvoorbeeld wanneer hij weigert om passende arbeid te verrichten of als hij zelf zijn genezing belemmert. Bij een loonstop wordt het salaris niet met terugwerkende kracht betaald als de werknemer weer meewerkt.

Lees meer over loonsancties voor een zieke werknemer.

Medewerker in de Ziektewet

Aan sommige werknemers die ziek zijn hoef je geen salaris te betalen. Zij komen in aanmerking voor een uitkering via de Ziektewet. Het gaat om de volgende medewerkers:

 • Medewerkers met een fictieve dienstbetrekking (thuiswerkers, stagiairs of provisiewerkers) die ziek worden.
 • Werknemers die ziek uit dienst gaan. Bijvoorbeeld werknemers met een tijdelijk contract dat niet is verlengd.
 • Werknemers die binnen vier weken na het einde van hun dienstverband ziek worden (de zogenoemde nawerking).
 • Uitzendkrachten met een uitzendbeding (d.w.z. geen vast contract met het uitzendbureau) die ziek worden.
 • Oproep- en invalkrachten zonder arbeidscontract die ziek worden.
 • Werknemers die ziek zijn vanwege orgaandonatie.
 • Werknemers die ziek zijn vanwege zwangerschap of bevalling.
 • Werknemers die onder een no-riskpolis vallen (zoals werknemers met een ziekte of handicap).

Deze medewerkers ontvangen een uitkering via het UWV. Als ondernemer met personeel betaal je indirect wel mee aan de Ziektewet-uitkering, want het UWV bekostigt dit uit de loonheffingen die alle werkgevers samen afdragen.

Langer salaris doorbetalen bij ziekte

Na twee jaar salaris doorbetalen bij ziekte is de wettelijke verplichting in principe voorbij. Maar in sommige gevallen moet je nog langer geld betalen aan een (oud-)werknemer.

Loonsanctie voor werkgever

Als je een zieke werknemer niet goed hebt begeleid, moet je langer salaris doorbetalen. Dit is het geval als je niet kunt aantonen dat je de stappen van de Wet verbetering poortwachter hebt gevolgd.

Je krijgt dan als werkgever zelf een loonsanctie (boete). In sommige gevallen moet je nog een heel jaar langer salaris doorbetalen. Dat is een flinke tegenvaller.

Zorg dus voor goede begeleiding van zieke werknemers. Bijvoorbeeld door een arbodienst in te schakelen. Lees meer over verzuim­begeleiding.

Salaris zieke werknemer na twee jaar

Na twee jaar ziekte ontvangt een werknemer in de meeste gevallen dus geen salaris meer van jou als werkgever. Op welke manier krijgt hij dan zijn inkomen?

Als hij na twee jaar nog steeds ziek is, kan hij mogelijk een WIA-uitkering krijgen. Je werknemer moet dan voor minimaal 35 procent arbeidsongeschikt zijn. In dat geval kan hij een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV.

Als werkgever speel je wel een rol in de WIA-aanvraag. Lees meer over de  aanvraag van een WIA-uitkering.

Vergoeding voor salaris zieke werknemer

Het salaris doorbetalen van een zieke werknemer kan een flinke uitdaging zijn. Hij kan zijn werk niet doen, maar jij moet wel betalen. Hoe zorg je ervoor dat je aan je verplichtingen kunt voldoen?

Als één van je werknemers wegvalt of zelfs meerdere werknemers lange tijd uit de running zijn, kan dat je flink wat geld kosten. Ook als je op dit moment geen zieke werknemers hebt, kan het je zomaar overkomen.

Vooral als je een klein bedrijf hebt met minder dan 25 werknemers is verzuim een groot risico. Met name langdurig ziekte­verzuim kan een enorme financiële domper zijn.

Naast de verplichte doorbetaling van salaris heb je waarschijnlijk al snel te maken met omzetverlies, kosten voor vervanging en kosten voor verzuim­begeleiding en re-integratie van je zieke werknemer.

Hoe duur is verzuim?

Een zieke werknemer kost veel meer dan alleen zijn salaris. Bereken de verzuim­kosten voor jouw bedrijf.

