Dit zijn de kosten van personeel

- bijgewerkt op 12 februari 2019
Kosten personeel

Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Als werkgever draag je namelijk verplichte bijdragen en reserveringen af. Wat voor personeelskosten zijn er en welke zijn verplicht?

Kosten personeel

Personeel is voor de meeste ondernemers de belangrijkste investering. Per werknemer betaal je bovenop het afgesproken brutosalaris nog zo’n 20 tot 35 procent van dat salaris.

Hoe hoog de kosten precies uitvallen, hangt af van de cao die van toepassing is en de individuele afspraken die je met werknemers maakt.

Kosten van personeel

Personeelskosten kun je verdelen in vier categorieën:

  1. Directe loonkosten
  2. Indirecte loonkosten
  3. Verplichte premies en bijdragen
  4. Overige kosten

Hieronder gaan we in op elke categorie.

1. Directe loonkosten personeel

De directe loonkosten vormen het grootste deel van de loonkosten. Deze kosten bestaan onder meer uit:

  • Het salaris
  • De vakantietoeslag
  • Eventuele prestatiebeloning (zoals een bonus of winstuitkering)

Minimumloon en vakantiegeld

Het salaris mag in ieder geval niet lager liggen dan het wettelijk minimumloon. De overheid stelt de hoogte van het minimumloon twee keer per jaar vast op basis van de gemiddelde cao-lonen.

Daarnaast betaal je een verplichte vakantiebijslag van minimaal 8 procent van het bruto jaarloon.

De directe loonkosten vallen meestal hoger uit wanneer een cao van toepassing is. In de cao staat dan een hoger minimumloon dan het wettelijk minimumloon. Een cao is onder andere verplicht als de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) deze algemeen verbindend verklaart. Hierna geldt de cao voor alle werkgevers en werknemers in een bedrijfstak. 

Krijg grip op personeelskosten

Lees het gratis whitepaper met daarin:

  • De waarde van personeel
  • Personeelskosten op een rij
  • 5 manieren om te besparen

Download whitepaper

Let op

Het minimumloon is ook van toepassing op flexwerkers, zoals oproepkrachten en uitzendkrachten. Bij uitzendkrachten moet het uitzendbureau het minimumloon en de minimumvakantiebijslag betalen. Als het uitzendbureau niet gecertificeerd is door de Stichting Normering Arbeid, ben jij als werkgever aansprakelijk bij onderbetaling.

2. Indirecte loonkosten personeel

De indirecte loonkosten zijn niet standaard. Deze kosten kunnen flink verschillen per bedrijf. Indirecte loonkosten zijn onder andere:

De indirecte loonkosten bepaal je meestal zelf, maar alleen als er geen cao van toepassing is. Zo heb je in veel gevallen de vrijheid om wel of geen pensioenregeling aan te bieden.

Tip

Een pensioenregeling is aan te bevelen, omdat werknemers daar veel waarde aan hechten. Je regelt dit door je aan te sluiten bij een pensioenfonds of een verzekeraar.

Let op

Er zijn meerdere sectoren met een verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds, zoals de bouwnijverheid en afwerking. Het bestuur van een bedrijfstakpensioenfonds verleent soms vrijstelling van verplichte deelname, bijvoorbeeld als het pensioenfonds onvoldoende beleggingsrendement haalt.

3. Verplichte premies en bijdragen

Werkgevers dragen verplichte loonheffingen af aan de Belastingdienst. Deze loonheffingen zijn onder meer:

Let op

Bij uitzendkrachten ben je geen loonheffingen verschuldigd. Het uitzendbureau draagt deze voor je af. Maar als het uitzendbureau dit nalaat, kan de Belastingdienst jou hiervoor aansprakelijk stellen. Beperk je aansprakelijkheid door gebruik te maken van een uitzendbureau met een keurmerk van Stichting Normering Arbeid en open een g-rekening.

4. Overige kosten personeel

Personeel is een flinke investering. Naast bovenstaande kosten, maak je zeer waarschijnlijk nog wat extra kosten.

Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan de kosten voor een werkplek. Een gemiddelde kantoorwerkplek kost zo’n 9000 euro per jaar, per werknemer (NFC Index). Daarin zijn kosten meegenomen voor onder meer het gebouw, de facilitaire dienstverlening en de ICT.

Denk ook aan kosten voor werkkleding en arbovoorzieningen, zoals een helm of veiligheidsbril. Daarnaast maak je waarschijnlijk ook kosten voor eten en drinken en opleiding en ontwikkeling van personeel. En misschien wil je ook nog wel zorgen voor wat ontspanning op het werk. Je kunt het zo gek maken als je wilt.

Tips

Jouw bedrijf is goud waard, voorkom uitglijders. Lees meer over de gevaren in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel, zakelijke dienstverlening of persoonlijke dienstverlening en beperk je risico's.

Ga voor zekerheid

- bijgewerkt op 12 februari 2019

Elke week een update

Wil je nieuws, tips, handige informatie en inspiratie van ons ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Ondernemen Met Personeel. Je ontvangt de nieuwsbrief daarna elke week gratis in je mailbox.

 

Ik wil graag gratis tips

* Je hoeft alleen maar je mailadres in te vullen

Wat zijn de kosten van personeel?

X
Kosten van personeel

Krijg grip op je personeelskosten met dit gratis whitepaper.

Download

En ga direct aan de slag met slimme bespaartips.