Wat zijn de kosten van personeel?

kosten personeel hoeveel

Krijg grip op je kosten en ga direct aan de slag met bespaartips.

loonkosen salaris bouwpersoneel
loonkosen salaris bouwpersoneel

Loonkosten in de bouw, alles op een rij

8832 Je betaalt je bouw­personeel maandelijks het afgesproken loon. Daarnaast ben je nog een fors bedrag kwijt aan premies en bijdragen. Met welke loonkosten heb je als ondernemer in de bouwsector eigenlijk te maken en welke daarvan zijn verplicht? Een overzicht van personeels­kosten in de bouw.

Personeel is voor de meeste bouwondernemers verreweg de grootste kostenpost. Per werknemer betaal je bovenop het bruto maandsalaris nog zo’n 25 tot 30 procent van dat salaris.

Die extra kosten liggen voor een groot deel vast, omdat de bouwsector gebonden is aan verplichte cao’s. Andere kosten hangen af van de individuele afspraken die je met je werknemers maakt.

Soorten loonkosten bouwwerknemers

Je kunt de loonkosten in vier categorieën indelen: 

 1. Directe loonkosten
 2. Indirecte loonkosten
 3. Bedrijfstakeigen premies in de bouw
 4. Wettelijke premies en bijdragen

Hieronder gaan we in op elke categorie.

1. Directe loonkosten in de bouw

De directe loonkosten vormen het grootste deel van de kosten die je voor je bouw­personeel moet maken. Deze kosten omvatten onder meer:

 • Loon

  Je bent verplicht je te houden aan de lonen die zijn vastgelegd in de cao Bouw & Infra. Aan bouwplaatswerknemers moet je het zogeheten garantieloon betalen. Dit is het minimumloon waarop een werknemer recht heeft volgens zijn leeftijd en functie-indeling.

  Voorlieden, instructeurs en leermeesters moet je op dit garantieloon een verplichte toeslag geven. Voor UTA-werknemers (bijvoorbeeld werkvoorbereiders of planners) gelden vaste salarisschalen en loontabellen. Uiteraard mag je als werkgever een hoger uurloon met je werknemers afspreken dan de cao voorschrijft.
 • Individueel budget

  Elke werknemer in de bouw heeft recht op een zogenoemd ‘individueel budget’. In dit individuele budget zitten vakantiedagen, atv-dagen, kort-verzuim­dagen en het duurzame-inzetbaarheidsbudget. De cao verplicht je tot een werkgeversbijdrage aan het individuele budget.
 • Vakantietoeslag

  Je werknemers hebben volgens de cao recht op een vakantietoeslag van 8% van het salaris. De toeslag voor bouwplaatswerknemers moet je eens per maand (of 4 weken) storten in het Tijdspaarfonds. In de maand mei keert dit fonds het opgebouwde tegoed uit aan de werknemer.

  UTA-werknemers mogen deelnemen aan het Tijdspaarfonds, maar het is niet verplicht. Zij kunnen ook kiezen voor maandelijkse uitbetaling van de vakantietoeslag, als onderdeel van het individuele budget.

Vakantietoeslag UTA-werknemers

Je mag als werkgever de vakantietoeslag voor UTA-werknemers in één keer uitkeren, bijvoorbeeld in mei. Wil een werknemer de toeslag toch maandelijks ontvangen, dan ben je verplicht dit verzoek in te willigen.

 • Bijdrage levensloopregeling

  Werknemers mogen (onder bepaalde voorwaarden) nog doorsparen voor de levensloopregeling tot 2021. Werknemers die doorsparen, hebben recht op een werkgeversbijdrage van 1,5% van het loon, te betalen in januari.

Bouwondernemer risico

Ken jij de risico's in de bouw?

In de bouw ligt een ongeluk op de loer. Hoe kun je risico's voorkomen en de schade beperken? Zorg dat jouw bouwbedrijf blijft bestaan als het even tegenzit.

2. Indirecte loonkosten in de bouw

Indirecte loonkosten zijn variabele kosten die afhangen van de situatie van individuele werknemers. Denk aan:

Een deel van deze indirecte loonkosten staat in de cao beschreven. Voor reis- en verblijfkosten of vergoedingen voor werkkleding en gereedschap gelden bijvoorbeeld standaardbedragen.

Je bent daarentegen vrij in het maken van afspraken over secundaire arbeidsvoorwaarden of het afsluiten van bouw­verzekeringen. De cao zegt daar niets over.
Bouwpersoneel kosten

3. Bedrijfstakeigen premies in de bouw

Als werkgever in de bouw ben je verplicht aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW).

Dit betekent dat je voor je personeel de volgende premies moet afdragen:

 • premie ouderdoms- en nabestaandenpensioen
 • premie aanvullingsregeling Bouwbedrijf
 • premie arbeidsongeschiktheidspensioen

Behalve met de cao Bouw & Infra heb je als bouwondernemer ook te maken met de cao Bedrijfstakeigen regelingen Bouw & Infra. Deze cao beschrijft de bedrijfstakeigen regelingen die voor de bouwnijverheid zijn afgesproken. Voor deze regelingen betaal je als werkgever verplichte premies die in fondsen worden gestort.

Het gaat om:

 • premie Aanvullingsfonds Bouw & Infra. Dit fonds is onder meer bedoeld om werknemers met een UWV-uitkering te ondersteunen en re-integratie van zieke werknemers te stimuleren.
 • premie Opleidings-en ontwikkelingsfonds Bouw & Infra. Dit fonds financiert uiteenlopende opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten in de bouwnijverheid.

Tot slot betaal je ook nog:

4. Wettelijke premies en bijdragen

Als werkgever draag je verplichte loonheffingen af aan de Belastingdienst. Deze loonheffingen zijn onder meer:

 • loonbelasting
 • premie volks­verzekeringen (AOW, Anw en Wlz)
 • premies werknemers­verzekeringen (WW, WAO, WIA en ZW)
 • inkomensafhankelijke bijdrage Zorg­verzekeringswet (werkgeversheffing en in sommige gevallen bijdrage Zorg­verzekeringswet)

Uitzendkrachten geen loonheffingen

Bij uitzendkrachten ben je geen loonheffingen verschuldigd. Het uitzendbureau draagt deze voor je af. Als het uitzendbureau dit nalaat, kan de Belastingdienst je hiervoor aansprakelijk stellen.

Beperk je aansprakelijkheid door gebruik te maken van een uitzendbureau met een keurmerk van Stichting Normering Arbeid en een zogenaamde g-rekening.

Deze rekenmodule kun je gebruiken om een indruk te krijgen van de loonkosten van je personeel.

Bouwondernemer

Specialist in de bouw

Wat doe je als er schade is veroorzaakt tijdens de bouw of je gereedschap is gestolen? Zorg dat jouw zaak blijft bestaan als het even tegenzit.

Meest gelezen

G-rekening, wat is het en hoe werkt het?

24926 Werk je met uitzendkrachten? Of leen je zelf wel eens personeel uit? Dan kun je te maken krijgen met een zogeheten g-rekening. Wat is een g-rekening? Hoe gebruik je hem precies?

Tijdspaarfonds Bouw & Infra, wat en hoe?

12594 Ben je werkgever in de bouw? Dan heb je te maken met het Tijdspaarfonds Bouw & Infra. Lees wat deze regeling inhoudt en hoe je er als ondernemer mee om moet gaan.

Whitepapers en online tests