Verzekering voor salaris zieke werknemer

Je kunt de financiële risico's rond ziekte en arbeidsongeschiktheid beperken met verzekeringen. Welke verzekering heb je nodig voor zieke werknemers? Voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf is een ziekte­verzuim­verzekering heel belangrijk.

Met deze verzekering zorg je ervoor dat jouw bedrijf niet plotseling torenhoge kosten krijgt door zieke werknemers. Je bouwt zo wat zekerheid in. Je krijgt niet alleen compensatie voor het salaris, maar ook extra hulp om verzuim te beperken en voorkomen.

Arbodienstverlening voor begeleiding zieke werknemer

Veel verzekeraars bieden in combinatie met een verzuim­verzekering ook arbodienstverlening aan. Hiermee voldoe je direct aan de verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter en de Arbowet.

Daarnaast krijg je hulp en vergoedingen bij preventie van ziekte en bij de re-integratie van zieke werknemers. Vraag een onafhankelijke verzekerings­adviseur wat de slimste opties zijn voor jouw bedrijf.

Wat kost een verzuim­verzekering?

Wil je een indicatie krijgen van de kosten voor jouw situatie? Vraag dan gratis een offerte aan.

zieke werknemers

Verzuim­verzekering

Het voorkomen van verzuim en begeleiden van ziek personeel kan je veel geld en tijd kosten. Een verzuim­verzekering helpt je bij de aanpak.

Vragen over salaris doorbetalen bij ziekte

 • Wat zegt de wet over salaris doorbetalen bij ziekte?Volgens de wet moet je minimaal 70 procent van het salaris doorbetalen aan een zieke werknemer tijdens de eerste twee jaar van zijn ziekte. In het eerste jaar mag je niet onder het minimumloon komen.
 • Wanneer betaal je meer salaris?In je cao of in het individuele arbeidscontract kunnen andere afspraken staan over het salaris bij ziekte. In veel cao's staat dat je in het eerste jaar 90 of 100 procent van het salaris moet betalen.
 • Welke kosten zijn er naast het salaris?Naast de verplichte loondoorbetaling bij ziekte heb je nog meer uitgaven door een zieke werknemer. Je moet vaak zorgen voor vervanging, verzuim­begeleiding en re-integratie. Daarnaast is er soms sprake van omzetverlies door het gemis van een zieke werknemer. Wat zijn de kosten van een zieke werknemer voor jouw bedrijf? Bereken je verzuim­kosten.
 • Hoe kan ik het salaris bij ziekte betalen?Je hoeft het salaris van je zieke werknemer niet altijd zelf te betalen. Als je een ziekte­verzuim­verzekering hebt krijg je dit vergoed. Daarnaast krijg je advies om verzuim te voorkomen en zieke werknemers te begeleiden.
 • Is een verzekering voor salaris doorbetaling verplicht? Een verzuim­verzekering is niet wettelijk verplicht. Toch is het voor veel bedrijven verstandig een verzuim­verzekering af te sluiten. Kun je de verzuim­kosten zelf opvangen? Ook als meerdere werknemers langdurig ziek zijn? Breng je risico in kaart en voorkom vervelende verrassingen. Vraag een onafhankelijke adviseur wat de beste opties zijn voor jouw bedrijf. Je kunt ook direct een offerte aanvragen voor een verzuim­verzekering.
 • Wat zijn de kosten van verzuim­begeleiding?De meeste bedrijven sluiten een abonnement af bij een arbodienst. De kosten hangen af van de ondersteuning die je kiest. Gemiddeld kost een arbodienst tussen de 100 en 150 euro per werknemer per jaar. Als je een verzuim­verzekering afsluit, biedt de verzekeraar je vaak een gunstige mogelijkheid om die te combineren met een contract met een arbodienst.

Meest gelezen

Ziektewet, hoe werkt het?

33471 De Ziektewet, hoe werkt die precies? Wanneer krijgen werknemers een uitkering? Wat betekent dat voor hen en wat betekent het voor jou als werkgever?

Whitepapers en online tests